Activitatea industriei în ianuarie-martie 20231,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna martie 2023 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,7%. Micșorarea producției în martie 2023 față de luna martie 2022 a fost determinată de descreșteri în industria prelucrătoare (-1,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-15,5%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,8% și 4,0% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+6,0%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu 0,1%.

În luna martie 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 3,8% față de luna martie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-4,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-14,0%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+3,3%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în martie 2011-martie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 5,1%. Micșorarea producției în ianuarie-martie 2023 față de perioada precedentă a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-11,9%), în industria prelucrătoare (-4,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-martie 2023 comparativ cu ianuarie-martie 2022 s-a micșorat cu 5,7%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-8,3%), în industria prelucrătoare (-5,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-9,7%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Martie 2023 față de martie 2022

Ianuarie-martie 2023 față de
ianuarie-martie 2022

Informativ: ianuarie-martie 2022
față de ianuarie-martie 2021

TOTAL

B

95,3

94,9

103,9

S

96,2

94,3

103,7

Industria extractivă

B

106,0

88,1

122,0

S

103,3

91,7

115,4

Industria prelucrătoare

B

98,9

96,0

105,1

S

96,0

94,3

104,7

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

84,5

92,6

99,4

S

86,0

90,3

98,5

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

2022 2022/2023 2023 2023/2022 cifre date indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea marfuri moldova producția industrială productie sectorul energetic statistica volumul producției

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER