Activitatea industriei în ianuarie-februarie 20231, 2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna februarie 2023 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,9%. Micșorarea producției în februarie 2023 față de luna februarie 2022 a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-19,4%) și în industria prelucrătoare (-8,7%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3% și 6,0% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,0%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu 1,4%.

În luna februarie 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 4,3% față de luna februarie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-17,3%) și în industria prelucrătoare (-7,5%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,8%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în februarie 2011 – februarie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,2%. Micșorarea producției în ianuarie-februarie 2023 față de perioada precedentă a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-24,6%), în industria prelucrătoare (-7,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,5%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-februarie 2023 comparativ cu ianuarie-februarie 2022 s-a micșorat cu 7,0%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-13,3%), în industria prelucrătoare (-7,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-5,8%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Februarie 2023 față de februarie 2022

Ianuarie-februarie 2023 față de ianuarie-februarie 2022

Informativ: ianuarie-februarie 2022 față de ianuarie-februarie 2021

TOTAL

B

95,1

93,8

104,5

S

95,7

93,0

105,3

Industria extractivă

B

80,6

75,4

171,6

S

82,7

86,7

128,4

Industria prelucrătoare

B

91,3

92,8

106,2

S

92,5

92,3

106,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

105,0

96,5

97,8

S

100,8

94,2

99,8

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

2022/2021 2022/2023 2023/2022 indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea producția industrială sectorul energetic

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER