Activitatea industriei în anul 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,9%. Micșorarea producției în decembrie 2022 față de luna decembrie 2021 a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-19,5%), în industria prelucrătoare (-15,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,2%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3%, 12,2% și 1,4% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna decembrie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 12,9% față de luna decembrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-12,6%), în industria prelucrătoare (-13,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,4%).

Datele figurii în format .xlsx

Evoluția producției industriale în decembrie 2011 – decembrie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022 comparativ cu anul precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 5,1%. Micșorarea producției în anul 2022 față de anul precedent a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-4,9%), în industria prelucrătoare (-4,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în anul 2022 comparativ cu anul 2021 s-a micșorat cu 4,3%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-4,3%), în industria prelucrătoare (-3,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,7%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Decembrie 2022 față de
decembrie 2021

Ianuarie-decembrie 2022 față de ianuarie-decembrie 2021

Informativ: ianuarie-decembrie 2021 față de ianuarie-decembrie 2020

TOTAL

B

86,1

94,9

112,1

S

87,1

95,7

112,3

Industria extractivă

B

80,5

95,1

111,9

S

87,4

95,7

111,8

Industria prelucrătoare

B

84,6

95,5

111,4

S

86,3

96,5

110,7

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

92,8

91,6

116,1

S

91,6

91,3

115,6

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 industria alimentară a înregistrat o descreștere a producției cu 20,4% (ceea ce a generat descreșterea indicelui general pe total industrie cu 4,4%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr) cu 52,2% (generând micșorarea indicelui general pe total industrie cu 3,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 27,2% (-0,5%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 11,1% (-0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 8,1% (-0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 7,2% (-0,4%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 4,7% (-0,2%) etc.

În același timp, s-a înregistrat creștere a producției industriale la fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon cu 25,9%.

Totodată, în luna decembrie 2022 față de decembrie 2021 s-au înregistrat descreșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare decât industria alimentară, în special la activitățile: industria metalurgică cu 77,3% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,2%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 67,5% (-3,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 54,0% (-1,0%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 36,5% (-0,3%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 26,6% (-0,4%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 19,0% (-0,9%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 16,8% (-0,5%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 16,7% (-0,4%); fabricarea băuturilor – cu 16,3% (-2,2%); fabricarea produselor textile – cu 13,2% (-0,4%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 8,2% (-0,3%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 7,5% (-0,1%); alte activități industriale n.c.a.4 – cu 6,7% (-0,1%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 1,2% (-0,1%) etc.

În luna decembrie 2022 s-au înregistrat creșteri față de decembrie 2021 la unele activități ale industriei prelucrătoare (în afară de industria alimentară), în special la: fabricarea de mobilă cu 60,9% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,9%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 40,6% (+0,3%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 34,7% (+0,3%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 10,4% (+0,3%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 2,3%.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în decembrie 2022, % (serie brută)

 

 

Decembrie 2022 față de:

Decembrie 2022 față de decembrie 2021: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

noiembrie 2022

decembrie 2021

INDUSTRIE – TOTAL

98,4

86,1

-13,9

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

72,8

80,5

-0,3

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

90,8

84,6

-12,2

Industria alimentara

82,0

79,6

-4,4

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

112,5

92,8

-0,4

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

146,4

88,9

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

32,1

72,8

-0,5

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

108,2

95,3

-0,2

Fabricarea produselor lactate

98,9

91,9

-0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

112,3

125,9

+0,1

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

106,5

98,2

-0,0

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

57,4

47,8

-3,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

94,2

60,0

-0,0

Fabricarea băuturilor

93,0

83,7

-2,2

Fabricarea produselor textile

104,9

86,8

-0,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

95,3

98,8

-0,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

115,1

134,7

+0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

81,4

91,7

-0,0

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

87,3

73,4

-0,4

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

144,6

63,5

-0,3

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

98,6

83,2

-0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

90,4

102,3

+0,0

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

81,6

91,8

-0,3

Producția altor produse din minerale nemetalifere

74,5

81,0

-0,9

Industria metalurgică

36,4

22,7

-0,2

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

104,1

110,4

+0,3

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

140,2

140,6

+0,3

Fabricarea echipamentelor electrice

62,8

46,0

-1,0

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

67,0

32,5

-3,1

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

78,3

83,3

-0,4

Fabricarea de mobilă

164,7

160,9

+1,9

Alte activități industriale n.c.a. 4

97,8

93,3

-0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

107,2

92,5

-0,1

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

146,9

92,8

-1,4

Datele tabelului în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/database

 

2021 2022 2022/2021 cifre date industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea moldova producția industrială sectorul economic sectorul energetic statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER