Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,5%. Micșorarea producției în noiembrie 2022 față de luna noiembrie 2021 a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-29,8%), în industria prelucrătoare (-3,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-18,5%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,8%, 2,7% și 3,0% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna noiembrie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 7,8% față de luna noiembrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-30,4%), în industria prelucrătoare (-4,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-11,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în noiembrie 2011–noiembrie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2022 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 4,0%. Micșorarea producției în ianuarie-noiembrie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-3,8%), în industria prelucrătoare (-3,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,6%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-noiembrie 2022 comparativ cu ianuarie-noiembrie 2021 s-a micșorat cu 2,8%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-3,1%), în industria prelucrătoare (-1,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,0%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Noiembrie 2022 față de
noiembrie 2021

Ianuarie-noiembrie 2022 față de
ianuarie-noiembrie 2021

Informativ: ianuarie-noiembrie 2021
față de ianuarie-noiembrie 2020

TOTAL

B

93,5

96,0

112,2

S

92,2

97,2

112,1

Industria extractivă

B

70,2

96,2

112,4

S

69,6

96,9

112,8

Industria prelucrătoare

B

96,7

96,8

111,4

S

95,4

98,2

110,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

81,5

91,4

117,3

S

88,1

93,0

115,5

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna noiembrie 2022 comparativ cu lună noiembrie 2021 industria alimentară a înregistrat o descreștere a producției cu 4,4% (ceea ce a generat descreșterea indicelui general pe total industrie cu 1,0%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 42,3% (generând micșorarea indicelui general pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 28,0% (-1,7%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 24,0% (-1,1%); fabricarea produselor lactate – cu 10,8% (-0,2%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 2,9% (-0,1%) etc.

În același timp, s-au înregistrat creșteri ale producției industriale la fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr) – cu 52,4% (+1,9%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 5,3% (+0,2%) etc.

Totodată, în luna noiembrie 2022 față de noiembrie 2021 s-au înregistrat descreșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare decât industria alimentară, în special la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice care s-a redus cu 55,5% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 1,7%); industria metalurgică – cu 37,7% (-0,1%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 34,2% (-0,6%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 33,1% (-0,2%); fabricarea de mobilă – 28,4% (-1,3%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 24,1% (-1,7%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 14,5% (-0,5%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 14,5% (-0,2%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 8,4% (-0,2%); alte activități industriale n.c.a.4 – cu 7,7% (-0,1%); fabricarea produselor textile – cu 7,2% (-0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 1,0% (-0,1%) etc.

În luna noiembrie 2022 s-au înregistrat creșteri față de noiembrie 2021 la unele activități ale industriei prelucrătoare (în afară de industria alimentară), în special la: fabricarea băuturilor cu 50,2% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,3%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 37,2% (+0,5%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 15,7% (+0,2%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 13,3% (+0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 1,9% (+0,1%).

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în noiembrie 2022, % (serie brută)

 

 Noiembrie 2022 față de: 

Noiembrie 2022 față de noiembrie 2021:
gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

octombrie 2022

noiembrie 2021

INDUSTRIE – TOTAL

116,5

93,5

-6,5

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

68,7

70,2

-0,8

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

109,0

96,7

-2,7

Industria alimentara

83,0

95,6

-1,0

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

101,6

105,3

+0,2

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

94,8

89,1

-0,0

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

51,9

72,0

-1,7

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

87,7

76,0

-1,1

Fabricarea produselor lactate

88,0

89,2

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

108,5

108,9

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

99,3

97,1

-0,1

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

99,5

152,4

+1,9

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

115,0

57,7

-0,1

Fabricarea băuturilor

244,5

150,2

+4,3

Fabricarea produselor textile

90,8

92,8

-0,2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

101,8

99,0

-0,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

103,5

115,7

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

103,9

113,3

+0,1

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

93,2

85,5

-0,2

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

110,3

66,9

-0,2

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

108,1

98,2

-0,0

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

87,4

137,2

+0,5

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

111,4

101,9

+0,1

Producția altor produse din minerale nemetalifere

94,2

75,9

-1,7

Industria metalurgică

78,1

62,3

-0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

104,6

85,5

-0,5

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

127,3

99,5

-0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

110,6

44,5

-1,7

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

243,4

98,4

-0,0

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

106,7

91,6

-0,2

Fabricarea de mobilă

143,6

71,6

-1,3

Alte activități industriale n.c.a. 4

109,4

92,3

-0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

110,1

65,8

-0,6

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

239,7

81,5

-3,0

Datele tabelului în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER