Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna octombrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,9%. Micșorarea producției în octombrie 2022 față de luna octombrie 2021 a fost determinată de descreșteri în industria prelucrătoare (-14,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-13,9%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 13,3% și 0,9% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (cu 12,2%).

În luna octombrie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 10,2% față de luna octombrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-12,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,1%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (cu 7,3%, serie ajustată).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în octombrie 2011 – octombrie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2022 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 3,7%. Micșorarea producției în ianuarie-octombrie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-0,2%), în industria prelucrătoare (-3,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,0%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-octombrie 2022 comparativ cu ianuarie-octombrie 2021 s-a micșorat cu 2,3%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-0,1%), în industria prelucrătoare (-1,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,4%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Octombrie 2022 față de octombrie 2021

Ianuarie-octombrie 2022 față de ianuarie-octombrie 2021

Informativ: ianuarie-octombrie 2021
față de ianuarie-octombrie 2020

TOTAL

B

86,1

96,3

112,8

S

89,8

97,7

112,2

Industria extractivă

B

112,2

99,8

111,5

S

107,3

99,9

112,8

Industria prelucrătoare

B

85,3

96,7

111,8

S

88,0

98,4

110,7

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

86,1

93,0

120,1

S

92,9

93,6

116,2

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 industria alimentară a înregistrat o descreștere a producției cu 2,1% (ceea ce a generat descreșterea indicelui general pe total industrie cu 0,6%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 52,6% (generând micșorarea indicelui general pe total industrie cu 0,1%); fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr) – cu 21,4% (-1,6%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 8,7% (-0,4%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 5,9% (-0,1%) etc.

În același timp, s-au înregistrat creșteri ale producției industriale la prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 20,3% (+1,5%); fabricarea produselor lactate – cu 2,6% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 0,6% etc.

Totodată, în luna octombrie 2022 față de octombrie 2021 s-au înregistrat descreșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare decât industria alimentară, în special la activitățile: fabricarea de mobilă care s-a redus cu 68,2% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 5,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 60,0% (-2,0%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 50,8% (-1,2%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 34,5% (-1,4%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 22,5% (-1,7%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 19,6% (-0,8%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 19,6% (-0,6%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 15,3% (-0,1%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 8,7% (-0,1%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 8,5% (-0,5%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 7,4% (-0,1%) etc.

În luna octombrie 2022 s-au înregistrat creșteri față de octombrie 2021 la unele activități ale industriei prelucrătoare (în afară de industria alimentară), în special la: tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor cu 25,3% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 14,8% (+0,3%); fabricarea produselor textile – cu 8,8% (+0,3%); fabricarea băuturilor – cu 7,6% (+0,4%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în octombrie 2022, % (serie brută)

 

Octombrie 2022 față de:

Octombrie 2022 față de octombrie 2021:
 gradul de influență(+/-)
asupra indicelui general de producție, %

septembrie 2022

octombrie 2021

INDUSTRIE – TOTAL

110,8

86,1

-13,9

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

117,1

112,2

+0,3

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

110,4

85,3

-13,3

Industria alimentara

163,3

97,9

-0,6

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

98,1

100,6

+0,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

91,4

91,7

-0,0

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

206,5

120,3

+1,5

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

200,4

91,3

-0,4

Fabricarea produselor lactate

96,0

102,6

+0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

86,9

109,8

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

104,4

94,1

-0,1

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

595,2

78,6

-1,6

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

78,0

47,4

-0,1

Fabricarea băuturilor

76,6

107,6

+0,4

Fabricarea produselor textile

91,5

108,8

+0,3

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

108,4

91,5

-0,5

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

108,9

125,3

+0,2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

90,4

100,5

+0,0

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

103,1

91,3

-0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

83,8

95,0

-0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

89,4

80,4

-0,6

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

120,5

114,8

+0,3

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

96,1

100,2

+0,0

Producția altor produse din minerale nemetalifere

94,7

77,5

-1,7

Industria metalurgică

128,4

119,8

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

85,2

80,4

-0,8

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

81,4

84,7

-0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

110,2

40,0

-2,0

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

77,0

92,6

-0,1

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

85,0

65,5

-1,4

Fabricarea de mobilă

72,5

31,8

-5,2

Alte activități industriale n.c.a. 4

92,1

99,1

-0,0

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

131,1

49,2

-1,2

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

112,6

86,1

-0,9

Datele tabelului în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

   Precizări metodologice:

  Informații relevante:

   Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

  Baza de date Eurostat:

  https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/database

  2021 2022/2021 cifre date demografia întreprinderilor industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea întreprinderi active moldova numărul întreprinderilor producția industrială sectorul energetic statistica statistici

  Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER