Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna septembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,4%. Micșorarea producției în septembrie 2022 față de luna septembrie 2021 a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-21,9%), în industria prelucrătoare (-13,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-5,4%), generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,8%, 12,3% și 0,3% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna septembrie 2022 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 9,5% față de luna septembrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-28,0%), în industria prelucrătoare (-10,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,6%).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în septembrie 2011–septembrie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 2,3%. Micșorarea producției în ianuarie-septembrie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-2,0%), în industria prelucrătoare (-1,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,5%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-septembrie 2022 comparativ cu ianuarie-septembrie 2021 s-a micșorat cu 1,3%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-1,1%), în industria prelucrătoare (-0,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,2%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Septembrie 2022 față de septembrie 2021

Ianuarie-septembrie 2022 față
de ianuarie-septembrie 2021

Informativ: ianuarie-septembrie 2021
față de ianuarie-septembrie 2020

TOTAL

B

86,6

97,7

113,2

S

90,5

98,7

112,0

Industria extractivă

B

78,1

98,0

112,1

S

72,0

98,9

113,4

Industria prelucrătoare

B

86,4

98,4

111,9

S

89,4

99,7

110,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

94,6

93,5

121,7

S

96,4

93,8

116,9

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 industria alimentară a înregistrat o descreștere a producției cu 21,1% (ceea ce a generat descreșterea indicelui general pe total industrie cu 5,4%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr) – cu 74,7% (generând micșorarea indicelui general pe total industrie cu 3,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 27,2% (-1,8%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 11,8% (-0,3%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 10,4% (-0,3%) etc.

În același timp, s-au înregistrat creșteri ale producției industriale la producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 6,9% (+0,4%) și fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 2,2%.

Totodată, în luna septembrie 2022 față de septembrie 2021 s-au înregistrat descreșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare decât industria alimentară în special la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice care s-a redus cu 66,3% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 2,7%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 34,9% (-0,5%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 34,6% (-2,1%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 28,7% (-1,2%); fabricarea de mobilă – cu 24,2% (-1,2%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 22,8% (-1,0%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 10,4% (-0,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 10,0% (-0,8%); alte activități industriale n.c.a.4 – cu 6,3% (-0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 3,7% (-0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 3,5% (-0,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 3,1% (-0,1%) etc.

În luna septembrie 2022 s-au înregistrat creșteri față de septembrie 2021 la unele activități ale industriei prelucrătoare (în afară de industria alimentară), în special la: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 cu 73,3% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,6%); fabricarea băuturilor – cu 45,6% (+2,6%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 23,2% (+0,2%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite cu – 17,3% (+0,1%); fabricarea produselor textile – cu 5,3% (+0,2%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în septembrie 2022, % (serie brută)

 

Septembrie 2022 față de:

Septembrie 2022 față de septembrie 2021:
gradul de influență  (+/-)
asupra indicelui general de producție, %

august
2022

septembrie
2021

INDUSTRIE – TOTAL

102,4

86,6

-13,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

96,0

78,1

-0,8

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

102,9

86,4

-12,3

Industria alimentară

103,5

78,9

-5,4

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

90,6

106,9

+0.4

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

108,1

97,5

-0.0

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

106,0

72,8

-1,8

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

162,6

88,2

-0,3

Fabricarea produselor lactate

97,7

98,3

-0.0

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

99,3

102,2

+0.0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

99,1

89,6

-0,3

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

111,2

25,3

-3,2

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

106,4

68,9

-0.0

Fabricarea băuturilor

114,9

145,6

+2.6

Fabricarea produselor textile

130,2

105,3

+0.2

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

99,5

96,5

-0,2

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

112,5

123,2

+0.2

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

101,9

117,3

+0.1

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

117,9

89,6

-0,2

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

94,1

111,4

+0.0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

87,8

71,3

-1,2

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

61,9

96,9

-0,1

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

113,0

96,3

-0,2

Producția altor produse din minerale nemetalifere

97,0

90,0

-0,8

Industria metalurgică

66,2

81,3

-0.0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

92,9

65,4

-2,1

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

60,3

97,1

-0.0

Fabricarea echipamentelor electrice

109,4

33,7

-2,7

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

117,0

173,3

+0.6

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

130,4

77,2

-1,0

Fabricarea de mobilă

99,9

75,8

-1,2

Alte activități industriale n.c.a.

130,9

93,7

-0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

91,3

65,1

-0,5

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

99,2

94,6

-0,3

Datele tabelului în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/database

2021 2022 2022/2021 cifre date indicatori industria extractivă industria prelucrătoare industriea moldova producția industrială sectorul energetic statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER