Produsul Intern Brut în trimestrul I 20231,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2023, a însumat 63,7 miliarde de lei, prețuri curente de piață, în descreștere – în termeni reali - cu 2,4% față de trimestrul I 2022 pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, PIB în trimestrul I 2023 s-a redus cu 2,2% comparativ cu trimestrul I 2022 și a crescut cu 1,1% comparativ cu trimestrul IV 2022 (vezi Tabelul 1).

Evoluția trimestrială a PIB în perioada 2021-2023, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica trimestrială a PIB în anii 2021-2023 (%)

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2021

108,7

116,8

111,7

118,3

113,9

20222

101,2

99,8

90,5

91,3

95,0

20232

97,6

-

-

-

-

Serie ajustată sezonier3

2021

106,5

115,2

115,3

118,7

-

20222

100,7

99,7

90,0

90,3

-

20232

97,8

-

-

-

-

-  în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2021

110,1

100,3

103,4

104,0

-

20222

93,4

99,3

93,3

104,3

-

20232

101,1

-

-

-

-

Descarcă datele în format .xlsx

PIB în trimestrul I 2023 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul I 2023, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 84,5% la formarea PIB, s-a redus (în termeni reali) cu 3,4% față de trimestrul I 2022, generând scăderea PIB cu 2,9% (vezi Tabelul A1 din anexă).

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 au avut în special următoarele activități:

 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,4%), cu o pondere de 2,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 37,0%;
 • industria prelucrătoare (-1,3%), cu o pondere de 8,7% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 14,2%;
 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (-1,1%), cu o pondere de 17,1% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 6,2%;
 • construcțiile (-1,0%), cu o pondere de 5,5% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 16,3%.

Influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut următoarele activități:

 • sănătate și asistență socială (+0,6%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 9,6%;
 • informații și comunicații (+0,5%), cu o pondere de 7,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,6%;
 • tranzacții imobiliare (+0,5%), cu o pondere de 7,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 8,1%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 15,5% la formarea PIB au influențat creșterea PIB cu 0,6%, volumul acestora majorându-se cu 4,0%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB (vezi Tabelul A1 din anexă), descreșterea în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 a fost cauzată în principal de reducerea:

 • consumului final al gospodăriilor populației volumul căruia s-a micșorat cu 2,6% (cauzând scăderea PIB cu 2,2%);
 • exportului net de bunuri și servicii (-1,3%), consecință a aportului mai semnificativ al volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (73,8%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (44,4%);
 • formării brute de capital fix (-0,1%) volumul căreia s-a diminuat cu 0,4%, contribuind cu 20,8% la formarea PIB.

O contribuție asupra evoluției PIB au avut consumul final al administrației publice și consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (generând creșterea PIB cu câte 0,1%) volumul lor majorându-se cu 0,4% și cu 12,4% respectiv.

În Figura 1 este prezentată evoluția trimestrială a PIB în anii 2015-2023 exprimată în prețurile medii ale anului 2015.

Descarcă datele în format .xlsx

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul I 2023 sunt prezentate în tabelele din anexă.

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe pagina web oficială a BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă. Respectiv, pentru anul 2022 (date anuale și pe trimestre) sunt prezentate calcule semidefinitive.
Informații suplimentare privind PIB în anul 2022 sunt prezentate în tabelele Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2022, date semidefinitive.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.

 Precizări metodologice:

 Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

Baza de date OECD:

 Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2022 cifre date moldova PIB prime brute prime brute prime brute subscrise prime brute subscrise produs intern brut produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER