Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 20231

Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 63,9 mii turiști, în creștere cu 12,9% față de ianuarie-martie precedent. Din numărul total de turiști, 25,7 mii (40,3%) au constituit turiștii rezidenți și 38,1 mii (59,7%) - turiștii nerezidenți.

Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-martie 2022, numărul turiștilor nerezidenți, cazați în structurile de primire turistică colective, în ianuarie-martie 2023, a crescut cu 2,1 mii turiști sau cu 5,7%, a celor rezidenți – cu 5,2 mii turiști (cu 25,5%). Această evoluție a fost determinată de majorarea numărului de turiști cazați în hoteluri și moteluri – cu 3,3 mii turiști (+8,9%), structuri de odihnă– cu 2,5 mii turiști (+40,0%), structuri de întremare – cu 1,4 mii turiști (+32,0%) și pensiuni turistice și agroturistice cu 0,9%. Totodată, în cămine pentru vizitatori s-a observat o scadere minoră a numărului de turiști cazați cu 0,2%.

În perioada de raport ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se cazeze în structurile de primire turistică colective din mun. Chișinău a constituit 73,0%, regiunile de dezvoltare Centru – 15,2%, Sud – 5,7%, Nord – 5,0% și UTA Găgăuzia – 1,1%.

 Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective
cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2023

 

Ianuarie-martie 2023

Ianuarie-martie 2023 în %
faţă de ianuarie-martie 2022

Informativ:  Ianuarie-martie 2022 în %
faţă de ianuarie-martie 2021

Turişti, mii

din care, nerezidenţi, mii

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

63,9

38,1

112,9

105,7

255,9

493,0

din care:

  

 

 

  

Hoteluri şi moteluri

40,5

30,1

108,9

102,4

289,0

455,4

Cămine pentru vizitatori

1,7

0,3

99,8

52,6

259,5

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

7,1

2,1

100,9

96,4

222,1

852,5

Structuri de întremare

5,6

0,1

132,0

83,0

125,8

8800,0

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

6,4

3,7

140,0

147,6

312,9

618,5

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective le-au revenit cetățenilor din: Ucraina (39,2%), România (16,4%), Statele Unite ale Americii (9,7%), Federația Rusă (3,5%), Turcia (3,2%), Germania și Israel (câte 2,4%), Italia (2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,1%) și Franța (1,6%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 213,3 mii înnoptări ale turiștilor, în creștere cu 4,0% sau cu 8,2 mii înnoptări mai mult față de ianuarie-martie 2022. Creșterea numărului de înnoptări s-a înregistrat în structuri de întremare (+30,1%) și structuri de odihnă (+23,9%). Totodată, s-a constatat descreșterea numărului de înnoptări ale turiștilor în pensiuni turistice și agroturistice (-26,9%), în hoteluri și moteluri (- 6,4%) și cămine pentru vizitatori (-3,6%). Din numărul total de înnoptări, 58,6% au fost înnoptările turiștilor rezidenți și 41,4% - înnoptările turiștilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective
cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2023

 

Ianuarie-martie2023

Ianuarie-martie 2023 în %
faţă de ianuarie-martie 2022

Informativ:  Ianuarie-martie 2022 în %
faţă de ianuarie-martie 2020

înnoptări, mii

din care, ale nerezidenţilor, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

213,3

88,3

104,0

91,6

205,2

618,1

     din care:

 

 

 

 

  

Hoteluri şi moteluri

93,7

75,1

93,6

94,2

390,0

571,1

Cămine pentru vizitatori

18,9

0,4

96,4

60,5

114,7

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

12,5

3,6

73,1

45,6

288,7

1384,6

Structuri de întremare

74,0

0,9

130,1

112,3

119,6

4377,8

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

14,1

8,3

123,9

113,7

303,3

703,6

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2023 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 31,6 mii locuri-pat, înregistrând o creștere cu 2,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. Majorarea numărului de locuri oferite turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora în pensiuni turistice și agroturistice (+34,8%), cămine pentru vizitatori (+29,1%) și structuri de odihnă (+2,4%). Numărul de locuri oferite în hoteluri și moteluri a marcat o creștere minoră de 0,1% față de ianuarie-martie 2022. Totodată, în perioada de raport, taberele de vacanță și structurile de întremare au oferit turiștilor mai puține locuri de cazare (respectiv, cu 16,8% și 5,5%) față de ianuarie-martie precedent.

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-martie 2023 a constituit 22,0%, din care: în structuri de întremare – 45,4%, cămine pentru vizitatori – 40,9%, hoteluri și moteluri – 21,5%, pensiuni turistice şi agroturistice – 10,4%, structuri de odihnă – 10,2%.

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2023 a fost de 4,3 zile (5,9 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,3 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Note:

¹ Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 activitatea turistică agențiile de turism cămine pentru vizitatori cifre date excursioniști hoteluri și moteluri indicatori moldova numărul de turiști pensiuni agroturistice pensiuni turistice servicii turistice statistica statistici structuri de întremare structuri de odihnă structuri turistice tabere de vacanță turism turismul emițător turismul intern turismul receptor turiști cazați turiști moldoveni turiști nerezidenți turiști rezidenți turiști străini turoperatori

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER