Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna mai 2023 și în ianuarie-mai 20231,2,3

Exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2023 au avut o valoare de 336,5 milioane dolari SUA, cu 6,2% mai mult, în raport cu luna aprilie 2023 și cu 19,1% mai puțin, comparativ cu luna mai 2022 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-mai 2023 exporturile de mărfuri au însumat 1725,5 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mică cu 8,0%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-mai 2023 au constituit 1162,2 milioane dolari SUA (67,4% din total exporturi), fiind în scădere cu 19,6% față de perioada similară din anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 15,1%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-mai 2023 s-au cifrat la 563,3 milioane dolari SUA (32,6% din total exporturi), sau cu 30,9% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022. Această creștere a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 7,1%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 12,9% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 19,7%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-mai 2023 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (80,1% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (14,5%), transportul feroviar (3,1%), transportul aerian (1,2%), instalații fixe de transport (1,0%), autopropulsie (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-mai 2023, au totalizat 1056,9 milioane dolari SUA (cu 12,5% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 61,3% în total exporturi, în scădere cu 3,2 puncte procentuale față de ianuarie-mai 2022 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-mai 2023, au avut o valoare de 435,2 milioane dolari SUA (cu 150,2 milioane dolari SUA sau cu 52,7% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 25,2% în total exporturi, în creștere cu 10,0 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-mai 2022 (Figura 4 și Anexa 1). Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 140,4 milioane dolari SUA sau de 1,9 ori mai mult, față de ianuarie-mai 2022).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-mai 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (32,0% din total exporturi), Ucraina (17,3%, în creștere accentuată - cu 8,9 puncte procentuale față de ianuarie-mai 2022), Italia (6,4%), Germania (5,4%), Turcia (4,0%), Federația Rusă (3,9%), Cehia (3,8%), Polonia (2,6%), Belarus (2,3%), Spania (2,1%), Statele Unite ale Americii (1,4%), Bulgaria și Cipru (câte 1,3%), Ungaria, Liban, Franța (câte 1,2%), Kazahstan (1,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,0%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) Elveția și Grecia (câte 0,9%), Egipt (0,7%), Lituania (0,6%), cărora le-au revenit 93,4% din total exporturi.

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-mai 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022 (Anexa 1) relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Ucraina (de 1,9 ori), Cehia (de 1,6 ori), Spania (de 2,6 ori), Belarus (+59,7%), Kazahstan (de 4,2 ori), Cipru (de 1,9 ori), Statele Unite ale Americii (+40,1%), Egipt (de 2,3 ori), Liban (+39,7%), Emiratele Arabe Unite (de 5,5 ori), Lituania (de 2,4 ori), Kârgâzstan (de 9,7 ori), Croația (de 4,4 ori), Georgia (+45,4%), Indonezia (de 7,2 ori), Maroc (de 7,4 ori), Azerbaidjan (de 2,0 ori), Libia (de 23,4 ori), Armenia (de 2,7 ori), Hong-Kong, RAS a Chinei (de 3,8 ori), Slovacia (+21,0%), Arabia Saudită (+27,2%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 14,8%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Turcia (-59,9%), Italia (-37,0%), Bulgaria (-74,7%), Elveția (-71,5%), Federația Rusă (-27,7%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-61,9%), România (-3,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-45,7%), Germania (-13,3%), Portugalia (-97,0%), Polonia (-14,0%), Austria (-41,8%), Grecia (-19,4%), Iordania (-95,9%), Belgia (-25,2%), Irak (-40,9), Tunisia (-96,7%), Coreea de Sud (-85,4%), Albania (-82,5%), Ungaria (-4,0%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 21,9%.

În structura exporturilor din ianuarie-mai 2023 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (15,3%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (13,1%); cereale și preparate pe bază de cereale (9,7%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (8,0%); legume și fructe (7,6%); îmbrăcăminte și accesorii (6,9%); băuturi alcoolice și nealcoolice (4,8%); semințe și fructe oleaginoase (4,4%); mobilă și părțile ei (3,5%); articole din minerale nemetalice (2,9%), vehicule rutiere (2,1%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-mai 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 6) s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,9 ori, datorită creșterii livrărilor (reexporturilor) în Ucraina, de 1,9 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+15,3%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+39,0%), energie electrică (de 5989,3 ori, generată de sporirea livrărilor în Romania și Ucraina), articole din minerale nemetalice (+43,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,8 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (+51,5%), materiale plastice sub forme primare (de 5,7 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,6 ori), hrană destinată animalelor (+13,0%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 2,9 ori), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 2,9 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+37,6%), animale vii (+45,5%), produse lactate și ouă de păsări (+32,0%), produse chimice anorganice (de 1,8 ori), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (de 1,7 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+12,0%), influențând creșterea pe total exporturi cu 12,7%.

Totodată, s-au redus exporturile de semințe și fructe oleaginoase (-65,3%), cereale și preparate pe bază de cereale (-45,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-24,8%), legume și fructe (-14,9%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-48,8%), produse chimice organice (-42,5%), produse medicinale și farmaceutice (-18,9%), articole prelucrate din metal (-25,0%), încălțăminte (-18,5%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-7,0%), mobilă și părțile ei (-4,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-14,8%), vehicule rutiere (-4,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-10,8%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 21,3%.

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2023 au constituit 709,1 milioane dolari SUA, cu 2,7% mai mult, față de luna aprilie 2023 și cu 8,2% mai puțin, comparativ cu luna mai 2022 (Figurile 7 și 8).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-mai 2023 importurile de mărfuri au însumat 3706,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2022, cu 3,5%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-mai 2023 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (76,1% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (9,4%), transportul maritim (7,5%), transportul feroviar (4,5%), transportul aerian (1,7%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-mai 2023 s-au cifrat la 1791,4 milioane dolari SUA (cu 11,3% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,3% în total importuri, în creștere cu 3,4 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-mai 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-mai 2023 au avut o valoare de 779,6 milioane dolari SUA (cu 22,4% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 21,0% în total importuri, în scădere cu 7,0 puncte procentuale, față de ianuarie-mai 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-mai 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (15,6% din total importuri), Ucraina (13,3%), China (10,3%), Turcia (8,5%), Germania (6,9%), Italia (5,1%), Federația Rusă (4,8%), Polonia (3,3%), Franța (2,7%), India (2,4%), Ungaria (2,2%), Grecia (1,8%), Bulgaria (1,7%), Cehia (1,6%), Spania (1,4%), Statele Unite ale Americii (1,3%), Kazahstan (1,2%), Austria, Regatul Țărilor de Jos (Netherlands), Japonia și Belarus (câte 1,0%), Slovacia (0,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,8%) și Belgia (0,7%).

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-mai 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 (Anexa 2) relevă majorarea importurilor provenite din Ucraina (+58,6%), Turcia (+24,4%), Grecia (de 4,4 ori), China (+14,6%), România (+8,2%), Kazahstan (de 6,0 ori), Germania (+7,5%), Slovacia (de 1,7 ori), Japonia (de 1,6 ori), Israel (de 2,5 ori), Bulgaria (+26,3%), India (+10,7%), Franța (+9,2%), Cehia (+15,1%), Georgia (de 6,5 ori), Vietnam (+39,9%), Ecuador (+57,0%), Azerbaidjan (de 1,7 ori), Egipt (de 2,8 ori), Belgia (+23,4%), Polonia (+4,0%), Turkmenistan (de 1,8 ori), Spania (+8,3%), Austria (+10,3%), Ungaria (+4,0%), Suedia (+21,2%), Portugalia (+20,3%), Macedonia de Nord (de 1,8 ori), Maroc (de 2,0 ori), care a influențat creșterea pe total importuri cu 16,4%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Federația Rusă (-71,2%), Belarus (-24,9%), Statele Unite ale Americii (-17,1%), Coreea de Sud (-16,4%), Uzbekistan (-49,7%), Pakistan (-37,3%), Kârgâzstan (-66,0%), atenuând creșterea pe total importuri cu 13,2%.

În structura importurilor din ianuarie-mai 2023 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (16,1%); gaz și produse industriale obținute din gaz (9,3%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (7,1%); vehicule rutiere (6,2%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,4%); produse medicinale și farmaceutice (3,4%); legume și fructe (3,0%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,6%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,4%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,3%); îmbrăcăminte și accesorii (2,2%); îngrășăminte minerale sau chimice (2,2%); articole prelucrate din metal (2,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (1,9%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-mai 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 7) s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+27,0%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+21,9%), vehicule rutiere (+18,7%), energie electrică (de 4,9 ori, generată, în principal, de creșterea livrărilor din România și Ucraina), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+25,8%), legume și fructe (+16,3%), articole din minerale nemetalice (+18,0%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+15,8%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,8 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+7,9%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+18,4%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+16,0%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+15,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (+6,6%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+43,4%), produse chimice anorganice (+29,7%), tutun brut și prelucrat (+22,3%), pește, crustacee, moluște (+8,8%), produse lactate și ouă de păsări (+5,3%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+42,4%), contribuind la creșterea pe total importuri, cu 9,3%.

Totodată, s-au diminuat importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-14,9%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-29,5%), fier și oțel (-32,5%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-70,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-7,2%), semințe și fructe oleaginoase (-14,0%), carne și preparate din carne (-24,4%), lemn și plută (-29,6%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-12,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-26,4%), cauciuc prelucrat (-13,2%), piele, altă piele și blană prelucrate (-19,1%), produse medicinale și farmaceutice (-3,0%), mobilă și părțile ei (-13,2%), articole prelucrate din metal (-4,9%), materiale plastice prelucrate (-6,3%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-6,7%), materiale plastice sub forme primare (-7,9%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 6,2%.

Deficitul balanței comerciale în luna mai 2023 a fost de 372,6 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 1,0 milioane dolari SUA (-0,2%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna aprilie 2023 și cu 15,9 milioane dolari SUA (+4,5%) mai mult, comparativ cu luna mai 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-mai 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1981,1 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 273,9 milioane dolari SUA (+16,0%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2022.

În ianuarie-mai 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 734,5 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 344,4 milioane dolari SUA, respectiv cu 333,8 milioane dolari SUA (de 1,8 ori) mai mult și cu 374,6 milioane dolari SUA (-52,1%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2022. (Anexa 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2023 a fost de 46,6%, în scădere cu 5,7 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2023 a constituit 59,0%, micșorându-se cu 16,1 puncte procentuale, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2023 a marcat 55,8%, în creștere cu 27,4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2022.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-mai 2023, mărfuri în valoare de 122,0 milioane dolari SUA, cu 33,6% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+40,2%), cărora le-au revenit 88,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă: 

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru ianuarie-mai 2023 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.
Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2022 2022/2023 2023/2022 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER