Despre

Statisticile comerțului internațional cu mărfuri în Republica Moldova sunt elaborate în baza surselor de date administrative (informații obținute din declarațiile vamale), în corespundere cu standardele internaționale (inclusiv cele europene).

Pentru exporturile și importurile de bunuri materiale care fac obiectul tranzacțiilor comerciale, documentul de bază pentru evidența statistică este declarația vamală în detaliu, care se întocmește la punctele vamale, în momentul în care marfa intră, sau iese din țară.

Declarațiile vamale sunt înregistrate, colectate, verificate și stocate de către Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului Vamal, prin intermediul Sistemului Informațional Integrat ”Asycuda Word”, fiind prezentate Biroului Național de Statistică pentru verificare, completare, validare, prelucrare, rectificare, definitivare și diseminare în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu privire la statistica oficială ”, nr.93 din 26 mai 2017 și Programul anual de Lucrări Statistice, aprobat de Guvern.

Statisticile comerțului internațional cu mărfuri în Republica Moldova se realizează în baza recomandărilor Comisiei de Statistică a ONU (International Merchandise Trade Statistics – Concepts and Definitions, 2010 Series M No. 52) și legislației EUROSTAT privind comerțul internațional de mărfuri cu țările terțe (EXTRASTAT).

La elaborarea statisticilor comerțului internațional cu mărfuri ale Republicii Moldova se utilizează noțiunile de procedură vamală, care au o însemnătate hotărâtoare la determinarea sistemului de comerț și sferei de cuprindere.

Conform Recomandărilor Comisiei de Statistică a ONU în Republica Moldova se aplică sistemul general de comerț, conform căruia în statisticile comerțului internațional cu mărfuri se cuprind toate bunurile materiale care se adaugă la stocul de resurse materiale ale țării (importuri) sau se scad din acesta (exporturi), prin intrarea pe teritoriul țării sau prin părăsirea acestuia.

Teritoriul luat în considerație în statistica comerțului internațional cu mărfuri al Republicii Moldova se referă la teritoriul economic al țării, în care se aplică legislația vamală națională, dar care nu coincide cu teritoriul geografic al țării (cu excepția raioanelor din partea stângă a Nistrului).

Mărfurile exportate și importate de Republica Moldova sunt clasificate în cores­pun­dere cu Nomenclatura Combinată a Mărfurilor, elaborată în conformitate cu Sistemul Armonizat de Codificare și Descriere a Mărfurilor (HS-2022) și Nomenclatura Combinată a Uniunii Europene (CN-2022). Nomenclatura Combinată a Mărfurilor a fost aprobată prin Legea Republicii Moldova nr. 341 din 15.12.2022. Primele șase cifre a codurilor mărfurilor din Nomenclatura Combinată a Mărfurilor corespund totalmente cu Sistemul Armonizat (HS-2022), 6 cifre plus a 7-a și a 8-a cifră corespund cu Nomenclatura Combinată a Uniunii Europene, a 9-a cifră prezintă detalierea națională a mărfurilor.

Nomenclatura Combinată a Mărfurilor reprezintă clasificarea multifuncțională a mărfurilor care circulă pe piața mondială și cuprinde codurile, denumirile și descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internațională, introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum și cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri și este utilizată în scopul realizării măsurilor tarifare și netarifare de reglementare a activității economice externe a statului, perfecționării evidenței statistice și a schimbului de informație referitoare la circulația mărfurilor pe plan extern, cu alinierea acestora la standardele internaționale.

Pentru analize economice și statistice se utilizează Clasificarea Standard de Comerț Internațional (SITC Rev. 4), mărfurile fiind clasificate în funcție de stadiul de prelucrare. Datele privind mărfurile din Clasificarea Standard de Comerț International se obțin în baza unor tabele de trecere între această Clasificare și Nomenclatura Combinată a Mărfurilor.

Pentru țări se folosește Nomenclatorul țărilor și teritoriilor, utilizat pentru statisticile comerțului internațional cu mărfuri ale Comunității Europene în relațiile sale atât cu statele membre, cât și cu țările terțe (Geonomenclature).

Datele statistice privind comerțul internațional cu mărfuri sunt diseminate lunar, prin intermediul paginii Web a BNS la a 45 zi de la expirarea perioadei de referință, cuprinzând date cum ar fi: exporturile, importurile, balanța comercială în ansamblu, pe țări și pe grupe de țări; exporturile și importurile pe principalele secțiuni și capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor și pe grupe de țări; exporturile și importurile pe principalele secțiuni și capitole din Clasificarea Standard de Comerț Internațional și pe grupe de țări; exporturile și importurile pe moduri de transport.

Datele publicate lunar au caracter provizoriu, fiind susceptibile de rectificări succesive din partea Serviciului Vamal, ca urmare a unor modificări în declarațiile vamale întocmite anterior.

Datele anuale sunt publicate mai întâi cu caracter provizoriu (la a 45 zi de la expirarea perioadei de referință), fiind definitivate în termen de 180 de zile de la expirarea anului de referință.

Indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate și importate

În cadrul indicatorilor ce caracterizează evoluția comerțului internațional cu mărfuri un rol important ocupă indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate și importate.

Indicii valorii unitare la mărfurile exportate și importate se calculează trimestrial și anual, având la bază valorile unitare (medii) exprimate în lei (dolari SUA), conform formulei Paasche. Baza de calcul utilizată pentru calcularea indicilor valorii unitare la mărfurile exportate și importate este trimestrul (anul) precedent. 

Calcularea indicilor valorii unitare se efectuează în baza datelor obținute din declarațiile vamale separat pentru fiecare marfă (9 cifre), grup de mărfuri (6, 4 și 2cifre) și pe total exporturi (importuri), în conformitate cu Nomenclatura Combinată a Mărfurilor. În mărfurile alese pentru calcul (mărfuri reprezentative) se includ toate mărfurile omogene, cu informații disponibile asupra cantității și costului, și prezente atât în perioada de raport, cât și în perioada de bază. Pentru agregarea indicilor valorii unitare calculați la nivel de 9 cifre pe diverse nivele din Nomenclatura Combinată a Mărfurilor și pe total exporturi (importuri) se utilizează ca element de ponderare valoarea mărfurilor din perioada curentă.

Totodată, trimestrial (anual) sunt calculați și indicii volumului fizic la mărfurile exportate și importate, conform regulii interdependenței, după formula Laspeyres, raportând indicii valorici la indicii valorii unitare.

Vezi mai mult
 

Comunicate

 

Tabele Excel

Serii de timp lunare
Serii de timp infraanuale
Serii de timp trimestriale
Serii de timp anuale
 1. Comerţul exterior al Republicii Moldova, structurat pe grupe de ţări (1997-2021)
 2. Exporturile Republicii Moldova, structurate pe ţări şi grupe de tări (1997-2021)
 3. Importurile Republicii Moldova, structurate pe ţări şi grupe de ţări (1997-2021)
 4. Exporturile în ţările lumii, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (1997-2021)
 5. Structura exporturilor în ţările lumii, pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (1997-2021)
 6. Importurile din ţarile lumii, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (1997-2021)
 7. Structura importurilor din ţările lumii, pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (1997-2021)
 8. Exporturile în ţările Comunităţii Statelor Independente, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (2001-2021)
 9. Structura exporturilor în ţările Comunităţii Statelor Independente, pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (2001-2021)
 10. Importurile din ţările Comunităţii Statelor Independente, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (2001-2021)
 11. Structura importurilor din ţările Comunităţii Statelor Independente, pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (2001-2021)
 12. Exporturile în ţările Uniunii Europene, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (2001-2021)
 13. Structura exporturilor în ţările Uniunii Europene, pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM)(2001-2021)
 14. Importurile din ţările Uniunii Europene, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (2001-2021)
 15. Structura importurilor din ţările Uniunii Europene, pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor (NCM) (2001-2021)
 16. Exporturile Republicii Moldova în ţările CSI, pe ţări şi grupe de mărfuri (2001-2021)
 17. Importurile Republicii Moldova din ţările CSI, pe ţări şi grupe de mărfuri (2001-2021)
 18. Exporturile Republicii Moldova în ţările UE, pe ţări şi grupe de mărfuri (2001-2021)
 19. Importurile Republicii Moldova din ţările UE, pe ţări şi grupe de mărfuri (2001-2021)
 20. Exporturile Republicii Moldova în celelalte ţări ale lumii (cu excepţia ţărior CSI şi UE), pe ţări şi grupe de mărfuri (2001-2021)
 21. Importurile Republicii Moldova din celelalte ţări ale lumii (cu excepţia ţărior CSI şi UE), pe ţări şi grupe de mărfuri (2001-2021)
 22. Exporturile în ţările lumii, structurate pe secţiuni şi capitole, conform clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 23. Structura exporturilor în ţările lumii, pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 24. Importurile din ţările lumii, structurate pe secţiuni şi capitole, conform clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 25. Structura importurilor din ţările lumii, pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 26. Exporturile în ţările Comunităţii Statelor Independente, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 27. Structura exporturilor în ţările Comunităţii Statelor Independente, pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 28. Importurile din ţările Comunităţii Statelor Independente, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 29. Structura importurilor din ţările Comunităţii Statelor Independente, pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 30. Exporturile în ţările Uniunii Europene, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 31. Structura exporturilor în ţările Uniunii Europene, pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 32. Importurile din ţările Uniunii Europene, structurate pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 33. Structura importurilor din ţările Uniunii Europene, pe secţiuni şi capitole, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI), Rev. 4 (2001-2021)
 34. Indicii valorii unitare la mărfurile exportate în ţările lumii, în anii 1995-2021
 35. Indicii valorii unitare la mărfurile importate din ţările lumii, în anii 1995-2021
 36. Indicii valorii unitare la mărfurile exportate în ţările UE (2001-2021)
 37. Indicii valorii unitare la mărfurile importate din ţările UE (2001-2021)
 38. Indicii valorii unitare la mărfurile exportate în ţările CSI, în anii 1995-2021
 39. Indicii valorii unitare la mărfurile importate din ţările CSI, în anii 1995-2021
 40. Indicii volumului fizic la mărfurile exportate în ţările lumii, în anii 1995-2021
 41. Indicii volumului fizic la mărfurile importate din ţările lumii, în anii 1995-2021
 42. Indicii volumului fizic la mărfurile exportate în ţările UE (2001-2021)
 43. Indicii volumului fizic la mărfurile importate din ţările UE (2001-2021)
 44. Indicii volumului fizic la mărfurile exportate în ţările CSI, în anii 1995-2021
 45. Indicii volumului fizic la mărfurile importate din ţările CSI, în anii 1995-2021
 46. Indicii valorii unitare la mărfurile exportate şi importate în anii 1995-2021, pe grupe de mărfuri şi grupe de ţări
 47. Indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate în anii 1995-2021, pe grupe de mărfuri şi grupe de ţări
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
12.04.202314:00Banca de dateIndicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate, pe grupe de mărfuri, conform NCM Anul 2022BNS
14.04.202310:00Banca de dateExport, import, balanța comercială pe grupe de ţări Februarie 2023BNS
18.04.202310:00ComunicatComerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-februarie 2023BNS
15.05.202310:00Banca de dateExport, import, balanța comercială pe grupe de ţări Martie 2023BNS
17.05.202310:00ComunicatComerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-martie 2023BNS
19.05.202314:00Banca de dateExport, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul I 2023BNS
25.05.202314:00Banca de dateIndicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul I 2023BNS
15.06.202310:00Banca de dateExport, import, balanța comercială pe grupe de ţări Aprilie 2023BNS
15.06.202310:00ComunicatComerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-aprilie 2023BNS
29.06.202314:00Banca de dateExport, import, pe ţări, grupe de ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Anul 2022 (date definitive)BNS
14.07.202310:00Banca de dateExport, import, balanța comercială pe grupe de ţări Mai 2023BNS
17.07.202310:00ComunicatComerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-mai 2023BNS
15.08.202310:00Banca de dateExport, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iunie 2023BNS
17.08.202310:00ComunicatComerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-iunie 2023BNS
18.08.202314:00Banca de dateExport, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul II 2023BNS
21.08.202314:00Banca de dateExport, import în/din fiecare ţară din spaţiul CSI, pe grupe de mărfuri, conform NCM Anul 2022 (date definitive)BNS
25.08.202314:00Banca de dateIndicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul II 2023BNS
15.09.202310:00Banca de dateExport, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iulie 2023BNS
15.09.202310:00ComunicatComerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-iulie 2023BNS
13.10.202310:00Banca de dateExport, import, balanța comercială pe grupe de ţări August 2023BNS
 
 

Contacte