Comerțul internațional cu servicii a țărilor Parteneriatului Estic, ediția 2022

Publicația prezintă statistici detaliate privind comerțul internațional cu servicii (SCIS) pentru toate țările Parteneriatului Estic (PE), inclusiv o defalcare geografică a acestor fluxuri și, pentru prima dată, o estimare a dezagregării acestora în funcție de modul de furnizare. Aceste date sunt completate de calcularea câtorva indicatori comerciali cheie, care permit evaluarea structurii comerțului și a competitivității fiecărei țări partenere în acest domeniu.  Publicația este rezultatul unei cooperări strânse cu toate țările Parteneriatului Estic și face legătura între statisticile brute, analiza și elaborarea de politici, sprijinind discuțiile și luarea deciziilor bazate pe dovezi, atât în cadrul instituțiilor publice, cât și al celor private. 

Această publicație începe cu o prezentare generală a activității desfășurate în țările partenere în ultimul deceniu cu asistența Uniunii Europene (UE) și a altor organizații internaționale. Cele cinci capitole sunt dedicate fiecărei țări partenere, sunt analizate statisticile și indicatorii cheie privind comerțul internațional cu servicii. O sinteză regională oferă o comparație între țări pe indicatori selectați.

Anexele includ date detaliate într-un format comparabil pentru fiecare țară parteneră, inclusiv o selecție de indicatori calculați din cifrele SCIS și date macroeconomice:

- Indicele de concentrare a comerțului: pondere țării partenere în totalul exporturilor și importurilor pentru fiecare categorie de servicii;
- Indicele de specializare comercială: ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul exporturilor și importurilor de servicii ale fiecărei țări partenere a Parteneriatului Estic;
- Indicele Avantajului Comparativ Revelat: raportul dintre indicele de specializare la export al unei țări date într-o anumită categorie de servicii și indicele mediu de specializare la export din această categorie de servicii la nivel mondial.

Elaborată de Proiectul Statistici prin Parteneriatul Estic (STEP)

În limba engleză

Versiune electronică 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER