Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna aprilie 2023 și în ianuarie-aprilie 20231,2,3

Exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2023 au avut o valoare de 316,9 milioane dolari SUA, cu 17,7% mai puțin, în raport cu luna martie 2023 și cu 20,0% mai puțin, comparativ cu luna aprilie 2022 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2023 exporturile de mărfuri au însumat 1389,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mică cu 4,8%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2022.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-aprilie 2023 au constituit 942,6 milioane dolari SUA (67,9% din total exporturi), fiind în scădere cu 18,2% față de perioada similară din anul 2022, care a influențat micșorarea valorii totale a exporturilor cu 14,4%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-aprilie 2023 s-au cifrat la 446,4 milioane dolari SUA (32,1% din total exporturi), sau cu 45,7%  mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022. Această creștere a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 9,6%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 12,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 19,5%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-aprilie 2023 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (79,9% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (15,0%), transportul feroviar (2,9%), transportul aerian (1,2%), instalații fixe de transport (1,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-aprilie 2023, au totalizat 861,7 milioane dolari SUA (cu 11,3% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022), deținând o pondere de 62,0% în total exporturi, în scădere cu 4,6 puncte procentuale față de ianuarie-aprilie 2022 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-aprilie 2023, au avut o valoare de 346,5 milioane dolari SUA (cu 168,0 milioane dolari SUA sau de 1,9 ori mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 25,0% în total exporturi, în creștere cu 12,8 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-aprilie 2022 (Figura 4 și Anexa 1). Această majorare a fost generată, în principal, de sporirea exporturilor de mărfuri în Ucraina (cu 152,9 milioane dolari SUA sau de 2,9 ori mai mult, față de ianuarie-aprilie 2022).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2023 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (32,9% din total exporturi), Ucraina (16,7%, în creștere accentuată - cu 11,3 puncte procentuale față de ianuarie-aprilie 2022), Italia (6,1%), Germania (5,4%), Federația Rusă (4,1%), Turcia (4,0%), Cehia (3,7%), Polonia (2,6%), Belarus (2,4%), Spania (2,1%), Cipru (1,6%), Statele Unite ale Americii, Liban, Franța și Bulgaria (câte 1,3%), Ungaria (1,2%), Kazahstan (1,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Elveția (câte 1,0%), Grecia și Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (câte 0,9%), Lituania (0,6%) și Emiratele Arabe Unite (0,5%), cărora le-au revenit 94,0% din total exporturi.

                         

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-aprilie 2023, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022 (Anexa 1) relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Ucraina (de 2,9 ori), Cehia (de 1,6 ori), Spania (de 2,2 ori), Kazahstan (de 4,9 ori), Cipru (de 2,4 ori), Belarus (+53,4%), Emiratele Arabe Unite (de 5,7 ori), Liban (+40,1%), Statele Unite ale Americii (+32,2%), Lituania (de 2,2 ori), Kârgâzstan (de 8,5 ori), Georgia (+48,7%), Maroc (de 16,0 ori), Franța (+8,4%), Armenia (de 5,5 ori), Slovacia (+24,6%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 17,5%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Turcia (-62,5%), Italia (-41,3%), Bulgaria (-71,8%), Elveția (-66,6%), Federația Rusă (-19,9%), Portugalia (-97,6%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (-52,6%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-48,6%), Germania (-15,4%), Polonia (-15,5%), Grecia (-24,8%), Austria (-40,0%), România (-0,5%), Irak (-59,1), Belgia (-27,6%), Iordania (-94,0%), Egipt (-36,4%), Tunisia (-96,7%), Coreea de Sud (-88,8%), Ungaria (-5,6%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 22,0%.

În structura exporturilor din ianuarie-aprilie 2023 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (15,0%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (12,5%); cereale și preparate pe bază de cereale (10,5%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (8,5%); legume și fructe (8,0%); îmbrăcăminte și accesorii (6,8%); băuturi alcoolice și nealcoolice (4,6%); semințe și fructe oleaginoase (4,3%); mobilă și părțile ei (3,5%); articole din minerale nemetalice (2,8%), vehicule rutiere (2,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 6) s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 3,0 ori, datorită creșterii livrărilor (reexporturilor) în Ucraina, de 3,1 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+16,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+38,2%), energie electrică (de 5820,6 ori, generată de sporirea livrărilor în Romania și Ucraina), articole din minerale nemetalice (+37,4%), materiale plastice sub forme primare (de 6,9 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 2,5 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 3,2 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (+47,4%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,6 ori), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 4,2 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+50,3%), mașini  generatoare de putere și echipamentele lor (de 3,2 ori), produse chimice anorganice (de 1,8 ori), carne și preparate din carne (de 3,4 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+15,2%), cauciuc prelucrat (de 5,2 ori), produse lactate și ouă de păsări (+17,8%), influențând creșterea pe total exporturi cu 15,2%.

Totodată, s-au redus exporturile de semințe și fructe oleaginoase (-66,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (-42,2%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-14,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-48,8%), legume și fructe (-8,9%), produse chimice organice (-52,7%), produse medicinale și farmaceutice (-25,3%), articole prelucrate din metal (-28,6%), mobilă și părțile ei (-6,8%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-10,2%), încălțăminte (-19,6%), îmbrăcăminte și accesorii (-2,1%), hrană destinată animalelor (-8,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-16,3%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 20,7%.

Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2023 au constituit 690,5 milioane dolari SUA, cu 15,9% mai puțin, față de luna martie 2023 și cu 10,4% mai puțin, comparativ cu luna aprilie 2022 (Figurile 7 și 8).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2023 importurile de mărfuri au însumat 2997,5 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2022, cu 6,7%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-aprilie 2023 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (74,0% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (10,5%), transportul maritim (7,8%), transportul feroviar (5,2%), transportul aerian (1,6%), autopropulsie (0,8%) și expedieri poștale (0,1%).

Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-aprilie 2023 s-au cifrat la 1444,6 milioane dolari SUA (cu 16,3% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2022), deținând o pondere de 48,2% în total importuri, în creștere cu 4,0 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-aprilie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-aprilie 2023 au avut o valoare de 666,3 milioane dolari SUA (cu 20,4% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2022), care echivalează cu o cotă de 22,2% în total importuri, în scădere cu 7,6 puncte procentuale, față de ianuarie-aprilie 2022 (Figura 10 și Anexa 2).

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2023 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (15,7% din total importuri), Ucraina (13,5%), China (9,8%), Turcia (8,3%), Germania (6,5%), Federația Rusă (5,4%), Italia (5,0%), Polonia (3,2%), Franța (2,8%), Ungaria (2,3%), Grecia și India (câte 2,1%), Bulgaria (1,9%), Cehia (1,5%), Kazahstan, Statele Unite ale Americii și Spania (câte 1,4%), Austria (1,1%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) și Belarus (câte 1,0%), Slovacia și Japonia (câte 0,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,8%) și Belgia (0,7%).

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-aprilie 2023, comparativ cu perioada similară din anul 2022 (Anexa 2) relevă majorarea importurilor provenite din Ucraina (de 1,8 ori), România (+21,9%), Turcia (+29,7%), Grecia (de 5,3 ori), China (+17,4%), Kazahstan (de 7,2 ori), Bulgaria (+54,0%), India (+29,9%), Slovacia (de 1,8 ori), Japonia (de 1,8 ori), Israel (de 2,5 ori), Franța (+7,9%), Germania (+3,2%), Azerbaidjan (de 1,8 ori), Georgia (de 7,1 ori), Belgia (+30,4%), Vietnam (+36,4%), Cehia (+10,1%), Ecuador (+46,3%), Egipt (de 2,7 ori), Austria (+12,6%), Ungaria (+5,3%), Turkmenistan (de 1,8 ori), Portugalia (+38,1%), Polonia (+3,0%), Bangladesh (de 1,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+9,5%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 20,8%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Federația Rusă (-69,9%), Statele Unite ale Americii (-19,8%), Belarus (-24,4%), Coreea de Sud (-22,8%), Uzbekistan (-46,7%), Pakistan (-40,9%), Kârgâzstan (-61,6%), atenuând creșterea  pe total importuri cu 14,6%. 

În structura importurilor din ianuarie-aprilie 2023 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (16,5%); gaz și produse industriale obținute din gaz (10,3%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,8%); vehicule rutiere (6,0%); produse medicinale și farmaceutice (3,4%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,3%); legume și fructe (2,9%); îngrășăminte minerale sau chimice (2,6%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,4%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,3%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,2%); îmbrăcăminte și accesorii (2,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (2,0%).

      

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2023, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022 (Anexa 7) s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+54,4%, pe seama sporirii livrărilor din România, Turcia, India, Kazahstan, Grecia, Bulgaria și Israel), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+19,9%), vehicule rutiere (+22,5%), energie electrică (de 19330,8 ori, generată, în principal, de creșterea livrărilor din România și Ucraina), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+20,8%), legume și fructe (+13,6%), îngrășăminte minerale sau chimice (+13,5%), articole din minerale nemetalice (+19,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+15,5%), mașini  generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,6 ori), semințe și fructe oleaginoase (+10,4%) băuturi alcoolice și nealcoolice (+22,1%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+21,9%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+17,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+6,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+49,7%), cereale și preparate pe bază de cereale (+5,9%), produse chimice anorganice (+33,1%), tutun brut și prelucrat (+23,0%), pește, crustacee, moluște (+9,2%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+36,7%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+43,0%), produse lactate și ouă de păsări (+3,6%), contribuind la creșterea pe total importuri, cu 12,6%.

Totodată, s-au diminuat importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-16,9%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-29,1%), fier și oțel (-29,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-60,4%), carne și preparate din carne (-35,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-6,9%), lemn și plută (-32,1%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-27,8%), produse medicinale și farmaceutice (-4,4%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-10,2%), articole prelucrate din metal (-6,5%), materiale plastice prelucrate (-7,4%), mobilă și părțile ei (-14,4%), piele, altă piele și blană prelucrate (-14,8%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-8,3%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (-3,1%), cauciuc prelucrat (-8,2%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-6,0%), materiale plastice sub forme primare (-7,4%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 6,6%.

Deficitul balanței comerciale în luna aprilie 2023 a fost de 373,6 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 62,6 milioane dolari SUA (-14,4%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna martie 2023 și cu 0,5 milioane dolari SUA (-0,1%) mai puțin, comparativ cu luna aprilie 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-aprilie 2023 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1608,5 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 258,0 milioane dolari SUA (+19,1%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2022.

În ianuarie-aprilie 2023 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 582,9  milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 319,8 milioane dolari SUA, respectiv cu 312,5 milioane dolari SUA (de 2,2 ori) mai mult și cu 338,6 milioane dolari SUA (-51,4%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2022. (Anexa 3).

          

Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2023 a fost de 46,3%, în scădere cu 5,6 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2023 a constituit 59,6%, micșorându-se cu 18,6 puncte procentuale, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2023 a marcat 52,0%, în creștere cu 30,7 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2022.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-aprilie 2023, mărfuri în valoare de 95,2 milioane dolari SUA, cu 30,9% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2022. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+37,7%), cărora le-au revenit 88,4% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru ianuarie-aprilie 2023 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date definitive.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).

Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.

Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER