Comunicate

Resetare
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2022

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2022, educația timpurie a fost organizată în 1479 de instituții (cu 4 instituții mai puțin decât în anul precedent, din care 2 în mediul rural și 2 în urban), din care 809 de unități cu statut de creșă-grădiniță, 563 de grădinițe, 89 de școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe.

2257
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2023

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2023

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna martie 2023 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de februarie curent cu 0,3%, față de decembrie 2022 – cu 3,8% și în comparație cu martie 2022 – cu 23,8%.

1356
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie 2023 și în ianuarie-februarie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie 2023 și în ianuarie-februarie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2023 au avut o valoare de 355,7 milioane dolari SUA, cu 7,2% mai mult, în raport cu luna ianuarie 2023 și cu 5,7% - comparativ cu luna februarie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2023 au constituit 752,4 milioane dolari SUA, cu 2,6% mai mult, față de luna ianuarie 2023 și cu 12,4% - comparativ cu luna februarie 2022,

3936
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2023

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna martie 2023 faţă de luna februarie 2023 au crescut cu 0,8%.

4405
Forța de muncă: ocuparea și șomajul în anul 2022

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în anul 2022

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în anul 2022, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 890,0 mii persoane, fiind în creștere cu 2,1% față de anul 2021 (871,6 mii).

6881
Veniturile și cheltuielile populației în anul 2022

Veniturile și cheltuielile populației în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în anul 2022, veniturile disponibile ale populației în medie pe o persoană pe lună au constituit 4252,7 lei, fiind în creștere cu 21,2% față de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele mediu anual al prețurilor de consum) veniturile populației au înregistrat o diminuare cu 5,9%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2022, au constituit în medie pe o persoană 3711,9 lei, cu 22,1% mai mult comparativ cu nivelul anului precedent.

8576
Activitatea asigurătorilor în anul 2022

Activitatea asigurătorilor în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022 companiile de asigurări au încasat prime brute subscrise în valoare de 2471,5 milioane lei, sau cu 28,3% mai mult față de cel înregistrat în anul 2021.

2998
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2023

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2023

Biroul Național de Statistică relatează că în luna februarie 2023 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de ianuarie curent cu 2,1%, față de decembrie 2022 – cu 3,4% și în comparație cu februarie 2022 – cu 26,0%.

2374
Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă AFM, în trimestrul IV 2022, numărul tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-24 ani a constituit 42,2 mii, de 15-29 ani – 107,4 mii și a tinerilor în vârstă de 15-34 ani - 184,0 mii persoane.

2610
Produsul Intern Brut în trimestrul IV și ianuarie-decembrie 2022

Produsul Intern Brut în trimestrul IV și ianuarie-decembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2022, a însumat 74,8 miliarde lei, prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul IV 2021, PIB s-a micșorat, în termeni reali, cu 10,6% pe seria brută și cu 11,8% pe seria ajustată sezonier. PIB estimat pentru anul 2022, conform datelor preliminare, a constituit 272,6 miliarde lei, în descreștere, în termeni reali, cu 5,9% față de anul 2021.

6280
Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2022, populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1226,5 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,9% față de trimestrul IV 2021 (1250,3 mii).

2482
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2023

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna februarie 2023 faţă de luna ianuarie 2023 au crescut cu 0,9%.

3676
Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2022, forța de muncă subutilizată în vârstă de 15 ani și peste a constituit 81,1 mii persoane, fiind în creștere de 1,6 ori față de trimestrul IV 2021 și cu 12,2% față de trimestrul IV 2020.

2340
Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Biroul Naţional de Statistică prezintă portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în baza datelor disponibile. Femeile predomină în rândul populației cu reședință obișnuită (52,3% femei și 47,7% bărbați). La începutul anului 2022, în medie la 100 femei reveneau 91 bărbați.

5489
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2022

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2022 faţă de anul 2021 a constituit 113,6%. La produsele vegetale, în anul 2022 preţurile producătorului față de anul 2021 s–au majorat în medie cu 13,2%. La produsele animaliere, în anul 2022 comparativ cu anul precedent a fost înregistrată majorarea prețurilor producătorului în medie cu 16,0%.

1889
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2022

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2022 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 903,6 mii persoane fiind în creștere cu 3,8% față de trimestrul IV 2021 (870,3 mii).

3455
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2022

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2022

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 333,9 mii de turiști sau de 1,9 ori mai mult față de anul precedent. Din numărul total de turiști, 171,8 mii (51,5%) au constituit turiștii rezidenți și 162,1 mii (48,5%) - turiștii nerezidenți.

3366
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2022

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2022

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul IV 2022 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile cu 4 și mai mulți salariați din sectorul real al economiei și la instituțiile bugetare, a constituit 11539,1 lei față de trimestrul IV 2021, fiind în creștere în valoare nominală cu 18,1%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum) – în descreștere cu 10,6%.

5137
Nivelul infracţionalităţii în anul 2022

Nivelul infracţionalităţii în anul 2022

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2022, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 26,8 mii infracţiuni, în scădere cu 1,2% comparativ cu anul 2021 și cu 16,2% comparativ cu anul 2018. Rata infracţionalităţii, în anul 2022, a constituit 103 infracţiuni la 10 mii locuitori, comparativ cu 119 infracţiuni în anul 2018.

8072
Investiţii în active imobilizate în anul 2022

Investiţii în active imobilizate în anul 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor preliminare, în anul 2022 au fost realizate investiţii în active imobilizate, total, în valoare de 31,2 miliarde de lei sau cu 11,6%, în prețuri comparabile, mai puțin față de anul precedent.

2296
Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2022

Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2022 cu transportul public au fost transportați 246,4 milioane pasageri, în creștere cu 25,1% față de anul precedent. În anul 2022, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 20,9 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în anul 2021 cu 5,9%.

3521
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a micșorat cu 1,8% faţă de anul 2021. În anul 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata în preţuri curente s-a majorat cu 25,9% faţă de anul 2021.

4420
Lucrări de construcții executate în anul 2022

Lucrări de construcții executate în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul IV 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 6,6%, ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumului reparațiilor capitale cu 32,4%, volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 5,4%, volumul altor lucrări de construcții.

2994
Activitatea industriei în anul 2022

Activitatea industriei în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022 comparativ cu anul precedent producția industrială s-a redus cu 5,1%. Micșorarea producției în anul 2022 față de anul precedent a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-4,9%), în industria prelucrătoare (-4,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,4%).

3675
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie 2022 și în anul 2022 pe ansamblu

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie 2022 și în anul 2022 pe ansamblu

În anul 2022 exporturile de mărfuri au însumat 4335,1 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 37,9%, comparativ cu cea înregistrată în anul 2021. În anul 2022 importurile de mărfuri au însumat 9219,1 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în anul 2021, cu 28,5%.

7995
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în anul 2022

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în anul 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2022 numărul de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori a înregistrat 477,2 mii de persoane sau cu 48,7% mai mult față de anul 2021.

5225
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2023

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna ianuarie 2023 faţă de luna decembrie 2022 au crescut cu cca 0,5%. Prețurile medii de consum în luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 27,3%, inclusiv la produse alimentare cu 28,6%, mărfuri nealimentare cu 18,4% și servicii prestate populaţiei cu 38,9%.

6527
Activitatea agricolă în anul 2022

Activitatea agricolă în anul 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2022, conform estimărilor preliminare, a marcat 70,2%, în prețuri comparabile, faţă de anul 2021.

8123
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2022

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022 s-au eliberat 3394 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în scădere cu 17,6% față de anul 2021.

3029
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-noiembrie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-noiembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a micșorat cu 6,0% faţă de luna precedentă și cu 2,0% comparativ cu luna noiembrie 2021.

4399
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY