Comunicate

Resetare
Produsul Intern Brut în trimestrul II 2021 și semestrul I 2021

Produsul Intern Brut în trimestrul II 2021 și semestrul I 2021

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul II 2021, a însumat 57,7 miliarde lei, prețuri curente. Comparativ cu trimestrul II 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 21,5% pe seria brută și cu 19,1% pe seria ajustată sezonier, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019 cu 14,0%, în termeni reali.

533
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iulie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iulie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 milioane pasageri, cu 23,2% mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 de 1,9 ori.

348
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iulie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iulie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 milioane pasageri, cu 23,2% mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 de 1,9 ori.

280
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2021

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 au crescut cu 4,64%, inclusiv la produse alimentare cu 4,83%, mărfuri nealimentare cu 6,93% și serviciile prestate populaţiei cu 1,02%

401
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2021

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2021

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul II 2021, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 874,0 mii persoane, fiind în creștere cu 1,9% față de trimestrul II 2020.

425
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2021

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2021

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare a constituit 9044,5 lei, fiind în creștere cu 15,2% față de trimestrul II 2020 și cu 6,8% față de trimestrul I 2021.

419
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2021

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2021

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare a constituit 9044,5 lei, fiind în creștere cu 15,2% față de trimestrul II 2020 și cu 6,8% față de trimestrul I 2021.

295
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2021

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 10,1 miliarde lei sau cu 21,8% mai mult faţă de ianuarie-iunie a anului precedent.

321
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2021

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în perioada ianuarie-iunie 2021 primele brute subscrise au constituit 878,3 mil. lei, fiind în creştere cu 40,0% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

161
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-iunie 2021

Locuinţe date în exploatare în ianuarie-iunie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 au fost date în exploatare 4165 locuințe, cu 1374 locuinţe mai mult faţă de ianuarie-iunie 2020. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în ianuarie-iunie 2021 a constituit 327,1 mii m², sau cu 49,2% mai mult față de ianuarie-iunie 2020.

219
Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2020

Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2020

Conform rezultatelor cercetării anuale „Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2020” câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat a fost de 7943,0 lei, în creștere cu 9,8% față de anul 2019. Indicele câștigului salarial real în anul 2020 față de anul 2019 a fost de 105,8%.

379
Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2020

Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2020

Conform rezultatelor cercetării anuale „Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2020” câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat a fost de 7943,0 lei, în creștere cu 9,8% față de anul 2019. Indicele câștigului salarial real în anul 2020 față de anul 2019 a fost de 105,8%.

235
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna iulie 2021

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna iulie 2021

Biroul Național de Statistică relatează că în luna iulie 2021 prețurile producătorului în industrie au rămas la nivelul lunii iunie curent, iar față de iulie 2020 s-au majorat cu 7,9% și față de decembrie 2020 – cu 5,7%.

318
Lucrări de construcții executate în ianuarie-iunie 2021

Lucrări de construcții executate în ianuarie-iunie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 5,4 miliarde lei sau cu 17,1% mai mult față de ianuarie-iunie 2020.

190
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-iunie 2021

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-iunie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 96,1 mii de turiști și excursioniști sau de 2,6 ori mai mult față de perioada similară a anului 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-iunie 2020 față de perioada respectivă a anului 2019 cu 114,1 mii de turiști sau de 4,0 ori.

268
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2021

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în luna iunie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, în prețuri comparabile, s-a majorat cu 7,0% faţă de luna precedentă şi cu 14,1%, comparativ cu luna iunie 2020.

194
Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2021, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 20,4%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iunie 2020 față de luna iunie 2019 cu 6,8%.

207
Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2021

Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 56,4 mii de turiști sau cu 36,5% mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-iunie 2020 față de ianuarie-iunie 2019 cu 115,0 mii de turiști sau de 3,8 ori.

325
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 1331,5 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 13,8%, comparativ cu ceaînregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020 iar importurile de mărfuri au însumat 3266,4 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 36,5%.

241
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,3 milioane pasageri, de 1,6 ori mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iunie 2020 față de luna iunie 2019 de peste 2,5 ori.

133
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,3 milioane pasageri, de 1,6 ori mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iunie 2020 față de luna iunie 2019 de peste 2,5 ori.

139
Tinerii în Republica Moldova în anul 2020

Tinerii în Republica Moldova în anul 2020

Numărul populaţiei cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2021 a constituit 2597,1 mii persoane, din care 680,3 mii sau 26,2% au fost tineri cu vârsta 14-34 ani. Repartizarea tinerilor pe sexe, se prezintă astfel: 49,4% – femei şi 50,6% – bărbaţi.

1015
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2021

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna iulie 2021 comparativ cu luna iulie 2020 au crescut cu 3,49%, inclusiv la produse alimentare cu 4,20% și mărfuri nealimentare cu 5,54%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 0,45%.

476
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2021

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2021 faţă de perioada respectivă a anului 2020 a constituit 123,8%.

203
Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 2020

Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 2020

În anul 2020 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 57,2 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi raportoare. Numărul mediu al salariaților în ÎMM în perioada de referință a constituit 316,8 mii, deținând 60,1% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale ÎMM în această perioadă au însumat 150112,1 mil. lei sau 39,3% din venituri din vînzări în total pe economie.

813
Investiţii în active imobilizate în anul 2020

Investiţii în active imobilizate în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2020, conform datelor precizate, investiţiile în active imobilizate au constituit 30,1 miliarde lei sau cu 3,1% (în preturi comparabile) mai puțin faţă de anul 2019.

248
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2021

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 s-au eliberat 1844 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 56,7% față de ianuarie-iunie 2020.

203
Durata medie a vieții în anul 2020

Durata medie a vieții în anul 2020

Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică despre durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2020, măsurată prin speranța de viață la naștere a populației cu reședință obișnuită.Durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2020 a constituit 69,8 ani, în descreștere cu 1,1 ani în comparație cu anul precedent.

728
Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2021

Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 5200,4 mil. lei, constituind 88,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020.

199
Locuinţe date în exploatare în anul 2020

Locuinţe date în exploatare în anul 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2020, conform datelor precizate, au fost date în exploatare 7549 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 2406 locuinţe mai puţin faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2020 a constituit 602,5 mii m², sau cu 21,0% mai puţin față de anul 2019.

158
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY