Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 20221,2

Biroul Național de Statistică prezintă datele statistice cu privire la balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2022, elaborate în baza datelor statistice și administrative:

Tabelul 1. Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru unele produse, anul 2022, mii tone

Denumirea produselor

Resurse

Utilizări

Nivelul de
autoaprovizionare, %

Producție

Import

Variaţia
stocurilor

Total
resurse

Export

Semințe

Furaje

Prelucrarea
în
scopuri
nealimentare

Pierderi

Consumul
personal
al populaţiei

Total utilizări

2022

Informativ, 2021

Culturi cerealiere (fără leguminoase)*

1758,1

199,0

1394,3

3351,4

1516,0

93,1

1210,0

23,0

21,1

488,2

3351,4

95,8

219,8

Cartofi

171,8

48,9

30,0

250,7

1,4

52,5

3,7

-

3,7

189,4

250,7

68,9

85,1

Legume

257,0

68,3

28,1

353,4

36,1

7,1

3,8

-

8,2

298,2

353,4

81,0

79,0

Fructe

650,5

39,0

53,6

743,1

426,2

x

0,3

3,2

6,5

306,9

743,1

205,3

258,0

Carne

119,9

43,6

-8,8

154,7

1,2

x

x

-

0,6

152,9

154,7

78,1

73,9

Lapte

63,5

172,0

-4,9

437,6

11,9

x

2,4

-

-

423,3

437,6

63,5

66,0

Notă: *inclusiv produse derivate din acestea

Descarcă datele în format .xlsx

Resursele totale de culturi cerealiere (fără leguminoase), inclusiv produse derivate din acestea în 2022 au constituit 3351,4 mii tone sau cu 295,1 mii tone (cu 8%) mai puțin faţă de anul 2021. Producția la culturile date în 2022 a înregistrat 1758,1 mii tone, sau circa de 2,6 ori mai puțin față de anul precedent. Importul a constituit 199,0 mii tone și a crescut cu 115,8 mii tone (de 2,4 ori) față de 2021, totodată, exportul a constituit 1516,0 mii tone, cu 14,7 mii tone (doar cu 1%) mai puțin în comparație cu anul precedent.

Resursele totale de cartofi în anul 2022 au constituit 250,7 mii tone, cu 9,8 mii tone (cu 4%) mai puțin faţă de anul 2021. Producția de cartofi a înregistrat 171,8 mii tone, cu 46,5 mii tone (cu 21%) mai puțin față de anul precedent. Respectiv, importul a marcat 48,9 mii tone, cu 7,6 mii tone (cu 18%) mai mult față de 2021, iar exportul de cartofi în 2022 a constituit 1,4 mii tone, cu 2,5 mii tone (circa de 3 ori) mai puțin în comparație cu anul precedent.

Resursele totale de legume au constituit 353,4 mii tone, cu 35,3 mii tone (cu 11%) mai mult faţă de anul 2021. În anul 2022 producţia de legume a înregistrat 257,0 mii tone, cu 25,0 mii tone (cu 11%) mai mult față de anul precedent. Importul a constituit 68,3 mii tone și a crescut cu 5,8 mii tone (cu 9%) față de 2021, iar exportul de legume în 2022 a constituit 36,1 mii tone, cu 11,6 mii tone (cu 47%) mai mult în comparație cu anul precedent.

Resursele totale de fructe în 2022 au constituit 743,1 mii tone, cu 32 mii tone (cu 4%) mai puțin faţă de anul 2021. În anul 2022 producţia de fructe a înregistrat 650,5 mii tone, cu 225,5 mii tone (cu 26%) mai puțin față de anul precedent. Importul a marcat 39,0 mii tone și a scăzut cu 2,5 mii tone (cu 6%) față de 2021, iar exportul de fructe a constituit 426,2 mii tone, cu 9,4 mii tone (cu 2%) mai puțin în comparație cu anul precedent.

Resursele totale de carne au constituit 154,7 mii tone, cu 2,4 mii tone (cu 2%) mai mult faţă de anul 2021. În anul 2022 producţia de carne a înregistrat 119,9 mii tone, cu 9,5 mii tone (cu 9%) mai mult față de anul precedent. Importul a marcat 43,6 mii tone și a scăzut cu 3,5 mii tone (cu 9%) față de 2021, iar exportul de carne în 2022 a constituit 1,2 mii tone, cu 1,7 mii tone (cu 59%) mai puțin în comparație cu anul precedent.

Resursele totale de lapte au constituit 437,6 mii tone, cu 25,0 mii tone (cu 5%) mai puțin faţă de anul 2021. În anul 2022 producţia de lapte a înregistrat 270,5 mii tone, sau cu 24,8 mii tone (cu 8%) mai puțin față de anul precedent. Importul a marcat 172,0 mii tone și a scăzut cu 0,5 mii tone (cu 0,3%) față de 2021, iar exportul de lapte a constituit 11,9 mii tone, sau cu 3,0 mii tone (cu 20%) mai puțin în comparație cu anul precedent.

Nivelul de autoaprovizionare cu principalele tipuri de produse agricole calculat în baza balanței resurselor alimentare și utilizării lor caracterizează securitatea alimentară a țării și reflectă în ce măsură producția proprie acoperă toate necesitățile sau "consumul intern" al țării. Nivelul de autoaprovizionare pe unele tipuri de produse agricole pentru 2022 a acoperit consumul intern al țării, în special: la floarea soarelui și fructe – de circa 2 ori, culturi leguminoase – 104%, struguri – 109%. Totodată, la culturi cerealiere (fără leguminoase), inclusiv produse derivate din acestea, legume, pepeni verzi și galbeni, cartofi, carne, lapte și ouă nivelul de autoaprovizionare nu a acoperit necesitățile interne ale țării și anume, la culturi cerealiere (fără leguminoase), inclusiv produse derivate din acestea și ouă – câte 96%, pepeni verzi și galbeni – 93%, legume – 81%, carne - 78%, cartofi – 69%, lapte – 64%.

Consumul de alimente pe locuitor este calculat prin raportul fondului de consum personal la numărul mediu anual al populației3. Evoluția consumului anual de produse alimentare pe locuitor este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

În perioada ultimilor trei ani creșterea consumului anual de produse alimentare pe locuitor a fost înregistrată la:

  • fructe - de la 99,5 kg până la 122,1 kg (sau cu 22,6 kg mai mult);
  • legume - de la 105,0 kg până la 118,7 kg (cu 13,7 kg);
  • carne - de la 56,5 kg până la 60,8 kg (cu 4,3 kg).

S-a majorat de asemenea consumul de ouă pe locuitor - de la 215 bucăți până la 241 bucăți (cu 26 bucăți).

Totodată, în ultimii trei ani a fost înregistrată micșorarea consumului anual pe locuitor la următoarele produse alimentare:

  • lapte - de la 174,6 kg până la 168,4 kg (cu 6,2 kg);
  • pepeni verzi și galbeni - de la 17,4 kg până la 12,3 kg (cu 5,1 kg).

Informații mai detaliate sunt prezentate în anexă.

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor, elaborate pe tipuri de produse, conțin atât date pe produsele primare în stare proaspătă, cât și pe produsele derivate din acestea, recalculate în produs primar cu ajutorul coeficienților de transformare.
3 Numărul mediu al populației cu reședință obișnuită.

Precizări metodologice:

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER