Despre

Statistica agricolă este ramura statisticii economice care studiază agricultura și include un șir de capitole:

 - statistica structurii exploatațiilor agricole (Recensământul General Agricol și indicatorii structurii și dimensiuni economice ale exploatațiilor agricole);                               
- statistica fitotehniei (suprafețele însămânțate și recoltate, recolta globală, recolta medie a culturilor agricole);    
- statistica zootehniei (efectivul și productivitatea animalelor și păsărilor, producerea produselor animaliere);        
- statistica vânzărilor producției agricole, prețurilor și indicilor prețurilor producătorilor agricoli;
- indicatorii macroeconomici (producția globală agricolă, balanțele resurselor alimentare și utilizării lor, nivelul consumului produselor alimentare pe cap de locuitor, alți indicatori ai securității alimentare);
- indicatorii agri-mediu (utilizarea îngrășămintelor naturale și chimice, mijloacelor chimice pentru protecția plantelor);
- indicatorii bazei material-tehnice a agriculturii (existența mașinilor și echipamentelor agricole, construcțiilor agricole, etc.).
Statistica agriculturii este centralizată în Biroul Național de Statistică, se elaborează în baza cercetărilor statistice exhaustive și selective, de asemenea și prin efectuarea calculelor statistice speciale. Periodicitatea prezentării datelor este diferită pentru diferiți indicatori: o dată pe an, de două ori pe an, trimestrial, anual. 

Vezi mai mult
 

Contacte