Despre

Statistica agricolă este ramura statisticii economice care studiază agricultura și include un șir de capitole:

 - statistica structurii exploatațiilor agricole (Recensământul General Agricol și indicatorii structurii și dimensiuni economice ale exploatațiilor agricole);                               
- statistica fitotehniei (suprafețele însămânțate și recoltate, recolta globală, recolta medie a culturilor agricole);    
- statistica zootehniei (efectivul și productivitatea animalelor și păsărilor, producerea produselor animaliere);        
- statistica vânzărilor producției agricole, prețurilor și indicilor prețurilor producătorilor agricoli;
- indicatorii macroeconomici (producția globală agricolă, balanțele resurselor alimentare și utilizării lor, nivelul consumului produselor alimentare pe cap de locuitor, alți indicatori ai securității alimentare);
- indicatorii agri-mediu (utilizarea îngrășămintelor naturale și chimice, mijloacelor chimice pentru protecția plantelor);
- indicatorii bazei material-tehnice a agriculturii (existența mașinilor și echipamentelor agricole, construcțiilor agricole, etc.).
Statistica agriculturii este centralizată în Biroul Național de Statistică, se elaborează în baza cercetărilor statistice exhaustive și selective, de asemenea și prin efectuarea calculelor statistice speciale. Periodicitatea prezentării datelor este diferită pentru diferiți indicatori: o dată pe an, de două ori pe an, trimestrial, anual. 

Vezi mai mult
 

Tabele Excel

 1. Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor în anul 2022
 2. Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi introducerea fertilizanţilor chimici şi naturali sub roada anului 2022
 3. Producţia obţinută la culturile recoltate de pe toată suprafaţa însămânţată în anul 2022, date prealabile 
 4. Suprafețele, recolta globală și roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile (2016-2021)
 5. Suprafețele culturilor de toamna compromise și suprafețele culturilor de primăvară semănate pe suprafețele culturilor de toamnă compromise sub roada anului 2022
 6. Balanţele resurselor alimentare și utilizării lor, clasificate separat pe ani (2012-2021)
 7. Balanţele resurselor alimentare și utilizării lor, clasificate separat pe produse (2006-2021)
 8. Consumul produselor alimentare (pe locuitor în an, kilograme), (2014-2021)
 9. Producția animalieră în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier), total pe țară și pe regiuni în anul 2022, date prealabile 
 10. Efectivul de animale la 1 decembrie 2022, în gospodăriile populației, în profil teritorial

Tipologia exploatațiilor agricole mari și medii (întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 10 ha și peste și gospodăriile țărănești (de fermier) care au la balanță animale) pentru anul 2020

 1. Exploataţii agricole pe tip de activitate agricolă, anul 2020
 2. Exploataţii agricole, dimensiunea economică, suprafaţa agricolă utilizată şi dimensiunea economică medie pe o exploataţie agricolă şi pe 1 ha suprafaţă agricolă utilizată, pe tip de activitate agricolă, anul 2020
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
03.04.202314:00Banca de dateSectorul zootehnic Anul 2022BNS
05.04.202314:00Banca de dateCultura plantelor Anul 2022BNS
02.05.202310:00Banca de datePrincipalii indicatori în agricultură Ianuarie-martie 2023BNS
02.05.202310:00ComunicatActivitatea agricolă Ianuarie-martie 2023BNS
15.06.202314:00Banca de datePrincipalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri comparabile) Anul 2022BNS
28.06.202314:00PublicațieActivitatea agricolă a micilor producători agricoli în RM (în limbile română şi rusă) Anul 2022BNS
31.07.202310:00Banca de datePrincipalii indicatori în agricultură Ianuarie-iunie 2023BNS
31.07.202314:00ComunicatActivitatea agricolă Ianuarie-iunie 2023BNS
25.09.202314:00Banca de datePrincipalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri curente) Anul 2022BNS
26.09.202314:00ComunicatBalanțele resurselor alimentare și utilizării lor Anul 2022BNS
30.10.202314:00Banca de datePrincipalii indicatori în agricultură Ianuarie-septembrie 2023BNS
30.10.202314:00ComunicatActivitatea agricolă Ianuarie-septembrie 2023BNS
 
 

Contacte