BNS a beneficiat de experiența INS România în domeniul statisticii agriculturii

În perioada 8-11 august curent, Biroul Național de Statistică (BNS) a găzduit misiunea experților Institutului Național de Statistică (INS) din România: Dima Ioana, directoare a Direcției de statistici agricole și de mediu, Munteanu Marinela și Căruțașu Mirela Florica, Serviciul de statistica utilizării terenurilor, a producției vegetale, a efectivelor de animale și a producției animaliere. La sesiunile de lucru a participat și reprezentantul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Maxim Sârbu, șef al Serviciului analiza prețurilor de piață.

În debutul vizitei Oleg Cara, directorul general al BNS, și-a exprimat gratitudinea pentru sprijinul constant acordat de INS România în procesul de modernizare a sistemului statistic național, scopul principal al căruia este producerea datelor de înaltă calitate pentru satisfacerea necesităților informaționale ale utilizatorilor. Directorul general al BNS a remarcat că, în contextul aspirațiilor Republicii Moldova de aderare la UE, BNS continuă activitățile de racordare a statisticilor comparabile la nivel european bazate pe imparțialitate, fiabilitate, relevanță și transparență.

În cadrul întrevederilor a fost trecută în revistă situația curentă, inclusiv realizările și provocările din domeniul statisticii agriculturii din Republica Moldova, fiind descrise acțiunile pe care le întreprinde BNS pentru producerea statisticilor din diverse domenii agricole și corespunderea acestora la standardele internaționale.

La rândul lor, experții INS România au prezentat propria experiență privind desfășurarea cercetărilor în domeniul statisticii agriculturii. În context au fost descrise obiectivele cercetărilor, cadrul legal, conceptele și definițiile, sfera de cuprindere, eșantionarea și inferența statistică, precum și procesul de colectare, prelucrare, analiză și diseminare a datelor.

Un subiect aparte al discuțiilor a fost dedicat activităților privind perfecționarea instrumentarului statistic în domeniile fitotehniei și zootehniei: revizuirea formularelor existente, analiza indicatorilor, metodologiilor, perfecționarea acestora în contextul alinierii la standardele UE, luând în considerație specificul sectorului agricol în Republica Moldova, precum și aspectele vizând recensământul agricol.

Este de remarcat că, schimbul de experiență de-a lungul anilor între cele două instituții statistice a contribuit la stabilirea unui parteneriat de cooperare durabil în toate domeniile statisticii oficiale, contribuind la eficientizarea activității statistice la noi în țară.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER