Recensămîntul General Agricol 2011

Studiu tematic privind domeniul viniviticol în Republica Moldova

Avînd în vedere importanța viticulturii pentru economia Republicii Moldova și pentru a veni în întimpinarea cerințelor utilizatorilor, această publicație oferă o prezentare detaliată la nivel național și în profil teritorial a rezultatelor RGA 2011 cu privire la numărul total de exploatații agricole cu suprafețe viticole, suprafețele viticole aferente, modul de amplasare a acestora, distribuția și structura soiurilor, precum și mărimea medie a plantației viticole. Informațiile sunt prezentate la nivel naţional şi în profil regional, atît pe total exploataţii agricole, cît şi după statutul juridic al acestora, respectiv exploataţii agricole cu personalitate juridică şi exploataţii agricole fără personalitate juridică.

Alături de caracteristicile structurale ale sectorului viticol, studiul prezintă principalele aspecte legate de importanța și evoluția sectorului vitivinicol în Republica Moldova.

Versiune electronică

Studiul tematic privind dotarea exploatațiilor agricole ale Republicii Moldova cu construcţii agricole, mijloace tehnice și echipamente

Recensămîntul General Agricol efectuat în anul 2011 (RGA 2011) oferă informații detaliate cu privire la dotarea tehnică a exploataţiilor agricole, necesare atît fundamentării strategiei de modernizare şi dezvoltare a exploataţiilor agricole, cît și unei largi palete de utilizatori din diverse domenii de cercetare sau de intres public.

Principalele rezultate privind dotarea tehnică a agriculturii sunt prezentate atît pe total exploataţii agricole, cît şi după statutul juridic al acestora, respectiv exploataţii agricole cu personalitate juridică şi exploataţii agricole fără personalitate juridică, la nivel naţional şi în profil regional.

Versiune electronică

Volumul 2 "Recensămîntul General Agricol 2011 - Rezultate generale in profil teritorial"

Publicaţia, destinată tuturor categoriilor de utilizatori, se referă la distribuţia în profil teritorial a informaţiilor obţinute în urma cercetării exhaustive a exploataţiilor agricole cu ocazia recensămîntului general agricol din 2011.

Datele din tabele sunt dedicate unei descrieri detaliate a aspectelor structurale ale exploataţiilor agricole, precum: numărul exploataţiilor agricole şi repartizarea lor teritorială, distribuţia la nivel teritorial a suprafeţei agricole şi a suprafeţei agricole utilizate, distribuţia în profil teritorial a efectivelor de animale, a construcţiilor agricole, mijloacelor tehnice şi echipamentelor, a forţei de muncă şi a activităţilor neagricole.

Versiune electronică


Volumul 1. "Recensămîntul General Agricol 2011 - date finale la nivel naţional"

Publicaţia prezintă date sub forma de tabele analitice, obţinute în urma prelucrării datelor Recensămîntului General Agricol realizat pentru prima dată în Republica Moldova.

Publicaţia conţine informaţii, ce oferă o imagine cuprinzătoare asupra unităţilor recenzate: Exploatațiilor agricole, cercetate exhaustiv, şi Unităților agricole de dimensiuni mici, cercetate prin sondaj, pe baza unui eşantion reprezentativ. Datele din tabele sunt dedicate unei descrieri detaliate a aspectelor structurale ale Exploatațiilor agricole şi ale Unităților agricole de dimensiuni mici, tratate în mod separat, conform celor două module de cercetare urmărite în etapa de culegere a datelor.

Preţ carte: 123 lei

Versiune electronică


"Recensămîntul General Agricol 2011 - Rezultate principale" coperta_rga.jpg

Publicaţia prezintă o selecţie de grafice şi tabele ce oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate ale recensămîntului general agricol 2011.

De asemenea, cuprinde un scurt text analitic ce familiarizează cititorul cu principalii indicatori ai rezultatelor recensămîntului, fiind prezentate şi unele comparaţii cu rezultatele înregistrate la nivelul Uniunii Europene în cadrul Anchetei structurale din agricultură 2010.

Versiune electronică


Femei_barbati_agric_rom.jpg

Pliantul a fost elaborat în baza datelor Recensămîntului General Agricol 2011 și a fost pregătit de către experții FAO ONU (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură) în colaborare cu specialiștii BNS în cadrul Proiectului de asistență tehnică privind efectuarea Recensămîntului General Agricol 2011.

Această broşură oferă o analiză sumară a datelor dezagregate pe sexe culese cu ocazia Primului Recensămînt General Agricol din Republica Moldova (realizat în anul 2011). Sunt evidenţiate principalele disparităţi între femeile şi bărbaţii care lucrează în sectorul agricol în Republica Moldova, în special în ceea ce priveşte accesul lor la bunuri şi servicii.

Prin înţelegerea provocărilor specifice ce decurg din activitatea femeilor şi bărbaţilor ca fermieri, antreprenori şi lucrători agricoli, vor putea fi luate decizii bine informate din perspective contribuţiei celor două sexe la dezvoltarea acestui sector, conducînd la soluţii mai eficace, mai eficiente şi durabile.

Versiune electronică


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER