Experiența Biroului Național de Statistică în domeniul statisticii agriculturii împărtășită Comitetului Național de Statistică din Republica Kîrgîză

În perioada 13-15 decembrie 2023 Biroul Național de Statistică (BNS) al Republicii Moldova a găzduit vizita delegației Comitetului Național de Statistică din Republica Kîrgîză, ce are drept scop familiarizarea cu experiența BNS privind producerea statisticilor din domeniul agriculturii în corespundere cu standardele internaționale.

Specialistele din cadrul BNS au trecut în revistă situația curentă în domeniul statisticii agriculturii din țara noastră, prezentând aspecte precum cadrul legal, cercetările efectuate, metodologiile, clasificările și sfera de cuprindere, precum și termenele de diseminare a informațiilor agricole. Totodată, au vorbit despre calculele efectuate pentru mai mulți indicatori macroeconomici precum producția globală agricolă, balanțele resurselor alimentare și utilizării lor, contul producției agricole etc.

De asemenea, în cadrul acestei vizite de studiu a fost pus în discuții procesul de perfecționare a instrumentarului statistic în domeniul statisticii fitotehniei și zootehniei în contextul alinierii la standardele UE, luând în considerație specificul sectorului agricol în Republica Moldova.

La rândul lor, specialistele Comitetului Național de Statistică au prezentat experiența proprie privind producerea informațiilor din domeniul statisticii agricole în Republica Kîrgîză.

Un subiect de interes comun pentru ambele părți a fost elaborarea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2.3.1. „Productivitatea muncii în agricultură” și 2.3.2. „Ponderea volumului producției agricole a micilor producători agricoli în total producția agricolă”.

Menționăm că anterior, Biroul Național de Statistică a găzduit vizitele de studiu în care a oferit consultanță pe diverse tematici specialiștilor Oficiilor de Statistică din Tadjikistan, Mongolia, Albania, Kazahstan, Uzbekistan ș.a.

 


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER