Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 20231,2

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul III 2023:
 • câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 12357,2 lei, fiind în creștere cu 16,1% față de trimestrul III 2022 și cu 1,5% față de trimestrul II 2023;
 • indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), față de trimestrul III 2022, a fost de 105,9%, astfel, câștigul salarial s-a majorat în termeni reali cu 5,9%;
 • numărul mediu al salariaților comparativ cu trimestrul III 2022 a fost aproximativ la același nivel.

Descarcă datele în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul III 2023 s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații 30309,5 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 23463,7 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 19048,4 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 7876,2 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 8344,3 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 8644,9 lei.

Comparativ cu trimestrul III 2022, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • artă, activități de recreere și de agrement și activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu câte 19,2%
 • învățământ – cu 18,9%;
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – cu 18,4%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut, pe activități economice, în trimestrul III 2023

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul III 2022

trimestrul II 2023

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

12357,2

116,1

101,5

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

8344,3

113,8

109,2

67,5

Industrie – total

11545,0

114,0

104,3

93,4

Industria extractivă

10497,7

115,6

111,8

85,0

Industria prelucrătoare

10713,5

113,8

104,4

86,7

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

19048,4

112,1

103,6

154,1

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

10225,1

116,8

101,0

82,7

Construcții

10778,8

108,7

105,8

87,2

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

11487,7

118,4

105,8

93,0

Transport și depozitare

11098,6

113,5

103,9

89,8

Activități de cazare și alimentație publică

7876,2

109,6

105,8

63,7

Informații și comunicații

30309,5

114,8

99,3

245,3

Activități financiare și de asigurări

23463,7

113,8

95,0

189,9

Tranzacții imobiliare

9878,4

113,4

101,8

79,9

Activități profesionale, științifice și tehnice

14330,0

112,8

103,1

116,0

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

9585,6

119,2

100,4

77,6

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

13733,9

117,6

102,1

111,1

Învățământ

9662,9

118,9

97,1

78,2

Sănătate și asistență socială

13064,8

116,6

96,2

105,7

Artă, activități de recreere și de agrement

8644,9

119,2

95,5

70,0

Alte activități de servicii

15550,6

117,9

105,8

125,8

Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul II 2023, câștigul salarial a crescut cu 1,5%. Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial s-au înregistrat în:

 • industria extractivă – cu 11,8%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 9,2%.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • activități financiare și de asigurări – cu 5,0%;
 • artă, activități de recreere și de agrement – cu 4,5%;
 • sănătate și asistență socială – cu 3,8%.

Descarcă datele în format .xlsx

În sectorul bugetar, în trimestrul III 2023 câștigul salarial mediu lunar a constituit 10192,7 lei (cu 18,8% mai mult față de trimestrul III 2022), iar în sectorul real – 13099,2 lei (cu 15,2% mai mult față de trimestrul III 2022).

Indicele câștigului salarial real (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 a fost de 105,9%.

Descarcă datele în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților în trimestrul III 2023 comparativ cu trimestrul III 2022 a fost aproximativ la același nivel. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 30,1%;
 • alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM 3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 7,7%;
 • informații și comunicații – cu 4,8%.

Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul III 2023, față de trimestrul III 2022, s-au înregistrat în activitățile:

 • industria extractivă – cu 8,4%;
 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 6,6%;
 • tranzacții imobiliare – cu 6,2%.

Comparativ cu trimestrul II 2023, numărul mediu al salariaților a scăzut cu 1,0%. Cele mai semnificative descreșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 4,0%;
 • industria extractivă – cu 2,7%;
 • învățământ – cu 2,2%.

Creșteri mai mari ale numărului mediu de salariați în trimestrul III 2023 față de trimestrul II 2023 s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 1,9%;
 • construcții – cu 0,7%.

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Informații relevante:


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER