Activitatea industriei în ianuarie-iulie 20231,2

Biroul Național de Statistică informează:
  • în luna iulie 2023 comparativ cu luna iulie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 4,0%
  • în ianuarie-iulie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 7,1%.

Micșorarea producției (serie brută) în iulie 2023 față de luna iulie 2022 (cu 4,0%) a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-11,5%) și în industria prelucrătoare (-7,0%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3% și 6,3% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+32,4%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 2,6%.

În luna iulie 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 3,4% față de luna iulie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-9,6%) și în industria prelucrătoare (-5,6%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,7%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în iulie 2011-iulie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 7,1%. Micșorarea producției a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-10,3%) și în industria prelucrătoare (-9,1%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,2%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iulie 2023 comparativ cu ianuarie-iulie 2022 s-a micșorat cu 6,3%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-8,6%), în industria prelucrătoare (-8,9%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,5%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

Iulie 2023 față
de iulie 2022

Ianuarie-iulie 2023
față de ianuarie-iulie 2022

Informativ: ianuarie-iulie 2022
față de ianuarie-iulie 2021

TOTAL

B

96,0

92,9

98,6

S

96,6

93,7

98,8

Industria extractivă

B

88,5

89,7

102,8

S

90,4

91,4

103,7

Industria prelucrătoare

B

93,0

90,9

99,6

S

94,4

91,1

100,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

132,4

102,2

93,0

S

114,7

103,5

91,8

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER