Activitatea industriei în ianuarie-iunie 20231,2

Biroul Național de Statistică informează:

  • în luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 10,5%;
  • cumulativ de la începutul anului (în ianuarie-iunie 2023) comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 7,6%.

Micșorarea producției (serie brută) în iunie 2023 față de luna iunie 2022 (cu 10,5%) a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-7,2%) și în industria prelucrătoare (-13,3%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,2% și 11,9% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+21,1%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 1,6%.

În luna iunie 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 8,1% față de luna iunie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-7,8%) și în industria prelucrătoare (-11,1%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+9,6%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în iunie 2011 – iunie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 7,6%. Micșorarea producției în ianuarie-iunie 2023 față de perioada precedentă a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-10,0%) și în industria prelucrătoare (-9,5%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iunie 2023 comparativ cu ianuarie-iunie 2022 s-a micșorat cu 6,8%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-8,3%), în industria prelucrătoare (-9,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+1,4%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

Iunie 2023

față de

iunie 2022

Ianuarie-iunie 2023
față de
ianuarie-iunie 2022

Informativ:

ianuarie-iunie 2022
față de
ianuarie-iunie 2021

TOTAL

B

89,5

92,4

100,9

S

91,9

93,2

100,4

Industria extractivă

B

92,8

90,0

105,0

S

92,2

91,7

105,2

Industria prelucrătoare

B

86,7

90,5

102,6

S

88,9

90,7

102,1

Producția și furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

121,1

100,4

92,7

S

109,6

101,4

90,9

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/database


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER