Activitatea industriei în anul 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că:
  • valoarea producției industriale fabricate (în prețuri curente) în anul 2022 a constituit 85,5 mild. lei, ceea ce reprezintă 94,9% în prețuri comparabile față de anul 2021;
  • sectorul industrial al economiei este determinat preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare cărora în anul 2022 le-au revenit 86,2% din valoarea totală a producției fabricate.

Descarcă datele în format .xlsx

Activitatea industriei pe tipuri de activități economice. Ponderea cea mai mare în total producție industrială fabricată o deține industria prelucrătoare (86,2%), urmată de producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (10,2%), distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (2,1%) și industria extractivă (1,5%).

Descarcă datele în format .xlsx

Valoarea producției fabricate în prețuri curente în 2022 în industria prelucrătoare a constituit 73705,8 mil. lei (în 2021 – 59283,0 mil. lei), ceea ce a constituit 86,2% din valoarea totală a producției, din care industria alimentară – 29605,8 mil. lei (în 2021 – 20208,3 mil. lei), constituind 34,6% din valoarea totală a producției.

Totodată, menționăm și alte activități economice ce dețin o pondere importantă în valoarea producției fabricate: producția altor produse din minerale nemetalifere – 8,9% (producție fabricată în valoare de 7623,9 mil. lei); fabricarea băuturilor – 8,0% (6859,2 mil. lei); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – 6,2% (5269,1 mil. lei); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – 4,1% (3505,0 mil. lei); fabricarea produselor textile – 3,9% (3314,5 mil. lei); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3,8% (3214,8 mil. lei); fabricarea de mobilă – 3,1% (2655,4 mil. lei); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – 2,9% (2500,2 mil. lei); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – 2,9% (2489,4 mil. lei) etc.

Tabelul 1. Valoarea producției industriale fabricate și livrate3 în prețuri curente,
pe tipuri de activități economice în anul 2022

 

Valoarea producției fabricate

Valoarea producției livrate3

mil. lei

ponderea în total industrie, %

mil. lei

ponderea livrărilor pe piața externă, %

INDUSTRIE – TOTAL

85501,3

100,0

79992,1

35,5

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

1272,7

1,5

1091,4

2,0

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

73705,8

86,2

68608,4

41,1

Industria alimentară

29605,8

34,6

27718,7

26,4

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

6616,6

7,7

5934,2

1,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

889,8

1,0

873,2

0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

3554,6

4,2

3439,6

77,7

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

8060,0

9,4

7682,7

45,5

Fabricarea produselor lactate

2949,3

3,5

2916,7

9,9

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

804,8

0,9

705,5

16,6

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

3637,7

4,3

3479,0

11,0

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

2799,4

3,3

2582,6

11,8

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

293,6

0,3

105,2

0,8

Fabricarea băuturilor

6859,2

8,0

6047,1

46,0

Fabricarea produselor textile

3314,5

3,9

3321,1

87,0

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

3214,8

3,8

3150,9

71,8

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

535,7

0,6

553,9

65,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

784,4

0,9

723,9

38,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

1300,9

1,5

1273,1

22,3

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

407,5

0,5

388,8

1,3

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

2500,2

2,9

2267,1

49,0

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

784,2

0,9

713,3

47,1

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

3505,0

4,1

3419,2

38,4

Producția altor produse din minerale nemetalifere

7623,9

8,9

6553,4

29,9

Industria metalurgică

296,8

0,4

300,8

50,3

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

2489,4

2,9

2329,5

18,9

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

402,8

0,5

391,1

90,4

Fabricarea echipamentelor electrice

345,4

0,4

297,9

72,8

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

459,3

0,5

365,6

29,5

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

5269,1

6,2

5173,8

97,7

Fabricarea de mobilă

2655,4

3,1

2509,6

24,3

Alte activități industriale n.c.a.4

515,6

0,6

477,9

53,0

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

585,6

0,7

405,2

15,3

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

8754,4

10,2

8612,1

-

DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE

1768,4

2,1

1680,2

6,6

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2022 producția livrată3 pe piața internă a constituit 64,5% din totalul producției livrate (în anul 2021 – 66,0%) și, respectiv, pe piața externă – 35,5% (în anul 2021 – 34,0%).

Activitatea industriei pe forme de proprietate. În anul 2022 ponderea cea mai mare în total producție industrială fabricată o dețineau întreprinderile cu forma de proprietate privată (48,9% sau 41831,4 mil.lei), urmată de proprietatea întreprinderilor mixtestrăine (20,4% sau 17398,8 mil.lei) și proprietatea străină (19,1% sau 16300,2 mil.lei). Cea mai mică pondere o dețin întreprinderile cu proprietate publică (10,5% sau 9015,6 mil.lei) și proprietate mixtă (1,1% sau 955,3 mil.lei).

Descarcă datele în format .xlsx

Activitatea industriei pe regiuni de dezvoltare5. Datele în profil pe regiuni de dezvoltare în anul 2022 atestă faptul concentrării activităților industriale în proporție de 50,7% în municipiul Chişinău, 23,8% - în regiunea Nord, 18,1% - în regiunea Centru, 3,8% - în regiunea Sud şi 3,6% - în UTA Găgăuzia.

Tabelul 2. Valoarea producției industriale fabricate și livrateîn prețuri curente, pe regiuni de dezvoltare în anul 2022

 

Valoarea producției fabricate

Valoarea producției livrate3

mil. lei

ponderea în total industrie, %

mil. lei

ponderea livrărilor pe piața externă, %

Total

85501,3

100,0

79992,1

35,5

Mun. Chişinău

43366,1

50,7

40282,6

24,7

Nord

20322,7

23,8

19358,2

48,9

Centru

15493,1

18,1

14562,7

42,3

Sud

3259,3

3,8

3136,3

41,7

UTA Găgăuzia

3060,1

3,6

2652,3

56,1

Descarcă datele în format .xlsx

În cadrul regiunilor de dezvoltare în anul 2022 cea mai mare pondere a producției livrate pe piața externă o dețin întreprinderile situate în UTA Găgăuzia cu 56,1% și cele din regiunea Nord – cu 48,9%.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe cercul de întreprinderi cu genul principal de activitate industrie, inclusiv activități industriale secundare ale altor sectoare economice neindustriale.
3 Datele se prezintă pe cercul de întreprinderi cu genul principal de activitate industrie.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.
5 Datele sunt prezentate în conformitate cu adresa juridică de înregistrare a entităților.

Informații relevante:

2022 2022/2021 industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea producția industrială producția industrială productie regiuni de dezvoltare

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER