Lucrări de construcții executate în ianuarie-septembrie 20231,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2023, volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 3,7% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-8,5%) și a celui de întreținere și reparații curente (-20,5%). Volumul lucrărilor de reparații capitale și volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) au crescut în perioada analizată cu 31,7% și, respectiv, cu 17,3% față de ianuarie-septembrie 2022.

Descarcă datele în format. xlsx

Pe obiecte de construcții, în ianuarie-septembrie 2023, față de aceeași perioadă a anului 2022, s-au înregistrat descreșteri (în prețuri comparabile) ale volumului lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale (-18,3%) și construcțiile inginerești (-8,9%). Totodată, volumul lucrărilor de construcții executate la clădirile nerezidențiale, în perioada analizată, a crescut cu 19,1% față de perioada corespunzătoare a anului 2022.

Descarcă datele în format. xlsx

Tabelul 1. Indicii volumului lucrărilor de construcții executate în ianuarie-septembrie 2023

 

Ianuarie-septembrie 2023 în % față de:

Informativ: ianuarie-septembrie 2022 în %
față de ianuarie-septembrie 2021

ianuarie-septembrie 2022

total

Total lucrări de construcții

96,3

100,0

82,0

din care:

 

 

 

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

 

 

construcții noi

91,5

49,3

78,1

reparații capitale

131,7

25,0

65,8

întreținere și reparații curente

79,5

22,2

107,7

alte lucrări

117,3

3,5

105,2

Pe obiecte de construcții

 

 

 

clădiri rezidențiale

81,7

22,7

71,5

clădiri nerezidențiale

119,1

31,0

83,2

construcții inginerești

91,1

42,8

87,7

alte lucrări

117,3

3,5

105,2

Descarcă datele în format. xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt elaborate pe baza estimărilor preliminare, realizate pe cercul de entități cu genul principal de activitate Construcții”, cuprinse în cercetarea infraanuală, în care întreprinderile cu 4-19 angajați sunt cercetate pe bază de sondaj, iar cele cu 20 angajați și mai mult – exhaustiv. 
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în trimestrul următor conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Lucrări de construcții” în unele state ale lumii:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER