Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 20231

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2023 au fost eliberate 2,6 mii autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în creștere cu 4,7% față de ianuarie-septembrie 2022, din care:
  • 1,7 mii autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (+3,4%)
  • 0,9 mii autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+7,6%).

Tabelul 1. Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2023

 

 

Total, număr

În % față de:

Informativ:

ianuarie-septembrie 2022 în %
față de ianuarie-septembrie 2021

 

ianuarie-septembrie 2022

 

total

Total

2 562

104,7

100,0

74,6

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidențiale (inclusiv pentru colectivități)

1 695

103,4

66,2

67,2

nerezidențiale

867

107,6

33,8

96,3

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

1 143

99,3

44,6

58,3

mediul rural

1 419

109,6

55,4

99,2

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2023 s-au eliberat 1695 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 3,4%, respectiv, clădiri nerezidențiale 867 autorizații în creștere cu 7,6% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Descarcă datele în format .xlsx

În profil regional, în ianuarie-septembrie 2023 față de aceeași perioadă a anului precedent, se atestă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, după cum urmează, regiunea Centru (+94 autorizații sau +21,2%), regiunea Nord (+9 autorizații sau +4,8%), regiunea Sud (+6 autorizații sau 4,7%). Totodată, în mun. Chișinău și UTA Găgăuzia s-au eliberat cu 41 (sau cu -5,4%) și, respectiv, cu 13 (sau cu -10,5%) autorizații de construire mai puțin pentru clădiri rezidențiale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În perioada analizată, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale a evoluat în felul următor: regiunea Centru (+37 autorizații sau 17,6%), în UTA Găgăuzia (+23 autorizații sau 19,8%), în regiunea Nord (+15 autorizații sau +7,6%), în regiunea Sud (+5 autorizații sau +3,4%), iar în mun. Chișinău numărul autorizațiilor de construire s-a micșorat, față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 19 autorizații (sau -14,0% )

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2023, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediu rural a crescut cu 9,6%, iar în mediul urban a scăzut cu 0,7%, față de ianuarie-septembrie 2022.

Notă:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER