Activitatea industriei în ianuarie-august 20231,2

Biroul Național de Statistică informează:
  • în luna august 2023 comparativ cu luna august 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 0,1%
  • în ianuarie-august 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,3%.

Micșorarea producției (serie brută) în august 2023 față de luna august 2022 (cu 0,1%) a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-10,1%) și în industria prelucrătoare (-1,8%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3% și 1,6% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+23,0%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 1,8%.

În luna august 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 3,4% față de luna august a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-11,7%) și în industria prelucrătoare (-5,0%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+11,4%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în august 2011 – august 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-august 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,3%. Micșorarea producției a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-10,3%) și în industria prelucrătoare (-8,2%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-august 2023 comparativ cu ianuarie-august 2022 s-a micșorat cu 5,9%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-9,0%), în industria prelucrătoare (-8,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+4,6%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

August 2023 față de august 2022

Ianuarie-august 2023 față de ianuarie-august 2022

Informativ: ianuarie-august 2022 față de ianuarie-august 2021

TOTAL

B

99,9

93,7

99,2

S

96,6

94,1

98,9

Industria extractivă

B

89,9

89,7

102,1

S

88,3

91,0

102,9

Industria prelucrătoare

B

98,2

91,8

100,2

S

95,0

91,7

100,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

123,0

103,3

93,4

S

111,4

104,6

92,5

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER