Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 20231

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu ianuarie-septembrie 2022 în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare s-au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 13,9% și, respectiv, cu 6,3%.

Cazările înregistrate în structurile de primire turistică în ianuarie-septembrie 2023 au însumat 295,2 mii de vizitatori, din care 157,1 mii (53,2%) au revenit turiștilor rezidenți și 138,1 mii (46,8%) - turiștilor nerezidenți.

Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-septembrie 2022, numărul turiștilor nerezidenți cazați în structurile de primire turistică colective în ianuarie-septembrie 2023 a crescut cu 16,3 mii de persoane sau cu 13,4%, a celor rezidenți – cu 19,8 mii de persoane (+14,4%). Сreșteri ale cazărilor turiștilor s-au înregistrat în toate structurile de primire turistică: hoteluri și moteluri – cu 17,0 mii (+13,0%), tabere de vacanță – cu 6,3 mii (+25,5%), pensiuni turistice – cu 5,7 mii (+20,4%), structuri de odihnă – cu 4,8 mii (+9,3%), structuri de întremare – cu 1,3 mii (+7,0%), cămine pentru vizitatori – cu 1,1 mii (+19,0%).

Ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se oprească în structurile de primire turistică din mun. Chișinău a constituit 65,8%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,8%, Sud – 6,2%, Nord – 6,0% și UTA Găgăuzia – 1,2%.

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-septembrie 2023

Ianuarie-septembrie 2023 în % faţă de ianuarie-septembrie 2022

Informativ: Ianuarie-septembrie 2022 în % faţă de ianuarie-septembrie 2021

turişti, mii

din care, nerezidenţi, mii

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

295,2

138,1

113,9

113,4

205,5

273,9

din care:

 

 

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

148,1

108,8

113,0

110,6

195,2

257,4

Cămine pentru vizitatori

6,8

2,6

119,0

133,1

284,9

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

33,5

9,5

120,4

151,3

186,8

292,5

Structuri de întremare

19,7

0,3

107,0

107,4

118,4

252,7

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

56,0

16,9

109,3

113,5

215,9

373,2

Tabere de vacanță

31,1

0,0

125,5

75,0

911,4

-

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de nerezidenți cazați în structurile de primire turistică le-au revenit cetățenilor din: Ucraina (40,0%), România (18,8%), Statele Unite ale Americii (6,8%), Federația Rusă (3,1%), Germania (2,8%), Israel (2,6%), Turcia (2,5%), Italia (2,0%), Regatul Unit al Marii Britanii (1,8%).

Descarcă datele în format .xlsx

Înnoptările turiștilor înregistrate în structurile de primire turistică colective, în ianuarie-septembrie 2023 au însumat 1117,3 mii, în creștere cu 65,9 mii de înnoptări sau 6,3% mai mult față de ianuarie-septembrie 2022. Creșterea numărului de înnoptări s-a înregistrat în tabere de vacanță pentru elevi (+20,9%), structuri de odihnă (+14,1%), structuri de întremare (+7,1%) și cămine pentru vizitatori (+0,6%). Totodată, s-a constatat descreșterea numărului de înnoptări ale turiștilor în pensiuni turistice și agroturistice (-7,4%), hoteluri și moteluri (-3,8%). Din numărul total de înnoptări, 73,2% au reprezentat înnoptările turiștilor rezidenți, în timp ce înnoptările turiștilor străini au constituit 26,8%.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-septembrie 2023

Ianuarie-septembrie 2023 în % faţă de ianuarie-septembrie 2022

Informativ: Ianuarie-septembrie 2022 în % faţă de ianuarie-septembrie 2021

înnoptări, mii

din care, ale nerezidenţilor, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

1 117,3

299,2

106,3

96,0

193,5

325,1

din care:

 

 

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

315,8

249,8

96,2

96,8

205,9

316,2

Cămine pentru vizitatori

58,6

3,0

100,6

136,1

113,5

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

55,3

14,6

92,6

66,2

223,2

436,2

Structuri de întremare

274,8

3,7

107,1

108,3

115,6

252,9

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

141,3

28,1

114,1

108,1

224,0

329,0

Tabere de vacanță

271,5

0,1

120,9

67,5

788,2

-

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2023 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 123,4 mii locuri-pat, în creștere cu circa 6,0% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai mare creștere a acestui indicator s-a înregistrat în pensiuni turistice și agroturistice (+26,4%), cămine pentru vizitatori (+15,3%) și tabere de vacanță pentru elevi (+10,5%). În structuri de odihnă numărul de locuri-pat a crescut cu 3,5%, iar în hoteluri și moteluri – cu 2,2%. Totodată, comparativ cu ianuarie-septembrie precedent, structurile de întremare au oferit turiștilor cu 546 de locuri-pat mai puține (-3,2%) .

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică în perioada ianuarie-septembrie 2023 a fost de 4,8 zile (6,2 zile pentru turiști rezidenți și 3,2 zile pentru turişti nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada ianuarie-septembrie 2023 a fost 29,5% pe total structuri de cazare turistică, din care: în structuri de întremare – 54,2%, cămine pentru vizitatori – 42,7%, tabere de vacanță – 33,6%, hoteluri și moteluri – 23,8%, structuri de odihnă – 22,6%, pensiuni turistice şi agroturistice – 14,6%.

 Notă:
1Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.

 Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER