Comunicate

Resetare
Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2021

Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 2021.

245
Activitatea companiilor de leasing în anul 2021

Activitatea companiilor de leasing în anul 2021

În anul 2021 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,7 miliarde lei sau cu 302,4 milioane lei (cu 22%) mai mult față de anul 2020. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,6 miliarde lei.

340
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 27,07%, inclusiv la produse alimentare cu 30,17%, mărfuri nealimentare cu 19,13% și servicii prestate populaţiei cu 34,40%.

654
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a constituit 108,4%.

273
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2021 studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 26 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

296
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2022 s-au eliberat 788 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 9,6% față de ianuarie-martie 2021.

212
Contravenţii constatate în anul 2021

Contravenţii constatate în anul 2021

În anul 2021, au fost constatate 629,2 mii contravenţii, sau cu 221,4 mii contravenții mai multe comparativ cu anul 2020. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

416
Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2022

Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2022, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1805,5 mil.lei, constituind 97,6% faţă de perioada respectivă a anului 2021.

389
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2022

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna martie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de februarie curent cu 2,1%, față de martie 2021 – cu 19,8% și față de decembrie 2021 – cu 7,1%.

257
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 38 de institute și centre de cercetare, 19 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 de unități au forma de proprietate de stat.

280
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-februarie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-februarie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-februarie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 5,9% faţă de ianuarie-februarie 2021.

291
Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna februarie 2022, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,4%. Reducerea producției în februarie 2022 față de luna februarie 2021 a fost cauzată de descreșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, precum și în industria prelucrătoare, generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 3,0% și 2,2%.

226
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

În anul 2021 educația timpurie a fost organizată în 1483 instituții, din care 811 unități cu statut de creșă-grădiniță, 566 grădinițe, 88 școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2020, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări nesemnificative, în special, s-a micșorat numărul de grădinițe și școli-grădinițe, iar numărul de creșe-grădinițe a crescut.

282
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie și în ianuarie-februarie 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie și în ianuarie-februarie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri au însumat 667,0 milioane dolari SUA, valoare mai mare de 1,6 ori, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021 iar importurile de mărfuri au însumat 1290,3 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat perioada similară din anul 2021, cu 40,1%.

534
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021 au crescut cu 22,16%, inclusiv la produse alimentare cu 27,04%, mărfuri nealimentare cu 17,99% și servicii prestate populaţiei cu 21,35%.

549
Forța de muncă în Republica Moldova:ocuparea și șomajul în anul 2021

Forța de muncă în Republica Moldova:ocuparea și șomajul în anul 2021

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în anul 2021, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 871,6 mii persoane. În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor, iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban.

678
Veniturile și cheltuielile populației în anul 2021

Veniturile și cheltuielile populației în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în anul 2021, veniturile disponibile ale populației în medie pe o persoană pe lună au constituit 3510,1 lei, fiind în creștere cu 13,4% față de anul precedent. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 7,8%.

1616
Activitatea asigurătorilor în anul 2021

Activitatea asigurătorilor în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 primele brute subscrise au constituit 1926,3 mil. lei, fiind în creştere cu 32,5% faţă de primele brute subscrise în anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 10,6%.

243
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna ianuarie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna ianuarie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna ianuarie 2022 cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a micșorat cu 14,7 % faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 19,0%, comparativ cu luna ianuarie 2021. Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, în ianuarie 2022 în preţuri comparabile a scăzut cu 22,5% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 46,0% comparativ cu luna ianuarie 2021.

309
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2022

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna februarie 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de ianuarie curent cu 1,2%, față de februarie 2021 – cu 19,3% și față de decembrie 2021 – cu 4,9%.

315
Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2021 și în anul 2021

Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2021 și în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că, conform datelor preliminare, Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul IV 2021, a însumat 66,7 miliarde lei, prețuri curente. Comparativ cu trimestrul IV 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 18,9% pe seria brută și cu 19,9% pe seria ajustată sezonier.

804
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021 au crescut cu 18,52%, inclusiv la produse alimentare cu 23,32%, mărfuri nealimentare cu 14,92% și servicii prestate populaţiei cu 16,97%.

480
Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Biroul Naţional de Statistică prezintă informația privind portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în baza datelor disponibile.

451
Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova

Biroul Naţional de Statistică prezintă informația privind portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova în baza datelor disponibile.

583
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2021

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2021

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2021 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 870,3 mii persoane, fiind în ușoară descreștere cu 0,8% față de trimestrul IV 2020.

341
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2021

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2021 faţă de anul 2020 a constituit 113,7%.

228
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2021

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2021

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2021 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 178,2 mii de turiști sau de 2,0 ori mai mult față de anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu circa 284,4 mii de turiști.

329
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2021

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul IV 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 9767,6 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de trimestrul IV 2020 și cu 6,5% față de trimestrul III 2021.

436
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2021

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul IV 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul IV 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 9767,6 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de trimestrul IV 2020 și cu 6,5% față de trimestrul III 2021.

255
Investiţii în active imobilizate în anul 2021

Investiţii în active imobilizate în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor preliminare, în anul 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate, total, în valoare de 29,6 miliarde lei sau cu 4,8% mai mult faţă de anul precedent.

228
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY