Comunicate

Resetare
Investiții în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2023

Investiții în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2023 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 20,5 miliarde lei, în descreștere cu 2,1% (în prețuri comparabile) față de ianuarie-septembrie 2022, din care investiții în imobilizări corporale în valoare de 19,9 miliarde lei (în descreștere cu 2,6%) și investiții în imobilizări necorporale în valoare de 0,6 miliarde lei (în creștere cu 16,8%).

1779
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 2023

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 2023

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul III 2023 câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 12357,2 lei, fiind în creștere cu 16,1% față de trimestrul III 2022 și cu 1,5% față de trimestrul II 2023.

5804
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-septembrie 2023

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu ianuarie-septembrie 2022, transportul public de pasageri a înregistrat creșteri în ce privește numărul de pasageri transportați (+15,3%) și parcursul pasagerilor (+14,5%), transportul de mărfuri a înregistrat scăderi atât la volumul de mărfuri transportate (-8,3%) cât și la parcursul mărfurilor (-6,4%).

2072
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2023

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că companiile de asigurări în ianuarie-septembrie 2023 față de perioada respectivă a anului trecut: au încasat prime brute subscrise cu 20,0% mai mult;au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare cu 13,9%.

1578
Indicii prețurilor producției industriale în luna octombrie 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna octombrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în luna octombrie 2023 prețurile producătorului în industrie s-au redus față de luna septembrie curent cu 0,3%.

1687
Lucrări de construcții executate în ianuarie-septembrie 2023

Lucrări de construcții executate în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2023, volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 3,7% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-8,5%) și a celui de întreținere și reparații curente (-20,5%).

1815
Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 1,5%.

1703
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 2023

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști și excursioniști, participanți la turismul organizat de agențiile de turism şi turoperatori, cu 11,3% față de ianuarie-septembrie 2022 și a constituit 409,2 mii persoane.

2518
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna septembrie 2023 și în ianuarie-septembrie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna septembrie 2023 și în ianuarie-septembrie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2023 au avut o valoare de 346,2 milioane dolari SUA, cu 7,4% mai mult, în raport cu luna august 2023 și cu 8,6% mai mult, comparativ cu luna septembrie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2023 au constituit 700,8 milioane dolari SUA, cu 0,3% mai mult, față de luna august 2023 și cu 17,0% mai puțin, comparativ cu luna septembrie 2022.

2464
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2023

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna octombrie 2023 s-au majorat față de luna septembrie 2023 cu circa 0,5%.

3060
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2023

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2023 s-au redus cu 14,2% față de ianuarie-septembrie 2022.

2158
Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 2023

Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform estimărilor, în ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu perioada respectivă a anului 2022, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile2 s-a majorat cu 27,5% (în preţuri comparabile).

3831
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2023

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2023 au fost eliberate 2,6 mii autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în creștere cu 4,7% față de ianuarie-septembrie 2022.

2456
Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul IV 2023

Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul IV 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură realizată în trimestrul III 2023, potrivit opiniei managerilor, în trimestrul IV 2023 se estimează:relativă stabilitate a activității economice; numărului de salariați și a veniturilor din vânzări; creștere moderată a prețurilor produselor și mărfurilor, în special în comerțul cu amănuntul și servicii.

3197
Activitatea industriei în ianuarie-august 2023

Activitatea industriei în ianuarie-august 2023

Biroul Național de Statistică informează în luna august 2023 comparativ cu luna august 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 0,1%.

2760
Indicii prețurilor producției industriale în luna septembrie 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2023 prețurile producătorului în industrie au crescut cu 1,5% de la începutul anului curent și cu 9,0% comparativ cu luna septembrie 2022.

2504
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna august 2023 și în ianuarie-august 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna august 2023 și în ianuarie-august 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2023 au avut o valoare de 321,6 milioane dolari SUA, cu 5,7% mai mult, în raport cu luna iulie 2023 și cu 2,4% mai puțin comparativ cu luna august 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2023 au constituit 698,6 milioane dolari SUA, cu 9,3% mai mult, față de luna iulie 2023 și cu 10,4% mai puțin comparativ cu luna august 2022.

3210
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2023

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că prețurile medii de consum în luna septembrie 2023 s-au majorat față de: luna august 2023 cu circa 0,5%; luna decembrie 2022 (cumulativ, de la începutul anului curent) cu 4,0%; luna septembrie 2022 (în ultimele 12 luni) cu 8,6%.

4217
Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2022

Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2022

Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor vârstnice, care este marcată anual la 1 octombrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia vârstnicilor, conform datelor disponibile pentru anul 2022. În Republica Moldova, la începutul anului 2023 locuiau 598,3 mii persoane în vârstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 23,8% din totalul populației cu reședință obișnuită.

6142
Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2022

Balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2022

Biroul Național de Statistică prezintă datele statistice cu privire la balanțele resurselor alimentare și utilizării lor pentru anul 2022, elaborate în baza datelor statistice și administrative, care reprezintă o sinteză de indicatori, ce caracterizează intrările și utilizările principalelor produse agricole.

3527
Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2023 comparativ cu luna iulie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 4,0%.

3139
Tinerii NEET în trimestrul II 2023

Tinerii NEET în trimestrul II 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă” în trimestrul II 2023, numărul total al tinerilor de 15-34 ani care formează grupul NEET a constituit 158,9 mii de persoane, în vârstă de 15-24 ani - 37,3 mii de persoane, de 15-29 ani – 95,2 mii de persoane.

3335
Indicii prețurilor producției industriale în luna august 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna august 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna august 2023 prețurile producătorului în industrie s-au redus față de luna iulie curent cu 1,0%, diminuarea prețurilor fiind datorată micșorării prețurilor atât pe piața externă (cu 2,5%), cât și pe piața internă (cu 0,2%).

2645
Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 2023

Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut în trimestrul II 2023, a însumat 70,2 miliarde de lei, prețuri curente de piață, în descreștere – în termeni reali - cu 2,2% față de trimestrul II 2022 pe seria brută.

5989
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna iulie 2023 și în ianuarie-iulie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna iulie 2023 și în ianuarie-iulie 2023

În ianuarie-iulie 2023 exporturile de mărfuri au totalizat 2346,5 mil. dolari SUA, iar importurile de mărfuri au însumat de 5010,8 mil. dolari SUA. Comparativ cu perioada similară din anul 2022 exporturile s-au diminuat cu 10,8%, iar importurile - cu 2,0%.

4039
Populația în afara forței de muncă în trimestrul II 2023

Populația în afara forței de muncă în trimestrul II 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă” în trimestrul II 2023 populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1124,3 mii de persoane, fiind în descreștere cu 8,6% față de trimestrul II 2022.

2758
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2023

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2023

Biroul Național de Statistică informează că prețurile medii de consum în luna august 2023 s-au micșorat față de iulie curent cu circa 0,1%, fiind marcată reducerea în continuare a ratei lunare a inflației, înregistrată începând cu luna iunie 2023.

3058
Subutilizarea forței de muncă în trimestrul II 2023

Subutilizarea forței de muncă în trimestrul II 2023

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă” în trimestrul II 2023, rata de subutilizare a forței de muncă a fost de 8,6%, cu 2,8 p.p. mai mult față de trimestrul respectiv al anului 2022.

1843
Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2023

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2023

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă (AFM), în trimestrul II 2023”, forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 935,1 mii de persoane, fiind în creștere cu 3,9% față de trimestrul II 2022.

4429
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2023

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2023, comparativ cu ianuarie-iunie 2022 în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare s-au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 14,5% și, respectiv cu 5,2%.

2808
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY