Fondul locativ la 1 ianuarie 20241,2

Biroul Național de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2024, fondul locativ înregistrat de către organele/instituțiile de resort a constituit 1331,3 mii locuințe cu o creștere de 0,5% față de situația înregistrată la 1 ianuarie 2023. Suprafața totală a fondului locativ înregistrată la 1 ianuarie 2024 a constituit 91151,2 mii m2, sau cu 0,7% mai mult față de suprafața totală a fondului locativ înregistrată la 1 ianuarie 2023.

Ponderea cea mai mare în numărul de locuințe înregistrate la 1 ianuarie 2024 o deținea regiunea de dezvoltare Nord (29,9%), urmată de regiunea de dezvoltare Centru (28,0%), municipiul Chișinău (24,6%), regiunea de dezvoltare Sud (13,6%) și UTA Găgăuzia (3,9%).

Descarcă datele în format .xlsx

După medii de rezidență a fondului locativ în mediul rural au fost înregistrate 751,3 mii locuințe (56,4% din total locuințe înregistrate) cu suprafața de 49569,4 mii m2 (54,4% din total suprafața fondului locativ). În mediul urban au fost înregistrate 580,0 mii locuințe (43,6% din total locuințe înregistrate) cu suprafața de 41581,8 mii m2 (45,6% din total suprafața fondului locativ).

La data de 1 ianuarie 2024, doar 64,9% din locuințe înregistrate sunt dotate cu apeduct, 63,0% dispun de canalizare, 45,4% sunt racordate la încălzirea centrală și 90,7% dispun de alimentare cu gaze (naturale și lichefiate).

Descarcă datele în format .xlsx

Repartizarea locuințelor după numărul de camere se prezintă astfel: locuințele cu o cameră constituie 10,6% din numărul total al locuințelor înregistrate, cu două camere – 32,4%, cu trei camere – 36,2%, cu patru și mai multe camere – 20,8%.

Anexă:

Note:

Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender, comunele Chițcani, Cremenciug, Gîsca.

2 Conform datelor autorităților administrației publice locale, persoanelor juridice care dispun de fond locativ în localitățile urbane și rurale și Agenției Servicii Publice vizând înregistrările fondului locativ individual în localitățile urbane.


Informații relevante:

2024 fond locativ fondul locativ

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER