Durata medie a vieții în anul 20231,2

Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică despre durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2023, măsurată prin speranța de viață la naștere a populației cu reședință obișnuită3 (Anexa).

Durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2023, a constituit 71,9 ani, fiind în creștere cu 0,5 ani comparativ cu anul 2022.

Speranța de viață la naştere4 pe sexe, în anul 2023, a constituit 67,5 de ani pentru bărbați și 76,4 de ani pentru femei (în creștere cu 0,4 ani la bărbați și, respectiv, cu 0,7 ani la femei, comparativ cu anul precedent) (Tabelul 1).

Tabelul 1. Speranța de viață la naștere pe sexe, 2014-2023, ani

 

Ambele sexe

Bărbați

Femei

2014

69,4

65,3

73,7

2015

69,4

65,3

73,7

2016

69,9

65,7

74,2

2017

70,8

66,7

74,9

2018

70,6

66,3

75,0

2019

70,9

66,8

75,2

2020

69,9

66,0

73,9

2021

69,0

65,1

72,9

2022

71,4

67,1

75,7

2023

71,9

67,5

76,4

Descarcă datele în format .xlsx

Creșterea speranței de viață în anul 2023 se datorează în mare parte reducerii ratei mortalității generale atât la bărbați, cât și la femei.

Astfel, în 2023, rata mortalității generale a constituit 13,7 decedați la 1000 locuitori, inclusiv la bărbați – 15,7‰, la femei – 11,9‰. Totodată, rata mortalității infantile, a înregistrat o ușoară creștere, de la 9,0 decedați în vârstă de sub un an la 1000 născuți-vii, în anul 2022, până la 10,0 decedați în vârstă de sub un an la 1000 de născuți-vii în anul 2023. În anul 2023, s-a înregistrat o ”supramortalitate masculină” în cazul deceselor de până la un an: 11,2 decese la 1000 născuți-vii în cazul băieților, față de 8,7 decese la 1000 născuți-vii în cazul fetelor (Figura 1).

Descarcă datele în format .xlsx

Există o disparitate de gen majoră în ceea ce privește speranţa de viaţă la naştere, femeile trăind, în medie, cu 8,9 ani mai mult decât bărbații (76,4 ani comparativ cu 67,5 ani) (Figura 2).

Descarcă datele în format .xlsx

În anul de referință, diferența între speranța de viață a femeilor și a bărbaților a crescut comparativ cu anul precedent cu 0,3 ani.

Ca și în anii precedenți, se menţine disparitatea între ratele specifice ale mortalităţii pe grupe de vârstă pentru bărbați și femei, urmare a căreia durata medie a vieții populației feminine este mai mare în toate grupele de vârstă decât durata medie a vieții populației masculine la aceleași vârste.

Valorile speranței de viață scad la ambele sexe odată cu vârsta, nivelurile acestora fiind însă superioare pe tot parcursul vieţii la femei, deşi la vârstele înaintate ecartul între sexe se diminuează. În urma analizei datelor privind ratele specifice de mortalitate pe grupe de vârstă și sexe, pentru anul 2023, cea mai accentuată disparitate de gen în speranţa de viaţă se înregistrează pentru nou-născuți (vârsta de 0 ani) și până la grupele de vârstă de 35-39 ani (8,9 ani și, respectiv, 8,1 ani). Diferențe nesemnificative au fost constatate pentru bărbații și femeile din grupele de vârsta în intervalul de la 75 ani și peste (1,3 ani și mai puțin) (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Speranţa de viaţă la anumite vârste constituie un reper important pentru configurarea unor politici care iau în considerare ciclul vieţii pentru fiecare dintre cele două sexe, cum ar fi politicile de ocupare a forței de muncă, politicile din domeniul îngrjirii sănătăţii. Totodată, speranţa de viaţă la vârste înaintate este un indicator care reflectă influenţa condiţiilor de viaţă ale populaţiei asupra numărului de ani pe care îi mai poate trăi o persoană şi un reper important pentru ajustarea politicilor în domeniul pensiilor şi a îngrijirii de lungă durată a persoanelor vârstnice.

Astfel, pentru anul 2023, speranța de viață, în medie, pentru bărbați la vârsta de 60 de ani a fost de 15,6 ani, iar pentru femei la aceeași vârstă – de 20,3 ani. Totodată, durata medie a vieţii pentru bărbații care au atins în anul 2023 vârsta de 65 ani a constituit 12,6 ani, pentru femeile de aceeași vârstă – 16,3 ani. Pentru un bărbat de vârsta de 85 ani speranța de viață constituie, în medie, 4,0 ani, comparativ cu 4,3 ani pentru o femeie de aceeași vârstă.

Anexe:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele privind populația localităților din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele prezentate pentru anul 2023 sunt provizorii.
3Reședință obișnuită este definită ca locul în care persoana a locuit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).
4Speranța de viață la naștere este o estimare a numărului mediu de ani pe care o persoană i-ar trăi, dacă ratele de mortalitate specifice pe vârste ale unui an de referință ar rămâne neschimbate pe parcursul întregii sale vieții.

Informații relevante:

2023 barbati femei femeie localitățile urbane mediul urban numărul populației ponderea femeilor populația feminină populația feminină populaţia masculină populație situația femei speranta de viata speranței de viață

Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER