Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 20241

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2024, comparativ cu perioada respectivă a anului 2023, structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 31,8% și, respectiv, cu 6,5%.

Cazările înregistrate în structurile de primire turistică în ianuarie-martie 2024 au însumat 84,2 mii vizitatori, din care 32,0 mii (38,1%) au revenit turiștilor rezidenți și 52,2 mii (61,9%) - turiștilor nerezidenți.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 față de ianuarie-martie 2023, numărul turiștilor nerezidenți, cazați în structurile de primire turistică, a crescut cu 14,0 mii persoane sau cu 36,7%, a celor rezidenți – cu 6,3 mii persoane (+24,6%). Сreșteri ale cazărilor turiștilor s-au înregistrat în hoteluri și moteluri (+42,9%), pensiuni turistice și agroturistice (+40,8%), structuri de odihnă (+1,5%). Totodată, în cămine pentru vizitatori și structuri de întremare s-a înregistrat scăderea numărului de turiști cazați cu 12,2% și, respectiv, cu 6,7%.

Ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se oprească în structurile de primire turistică din mun. Chișinău a constituit 74,1%, regiunile de dezvoltare Nord – 4,9%, Centru – 15,3%, Sud – 5,1% și UTA Găgăuzia – 0,6%.

Tabelul 1. Numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-martie 2024

Ianuarie-martie 2024 în % față de ianuarie-martie 2023

Informativ: ianuarie-martie 2023 în % față de ianuarie-martie 2022

turişti, mii

din care, nerezidenţi, mii

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

84,2

52,2

131,8

136,7

112,9

105,7

din care:

 

 

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

58,0

44,0

142,9

146,2

108,9

102,4

Cămine pentru vizitatori

1,5

0,6

87,8

183,6

99,8

52,6

Pensiuni turistice şi agroturistice

10,0

3,0

140,8

139,7

100,9

96,4

Structuri de întremare

5,2

0,1

93,3

74,0

132,0

83,0

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

9,0

4,4

101,5

81,0

140,0

147,6

Tabere de vacanță

0,5

-

-

-

-

-

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de nerezidenți cazați în structurile de primire turistică le-au revenit cetățenilor din: Ucraina (36,8% din total), România (21,4%), Statele Unite ale Americii (8,8%), Israel (3,5%), Turcia (2,9%), Regatul Unit al Marii Britanii (2,5%), Italia și Federația Rusă (câte 2,1%), Germania (1,9%).

Descarcă datele în format .xlsx

Înnoptările turiștilor înregistrate în structurile de primire turistică colective, în ianuarie-martie 2024 au însumat 227,1 mii, în creștere cu 6,5% sau cu 13,8 mii înnoptări mai multe față de ianuarie-martie 2023. Creșterea numărului de înnoptări s-a înregistrat în hoteluri și moteluri (+8,0%), cămine pentru vizitatori (+2,8%), pensiuni turistice și agroturistice (+16,6%) și structuri de odihnă (+38,9%). Totodată, s-a înregistrat descreșterea numărului de înnoptări ale turiștilor în structuri de întremare (-4,5%). Din numărul total de înnoptări, 58,0% au reprezentat înnoptările turiștilor rezidenți, în timp ce înnoptările turiștilor nerezidenți au reprezentat 42,0%.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-martie 2024

Ianuarie-martie 2024 în % față de ianuarie-martie 2023

Informativ:  ianuarie-martie 2023 în % față de ianuarie-martie 2022

înnoptări, mii

din care, ale nerezidenților, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenților

înnoptări

din care, ale nerezidenților

Total

227,1

95,5

106,5

108,2

104,0

91,6

din care:

 

 

 

 

 

 

Hoteluri și moteluri

101,3

80,3

108,0

106,9

93,6

94,2

Cămine pentru vizitatori

19,4

0,9

102,8

216,5

96,4

60,5

Pensiuni turistice și agroturistice

14,6

5,6

116,6

155,9

73,1

45,6

Structuri de întremare

70,7

0,6

95,5

70,8

130,1

112,3

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanță și alte structuri de odihnă)

19,6

8,1

138,9

97,9

123,9

113,7

Tabere de vacanță

1,5

-

-

-

-

-

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 33,7 mii locuri-pat, în creștere cu 6,6% față de ianuarie-martie 2023. Creșterea acestui indicator s-a înregistrat în hoteluri și moteluri (+13,3%), cămine pentru vizitatori (+1,6%), structuri de întremare (+5,9%) și structuri de odihnă (+7,5%). Totodată, pensiunile turistice și agroturistice, taberele de vacanță pentru elevi au oferit turiștilor în ianuarie-martie curent mai puține locuri de cazare cu 5,8% și, respectiv, cu 11,4% față de ianuarie-martie precedent.

Durata medie de ședere a unui turist în structurile de primire turistică în ianuarie-martie 2024 a fost de 3,7 zile (5,1 zile - pentru turiști rezidenți și 2,8 zile - pentru turiști nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada analizată a constituit 22,0% pe total structuri de primire turistică, din care: în hoteluri și moteluri – 20,5%, pensiuni turistice și agroturistice – 12,9%, cămine pentru vizitatori – 41,4%, structuri de întremare – 41,0%, structuri de odihnă – 13,2%, tabere de vacanță – 2,6%.

Notă:
1Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.

Informații relevante:

2024 agențiile de turism case de locuit locuinte structuri de întremare structuri de odihnă structuri turistice turism turismul emițător turismul intern turismul receptor turiști cazați utilităţi a locuinţelor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER