Activitatea industriei în aprilie 20241,2

Biroul Național de Statistică informează, că:
  • în luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 5,0%;
  • în ianuarie-aprilie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 2,8%.

Majorarea producției (serie brută) în aprilie 2024 față de luna aprilie 2023 (cu 5,0%) a fost determinată de creșteri în industria extractivă (+60,9%) și în industria prelucrătoare (+10,2%), generând majorarea producției pe total industrie respectiv cu 1,2% și 8,7% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-39,3%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 4,9%.

În luna aprilie 2024, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 5,3% față de luna aprilie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+44,2%) și în industria prelucrătoare (+8,9%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-26,7%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în aprilie 2015 – aprilie 2024 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 2,8%. Majorarea producției a fost generată de creșterea producției în industria extractivă (+9,2%), în industria prelucrătoare (+2,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+4,7%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-aprilie 2024 comparativ cu ianuarie-aprilie 2023 s-a majorat cu 2,1%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+6,9%), în industria prelucrătoare (+1,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,5%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

Serie brută/ajustată*

Aprilie 2024 față de aprilie 2023

Ianuarie-aprilie 2024 față de ianuarie-aprilie 2023

Informativ: ianuarie-aprilie 2023 față de ianuarie-aprilie 2022

TOTAL

B

105,0

102,8

93,9

S

105,3

102,1

93,9

Industria extractivă

B

160,9

109,2

81,6

S

144,2

106,9

87,4

Industria prelucrătoare

B

110,2

102,1

92,7

S

108,9

101,8

91,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

60,7

104,7

98,1

S

73,3

100,5

99,7

*Notă: B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

 

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

2024 indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea producția industrială

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER