Activitatea industriei în martie 20241,2

Biroul Național de Statistică informează, că:
  • în luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 producția industrială (serie brută) s-a micșorat cu 0,6%;
  • în ianuarie-martie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 2,2%.

Micșorarea producției (serie brută) în martie 2024 față de luna martie 2023 (cu 0,6%) a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-14,3%) și în industria prelucrătoare (-8,9%), generând micșorarea producției pe total industrie respectiv cu 0,3% și 6,8% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+30,6%), atenuând descreșterea producției pe total industrie cu 6,5%.

În luna martie 2024, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 1,0% față de luna martie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-8,4%) și în industria prelucrătoare (-8,7%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+21,2%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în martie 2015 – martie 2024 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-martie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 2,2%. Majorarea producției a fost generată de creșterea la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+10,3%). Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă (-9,8%) și în industria prelucrătoare (-0,6%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-martie 2024 comparativ cu ianuarie-martie 2023 s-a majorat cu 1,1%, ca rezultat al creșterii producției la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+10,1%). Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă (-3,5%) și în industria prelucrătoare (-2,1%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

Serie brută/ajustată*

Martie 2024 față de martie 2023

Ianuarie-martie 2024 față de ianuarie-martie 2023

Informativ: ianuarie-martie 2023 față de ianuarie-martie 2022

TOTAL

B

99,4

102,2

95,0

S

99,0

101,1

93,9

Industria extractivă

B

85,7

90,2

88,1

S

91,6

96,5

90,5

Industria prelucrătoare

B

91,1

99,4

96,1

S

91,3

97,9

93,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

130,6

110,3

92,7

S

121,2

110,1

96,6

*Notă: B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

2024 indicatori industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea întreprinderi producția industrială

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER