Activitatea industriei în februarie 20241,2

Biroul Național de Statistică informează:
  • în luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 10,0%;
  • în ianuarie-februarie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 3,8%.

Majorarea producției (serie brută) în februarie 2024 față de luna februarie 2023 (cu 10,0%) a fost determinată de creșteri în industria extractivă (+5,7%) și în industria prelucrătoare (+17,1%), generând creșterea producției pe total industrie respectiv cu 0,1% și 11,8% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,6%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 1,9%.

În luna februarie 2024, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 6,2% față de luna februarie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+1,3%) și în industria prelucrătoare (+10,3%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în februarie 2015-februarie 2024 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 3,8%. Majorarea producției a fost generată de creșterea producției în industria prelucrătoare (+4,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-5,2%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-februarie 2024 comparativ cu ianuarie-februarie 2023 s-a majorat cu 2,1%, ca rezultat al creșterii producției în industria prelucrătoare (+1,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,9%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-0,6%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

Februarie 2024 față de februarie 2023

Ianuarie-februarie 2024 față de ianuarie-februarie 2023

Informativ: ianuarie-februarie 2023 față de ianuarie-februarie 2022

TOTAL

B

110,0

103,8

94,8

S

106,2

102,1

92,9

Industria extractivă

B

105,7

94,8

75,4

S

101,3

99,4

85,6

Industria prelucrătoare

B

117,1

104,7

94,4

S

110,3

101,4

93,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

93,4

102,0

96,6

S

98,0

103,9

98,7

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

2023 2024 indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea pret industrie prețurile producției industriale producția industrială

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER