Activitatea industriei în anul 20231,2

Biroul Național de Statistică informează:
  • în luna decembrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 1,1%;
  • în anul 2023 comparativ cu anul precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,6%.

Majorarea producției (serie brută) în decembrie 2023 față de luna decembrie 2022 (cu 1,1%) a fost determinată de creșteri în industria extractivă (+6,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+8,4%), generând creșterea producției pe total industrie respectiv cu 0,1% și 2,2% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-1,6%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 1,1%.

În luna decembrie 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 0,5% față de luna decembrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+3,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+10,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-1,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în decembrie 2011-decembrie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2023 comparativ cu anul precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,6%. Micșorarea producției a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-6,5%) și în industria prelucrătoare (-5,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în anul 2023 comparativ cu anul 2022 s-a micșorat cu 4,2%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-6,5%) și în industria prelucrătoare (-6,0%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+10,7%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

Decembrie 2023 față de decembrie 2022

Anul 2023 față de anul 2022

Informativ: anul 2022 față de anul 2021

TOTAL

B

101,1

96,4

94,9

S

100,5

95,8

95,7

Industria extractivă

B

106,3

93,5

95,1

S

103,4

93,5

95,7

Industria prelucrătoare

B

98,4

94,7

95,5

S

99,0

94,0

96,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

108,4

105,4

91,6

S

110,0

110,7

92,2

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

2022/2023 2023 2023/2022 indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie industriea pret industrie producția industrială

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER