Comunicate

Resetare
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2023

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2023

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2023 câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 12175,9 lei, fiind în creștere cu 17,3% față de trimestrul II 2022 și cu 6,0% față de trimestrul I 2023.

3934
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2023

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2023 comparativ cu ianuarie-iunie 2022: transportul public de pasageri a înregistrat creșteri atât la numărul de pasageri transportați (+21,8%) cât și la parcursul pasagerilor (+28,3%); transportul de mărfuri a înregistrat scăderi atât la volumul de mărfuri transportate (-11,3%) cât și la parcursul mărfurilor (-4,9%).

1962
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2023

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, companiile de asigurări în ianuarie-iunie 2023 față de perioada respectivă a anului trecut: au încasat prime brute subscrise cu 18,3% mai multau plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare cu 14,6% mai mult.

1601
Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2022

Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că conform rezultatelor cercetării anuale „Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2022”, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat a fost de 10447,3 lei, în creștere cu 16,3% (sau cu 1467,5 lei) față de anul 2021.

2468
Lucrări de construcții executate în ianuarie-iunie 2023

Lucrări de construcții executate în ianuarie-iunie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2023 volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 8,0%.

1551
Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2023

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că în luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 10,5%.

1522
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-iunie 2023

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-iunie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agențiile de turism şi turoperatori, cu 22,1% față de ianuarie-iunie 2022 și a constituit 173,4 mii persoane.

2009
Indicii prețurilor producției industriale în luna iulie 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna iulie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2023 prețurile producătorului în industrie au crescut față de luna iunie curent cu 0,2%.

1182
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova  în luna iunie 2023 și în ianuarie-iunie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova  în luna iunie 2023 și în ianuarie-iunie 2023

În ianuarie-iunie 2023 exporturile de mărfuri au totalizat 2042,2 mil. dolari SUA, iar importurile de mărfuri au însumat de 4371,6 mil. dolari SUA.

2628
Tinerii în Republica Moldova în anul 2022

Tinerii în Republica Moldova în anul 2022

Biroul Național de Statistică prezintă informația privind situația tinerilor în Republica Moldova în anul 2022.

4411
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2023

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2023

Biroul Național de Statistică informează că prețurile medii de consum în luna iulie 2023 s-au micșorat față de iunie curent cu circa 0,8%.

4190
Indicii preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2023

Indicii preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-iunie 2023 față de ianuarie-iunie 2022 s-au redus cu 10,1%.

2478
Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2023

Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, în ianuarie-iunie 2023 comparativ cu perioada respectivă a anului 2022, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile s-a redus cu 1% (în preţuri comparabile). Totodată, producţia vegetală a crescut cu 2,7% iar producţia animalieră a scăzut cu 1,4%.

3716
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2023

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2023 au fost eliberate 1,6 mii autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în descreștere cu 0,7% față de ianuarie-iunie 2022, din care:1,1 mii autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-1,5%); 0,5 mii autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+1,0%).

2544
Activitatea industriei în anul 2022

Activitatea industriei în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că: valoarea producției industriale fabricate (în prețuri curente) în anul 2022 a constituit 85,5 mild. lei, ceea ce reprezintă 94,9% în prețuri comparabile față de anul 2021; sectorul industrial al economiei este determinat preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare cărora în anul 2022 le-au revenit 86,2% din valoarea totală a producției fabricate.

2762
Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2022

Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2022

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2022 întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) au constituit circa 99,2% din numărul total al întreprinderilor raportoare (față de 99,1% în anul 2021);numărul mediu al salariaților în ÎMM a constituit 347,3 mii, deținând 65,6% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor (în comparație cu 64,2% în anul 2021); veniturile din vânzări ale ÎMM au însumat 274,8 mild. lei sau 44,9% din venituri din vânzări în total pe economie (comparativ cu 46,1% în anul 2021).

4135
Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul III 2023

Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul III 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură realizate în trimestrul II 2023, potrivit opiniei managerilor, în trimestrul III 2023 se estimează: creștere moderată a activității economice; relativă stabilitate a numărului de salariați și a veniturilor din vânzări; creștere moderată a prețurilor produselor și mărfurilor, în special în comerțul cu amănuntul și servicii.

2354
Activitatea industriei în ianuarie-mai 2023

Activitatea industriei în ianuarie-mai 2023

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2023 comparativ cu luna mai 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 7,4%.

2292
Indicii prețurilor producției industriale în luna iunie 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna iunie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2023 prețurile producătorului în industrie s-au redus față de luna mai curent cu 0,5%, diminuările fiind înregistrate începând cu luna aprilie curent.

2003
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna mai 2023 și în ianuarie-mai 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna mai 2023 și în ianuarie-mai 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2023 au avut o valoare de 336,5 milioane dolari SUA, cu 6,2% mai mult, în raport cu luna aprilie 2023 și cu 19,1% mai puțin, comparativ cu luna mai 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2023 au constituit 709,1 milioane dolari SUA, cu 2,7% mai mult, față de luna aprilie 2023 și cu 8,2% mai puțin, comparativ cu luna mai 2022.

4398
Evoluția prețurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2023

Evoluția prețurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, preturile medii de consum în luna iunie 2023 față de luna mai 2023 s-au redus cu circa 0,5%.

4371
Durata medie a vieții în anul 2022

Durata medie a vieții în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că durata medie a vieții în Republica Moldova, în anul 2022, a constituit 71,4 ani, în creștere cu 2,4 ani comparativ cu anul precedent și cu 1,5 ani față de anul 2020. Speranța de viaţă la naştere pe sexe, în anul 2022, a constituit 67,1 de ani pentru bărbați și 75,7 de ani pentru femei.

5120
Fondul locativ la 1 ianuarie 2023

Fondul locativ la 1 ianuarie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2023 fondul locativ a constituit 1324,5 mii de locuinţe cu o creștere de 0,4% față de situația înregistrată la 1 ianuarie 2022.

3179
Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2023 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,7%. Micșorarea producției în aprilie 2023 față de luna aprilie 2022 a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-31,7%) și în industria prelucrătoare (-17,6%), generând scăderea producției pe total industrie cu 0,8% și, respectiv, 15,5%.

3392
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna mai 2023

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna mai 2023

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna mai 2023 prețurile producătorului în industrie s-au micșorat față de aprilie curent cu 0,4%, iar față de decembrie 2022 prețurile s-au majorat cu 3,1% și în comparație cu mai 2022 – cu 15,0%.

3127
Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul I 2023

Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul I 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul I 2023, numărul tinerilor care formează grupul NEET în  vârstă de 15-24 ani a constituit 29,7 mii, de 15-29 ani – 79,2 mii și a tinerilor în vârstă de 15-34 ani - 156,0 mii persoane.

3385
Situația demografică în anul 2022

Situația demografică în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, numărul populației cu reședință obișnuită la 01.01.2022, conform datelor precizate, a constituit 2565,0 mii persoane, iar la 01.01.2023, conform datelor provizorii, 2512,8 mii persoane.

11105
Produsul Intern Brut în trimestrul I 2023

Produsul Intern Brut în trimestrul I 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2023, a însumat 63,7 miliarde de lei, prețuri curente de piață, în descreștere – în termeni reali - cu 2,4% față de trimestrul I 2022 pe seria brută.

7532
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna aprilie 2023 și în ianuarie-aprilie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna aprilie 2023 și în ianuarie-aprilie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2023 au avut o valoare de 316,9 milioane dolari SUA, cu 17,7% mai puțin, în raport cu luna martie 2023 și cu 20,0% mai puțin, comparativ cu luna aprilie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2023 au constituit 690,5 milioane dolari SUA, cu 15,9% mai puțin, față de luna martie 2023 și cu 10,4% mai puțin, comparativ cu luna aprilie 2022.

2884
Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 2023

Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul I 2023, populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1143,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 10,4% față de trimestrul I 2022 (1276,0 mii).

2049
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Anunț privind recrutarea recenzorilor