Comunicate

Resetare
Activitatea agricolă în anul 2023

Activitatea agricolă în anul 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2023 comparativ cu anul 2022 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 23,6% (în preţuri comparabile). Totodată: producţia vegetală a crescut cu 35,1%; producţia animalieră a scăzut cu 1,9%.

3349
Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2023

Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 comparativ cu anul 2022: transportul public de pasageri a înregistrat creșteri în ce privește numărul de pasageri transportați (+11,0%) și parcursul pasagerilor (+9,3%); transportul de mărfuri a înregistrat scăderi atât la volumul de mărfuri transportate (-5,1%) cât și la parcursul mărfurilor (-3,9%).

2185
Lucrări de construcții executate în anul 2023

Lucrări de construcții executate în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 volumul total al lucrărilor de construcții s-a micșorat față de anul 2022 cu 2,5% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii volumului lucrărilor de construcții noi (-14,2%) și a celui de întreținere și reparații curente (-12,0%). Volumul lucrărilor de reparații capitale și volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) au crescut în perioada analizată cu 40,4% și, respectiv, cu 17,0% față de anul 2022.

2036
Activitatea industriei în anul 2023

Activitatea industriei în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează: în luna decembrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 1,1%; în anul 2023 comparativ cu anul precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,6%.

1994
Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în anul 2023

Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 s-a înregistrat creșterea numărului de vizitatori (turiști și excursioniști), participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatori, cu 5,6% față de anul 2022 și a constituit 503,7 mii persoane, din care: turismul receptor (primirea cetăţenilor străini în ţară) a înregistrat 43,6 mii persoane (+50,3% față de anul 2022); turismul emițător (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în străinătate) - 362,4 mii persoane (+11,7%); turismul intern (deplasarea rezidenților Republicii Moldova în interiorul țării, în scop turistic) – 97,7 mii persoane (-21,0%).

3144
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023 pe ansamblu

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023 pe ansamblu

Exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2023 au avut o valoare de 311,3 milioane dolari SUA, cu 17,9% mai puțin, în raport cu luna noiembrie 2023 și cu 10,3% mai puțin, comparativ cu luna decembrie 2022. În anul 2023 exporturile de mărfuri au însumat 4048,6 milioane dolari SUA , valoare mai mică cu 6,5%, comparativ cu cea înregistrată în anul 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2023 au constituit 810,0 milioane dolari SUA, cu 9,9% mai mult, față de luna noiembrie 2023 și cu 7,3% mai puțin, comparativ cu luna decembrie 2022.

4371
 Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2024

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2024

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în ianuarie 2024 s-au majorat față de: luna decembrie 2023 cu circa 0,8%; luna ianuarie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 4,6%.

3263
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2023

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023 au fost eliberate 3,4 mii de autorizații de construire, în creștere cu 0,6% față de anul 2022, din care: 2,3 mii de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-2,1%); 1,2 mii de autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (+6,3%).

2973
Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul I 2024

Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul I 2024

Biroul Național de Statistică informează că, în baza rezultatelor Anchetei de conjunctură realizate în trimestrul IV 2023, potrivit opiniei managerilor, în trimestrul I 2024 se estimează: relativă stabilitate a activității economice și a numărului de salariați; creștere moderată a prețurilor produselor și mărfurilor, în special în construcții; scădere moderată a veniturilor din vânzări.

3545
Indicii prețurilor producției industriale în luna decembrie 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna decembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2023 prețurile producătorului în industrie: au crescut cu 0,2% față de luna noiembrie curent și au crescut cu 1,4% față de decembrie 2022.

3149
Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează: în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus cu 6,1%; în ianuarie-noiembrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 4,1%.

2984
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna noiembrie 2023 și în ianuarie-noiembrie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna noiembrie 2023 și în ianuarie-noiembrie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2023 au avut o valoare de 379,1 milioane dolari SUA, cu 10,9% mai mult, în raport cu luna octombrie 2023 și cu 6,7% mai mult, comparativ cu luna noiembrie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2023 au constituit 732,2 milioane dolari SUA, cu 2,6% mai mult, față de luna octombrie 2023 și cu 14,7% mai puțin, comparativ cu luna noiembrie 2022.

4592
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2023 și în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că prețurile medii de consum în luna decembrie 2023: s-au diminuat față de luna noiembrie 2023 cu circa 0,4%; s-au majorat față de decembrie 2022 (în ultimele 12 luni) cu circa 4,2%.

5793
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2023/24

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2023/24

Biroul Național de Statistică informează că, în învățământul primar și secundar general la începutul anului de studii 2023/24 activau 1201 instituții, dintre care 87 de școli primare, 761 de gimnazii, 344 de licee, 7 școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică și 2 școli serale.

4678
Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2021

Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul întreprinderilor active a constituit 38,3 mii întreprinderi, sau cu 4,2% mai mult față de anul 2020.

4926
Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2021-2022

Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2021-2022

Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2021-2022: ponderea întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi a constituit 11,4%, față de 12,6% în anii 2019-2020; cea mai mare pondere în total întreprinderi inovatoare au înregistrat-o întreprinderile din industria prelucrătoare, constituind 46,2% din numărul total de întreprinderi inovatoare; ponderea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a constituit 89,8% din numărul total de întreprinderi inovatoare.

4150
Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2023

​​​​​​​Biroul Național de Statistică informează: în luna octombrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 8,1%; în ianuarie-octombrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,9%.

3429
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2023/24

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2023/24

Biroul Național de Statistică informează că, în anul de studii 2023/24: rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 21 de unități; la începutul anului de studii, în instituțiile de învățământ superior erau înscriși 56,5 mii de studenți, din care 42,1 mii la ciclul I – studii superioare de licență, 9,5 mii la ciclul II – studii superioare de master și 4,9 mii la studii superioare integrate; în instituțiile de învățământ superior au fost înmatriculate 14,7 mii de persoane la ciclul I (inclusiv studii superioare integrate) și 5,0 mii de persoane la ciclul II.

4276
Indicii prețurilor producției industriale în luna noiembrie 2023

Indicii prețurilor producției industriale în luna noiembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2023 prețurile producătorului în industrie: au rămas la nivelul lunii octombrie curent; au crescut cu 1,1% de la începutul anului curent și cu 2,5% comparativ cu luna noiembrie 2022.

2725
Tinerii NEET în trimestrul III 2023

Tinerii NEET în trimestrul III 2023

Biroul Național de Statistică informează că numărul total al tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-34 ani a constituit 167,1 mii de persoane, în vârstă de 15-24 ani - 38,5 mii de persoane, de 15-29 ani – 100,3 mii de persoane.

1833
Produsul Intern Brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2023

Produsul Intern Brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut: în trimestrul III 2023 a înregistrat o creștere cu 2,6% pe seria brută și cu 3,4% pe seria ajustată sezonier față de trimestrul III 2022; în ianuarie-septembrie 2023 a înregistrat o descreștere cu 0,4% comparativ cu aceeași perioadă din anul 2022.

3020
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna octombrie 2023 și în ianuarie-octombrie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna octombrie 2023 și în ianuarie-octombrie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2023 au avut o valoare de 341,8 milioane dolari SUA, cu 1,8% mai puțin, în raport cu luna septembrie 2023 și cu 2,9% - comparativ cu luna octombrie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2023 au constituit 713,7 milioane dolari SUA, cu 1,6% mai mult, față de luna septembrie 2023 și cu 5,0% mai puțin, comparativ cu luna octombrie 2022.

2019
Populația în afara forței de muncă în trimestrul III 2023

Populația în afara forței de muncă în trimestrul III 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă” , în trimestrul III 2023: populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1112,3 mii de persoane, fiind în descreștere cu 9,4% față de trimestrul III 2022; rata de inactivitate a populației de 15 ani și peste a înregistrat valoarea de 54,0%, fiind în descreștere cu 3,7 puncte procentuale față de nivelul trimestrului III.

1865
Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie 2023

Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ”Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie 2023”: câștigul salarial mediu lunar brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 11930,5 lei; aproximativ 2 din 3 salariați (66,2%) au avut salarii mai mari de 7 mii lei, iar fiecare al treilea salariat (33,8%) a avut salariul de până la 7 mii lei.

2151
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2023/24

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2023/24

Biroul Național de Statistică informează că, la începutul anului de studii 2023/24 numărul total de elevi care studiau a constituit 46,1 mii de persoane, dintre care 27,1 mii - cu finanțare bugetară.

2320
Subutilizarea forței de muncă în trimestrul III 2023

Subutilizarea forței de muncă în trimestrul III 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă”, în trimestrul III 2023 rata de subutilizare a forței de muncă a fost de 9,2%, cu 4,2 puncte procentuale mai mult față de trimestrul respectiv al anului 2022.

1379
Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2023

Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna noiembrie 2023 s-au majorat față de luna octombrie 2023 cu circa 0,2%.

2577
Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2023

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2023

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă ”, în trimestrul III 2023, forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 947,1 mii de persoane, fiind în creștere cu 5,0% față de trimestrul III 2022.

3208
Persoanele cu dizabilități în Republica Moldova în anul 2022

Persoanele cu dizabilități în Republica Moldova în anul 2022

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, Biroul Național de Statistică prezintă informația privind situația persoanelor cu dizabilități în anul 2022. Persoanele recunoscute cu dizabilități reprezintă 6 la sută din populaţia cu reședință obișnuită a ţării. La 1 ianuarie 2023, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor recunoscute cu dizabilităţi în Republica Moldova a constituit 162,3 mii persoane, inclusiv 10,9 mii copii cu vârsta de 0-17 ani.

4337
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2023

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2023

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu ianuarie-septembrie 2022 în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare s-au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 13,9% și, respectiv cu 6,3%.

2455
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY