Comunicate

Resetare
Populația cu reședință obișnuită în profil teritorial la începutul anilor 2014-2022

Populația cu reședință obișnuită în profil teritorial la începutul anilor 2014-2022

Biroul Național de Statistică prezintă datele statistice cu privire la numărul populației cu reședință obișnuită în profil teritorial (pe raioane), după caracteristici precum vârsta, sexul sau mediul de reședință, pentru perioada 2014-2021. De la începutul anului 2014, populația cu reședința obișnuită a Republicii Moldova se află în continuă descreștere, atingând 2603,8 mii locuitori la începutul anului 2022, din care 1102,5 mii persoane (42,3%) constituie populația urbană şi 1501,3 mii (57,7%) persoane – cea rurală.

857
Durata medie a vieții în anul 2021

Durata medie a vieții în anul 2021

Biroul Național de Statistică relatează că durata medie a vieții în Republica Moldova, în anul 2021, a constituit 69,1 ani, în descreștere cu 0,7 ani în comparație cu anul precedent și cu 11,3 ani mai puțin față de nivelul mediu al speranței de viață la naștere în cele 27 de țări ale UE în anul 2020 (80,4 ani). Speranța de viaţă la naştere pe sexe în anul 2021 a constituit 65,2 de ani pentru bărbați și 73,1 de ani pentru femei.

319
Fondul locativ la 1 ianuarie 2022

Fondul locativ la 1 ianuarie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2022, fondul locativ a constituit 1319,4 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 90003,0 mii m.p.. Ponderea cea mai mare în numărul de locuințe înregistrate la 1 ianuarie 2022 o deținea regiunea de dezvoltare Nord (30,1%), urmată de regiunea de dezvoltare Centru (28,1%), municipiul Chișinău (24,2%), regiunea de dezvoltare Sud (13,7%) și UTA Găgăuzia (3,9%).

248
Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2022, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,4%.

286
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-aprilie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-aprilie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în luna aprilie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a micșorat cu 2,5% faţă de luna precedentă şi a scăzut cu 5,7% comparativ cu luna aprilie 2021.

340
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna mai 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna mai 2022

Biroul Național de Statistică relatează că în luna mai 2022, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de aprilie curent cu 1,6%, față de mai 2021 – cu 26,4% și față de decembrie 2021 – cu 14,6%.

262
Situația demografică în anul 2021

Situația demografică în anul 2021

Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică privind situația demografică în Republica Moldova în anul 2021. Datele sunt prezentate din perspectiva evenimentelor demografice vizând populația cu reședință obișnuită, care cuprinde acele persoane ce au locuit preponderent în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare.

1438
Produsul Intern Brut în trimestrul I 2022

Produsul Intern Brut în trimestrul I 2022

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul I 2022, a însumat 56,3 miliarde lei, prețuri curente. Comparativ cu trimestrul I 2021, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 1,1% pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier.

648
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna aprilie și în ianuarie-aprilie 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna aprilie și în ianuarie-aprilie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2022 au avut o valoare de 396,3 milioane dolari SUA, cu 0,1% mai mult, în raport cu luna martie 2022 și de 1,8 ori mai mult, comparativ cu luna aprilie 2021. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2022 au constituit 770,8 milioane dolari SUA, cu 3,1% mai mult, față de luna martie 2022 și cu 37,1% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2021.

460
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna mai 2022 faţă de luna aprilie 2022 au crescut cu 2,04%. Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,50%, la mărfurile nealimentare cu 2,48% și la serviciile prestate populației cu 0,75%.

723
Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul I 2022

Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul I 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul I 2022, numărul tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-24 ani a constituit 52,0 mii, de 15-29 ani – 116,4 mii și a tinerilor în vârstă de 15-34 ani - 193,8 mii persoane. În toate aceste trei grupe de vârstă majoritatea o alcătuiesc femeile.

455
Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 2022

Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul I 2022, populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1276,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 0,8% față de trimestrul I 2021.

425
Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 2022

Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul I 2022, forța de muncă subutilizată în vârstă de 15 ani și peste a constituit 62,4 mii persoane, fiind în descreștere cu 23,3% față de trimestrul I 2021 și cu 21,3% față de trimestrul I 2020.

377
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2022

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul I 2022 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 854,2 mii persoane, fiind în creștere cu 2,4% față de trimestrul I 2021.

563
Numărul populației cu reședință obișnuită pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2022

Numărul populației cu reședință obișnuită pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2022

Biroul Național de Statistică prezintă datele provizorii privind numărul populației cu reședință obișnuită în Republica Moldova la 1 ianuarie 2022, acesta reprezentând numărul persoanelor care au locuit preponderent în ultimele 12 luni ale anului de referință pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare.

846
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2021

Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2021

La 1 ianuarie 2022, numărul copiilor de 0-17 ani în Republica Moldova a constituit 559,4 mii, sau 21,5% din numărul total al populației cu reședință obișnuită.

861
Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2022

Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2022

Biroul National de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 56,6 mii de turiști sau de 2,6 ori mai mult față de ianuarie-martie precedent. Din numărul total de turiști, 20,5 mii au constituit turiștii rezidenți și 36,1 mii - turiștii nerezidenți.

407
Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2022

Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2022, câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, a constituit 9560,8 lei, fiind în creștere cu 12,9 % față de trimestrul I 2021 și în scădere cu 2,1% față de trimestrul IV 2021.

595
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2022

Investiţii în active imobilizate în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 4,9 miliarde lei sau cu 12,6% mai mult faţă de ianuarie-martie 2021.

297
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2021

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2021, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 45437 cazuri, fiind în creștere cu 4721 cazuri față de anul 2020.

632
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2021

Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2021

În anul 2021 lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu 557,3 km de rețele noi construite și a constituit 16,4 mii km. Din lungimea totală, 16,1 mii km aparțin sistemelor date în exploatare, iar 0,3 mii km – sistemelor care nu sunt date în exploatare, dar deservesc populația.

458
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2022

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 primele brute subscrise au constituit 485,4 mil. lei, fiind în creştere cu 24,5% faţă de primele brute subscrise în ianuarie-martie 2021.

260
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2022

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 cu transportul public au fost transportați 51,7 milioane pasageri, în creștere cu 13,3% față de perioada corespunzătoare din anul precedent.

275
Activitatea industriei în ianuarie-martie 2022

Activitatea industriei în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în luna martie 2022, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,5%. Majorarea producției în martie 2022 față de luna martie 2021 a fost cauzată de creșteri în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, generând creșterea producției pe total industrie cu 2,2% și, respectiv, 0,6%.

344
Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2022

Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 4,9%, ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumelor lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 21,5% şi lucrărilor de construcții noi cu 5,8%.

256
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2022

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2022

Biroul Național de Statistică relatează că în luna aprilie 2022 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 5,2%, față de aprilie 2021 – cu 25,3% și față de decembrie 2021 – cu 12,8%.

234
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2022

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 37,5 mii de turiști și excursioniști sau cu 29,6% mai mult față de ianuarie-martie 2021.

434
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mameişi rangul născutului, pe medii, în anul 2021

Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mameişi rangul născutului, pe medii, în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 numărul născuților-vii3 a fost de 29230 persoane, fiind în descreștere cu 1604 copii față de anul 2020. Din numărul copiilor născuți-vii, 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 106 băieți la 100 fete.

567
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2022

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2022

Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 13,4% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 2,3% comparativ cu luna martie 2021.

208
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie și în ianuarie-martie 2022

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie și în ianuarie-martie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au avut o valoare de 395,8 milioane dolari SUA, cu 17,6% mai mult, în raport cu luna februarie 2022 și cu 52,7% mai mult, comparativ cu luna martie 2021. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2022 au constituit 747,3 milioane dolari SUA, cu 11,7% mai mult, față de luna februarie 2021 și cu 18,6% mai mult, comparativ cu luna martie 2021.

436
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY