Comunicate

Resetare
Investiţii în active imobilizate în anul 2021

Investiţii în active imobilizate în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor preliminare, în anul 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate, total, în valoare de 29,6 miliarde lei sau cu 4,8% mai mult faţă de anul precedent.

229
Locuinţe date în exploatare în anul 2021

Locuinţe date în exploatare în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2021 au fost date în exploatare 8,8 mii locuințe, cu 1,3 mii mai mult faţă de anul 2020. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2021 a constituit 718,8 mii m² sau cu 19,3% mai mult față de anul 2020.

329
Lucrări de construcții executate în anul 2021

Lucrări de construcții executate în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, în trimestrul IV 2021 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2020 cu 11,6%, ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumului lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 24,7%, lucrărilor de reparații capitale cu 9,9% și a lucrărilor de construcții noi cu 5,9%.

229
Activitatea industriei în anul 2021

Activitatea industriei în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2021 producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,4%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna decembrie 2020 față de luna decembrie 2019 cu 1,8%.

266
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în anul 2021

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2021 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 320,9 mii de turiști și excursioniști sau de 2,6 ori mai mult față de anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 252,1 mii de turiști sau de 3,0 ori.

375
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna decembrie și în anul 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna decembrie și în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2021 exporturile de mărfuri au însumat 3144,4 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 27,5%, comparativ cu cea înregistrată în anul 2020, iar importurile de mărfuri au însumat 7176,6 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în anul 2020, cu 32,5%

562
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2021

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 17,4% faţă de luna precedentă şi s-a micșorat cu 1,0%, comparativ cu luna decembrie 2020.

216
Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2021 cu transportul public au fost transportați 60,9 milioane pasageri, cu 9,5% mai mult față de anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 3483,8 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 43,1%, comparativ cu anul 2020.

514
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2022

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2022

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 au crescut cu 16,56%, inclusiv la produse alimentare cu 21,05%, mărfuri nealimentare cu 13,37% și servicii prestate populaţiei cu 14,80%.

553
Activitatea agricolă în anul 2021

Activitatea agricolă în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică comunică că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2021, conform estimărilor preliminare, a crescut cu circa 49,9% faţă de anul 2020. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 75,5%.

509
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2021

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2021 s-au eliberat 4118 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 35,5% față de anul 2020.

223
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna decembrie 2021

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna decembrie 2021

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna decembrie 2021, prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de noiembrie curent cu 1,6% și față de decembrie 2020 – cu 16,1%.

187
Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-noiembrie 2021

Biroul Național de Statistică informează că, în luna noiembrie 2021, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 6,2%. Majorarea producției în noiembrie 2021 față de luna noiembrie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă și în industria prelucrătoare, generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,5% și 6,6%.

310
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 1,1% mai puțin față de luna corespunzătoare din anul precedent. Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 276,8 milioane pasageri-km, sau de 1,4 ori mai mult comparativ cu luna noiembrie 2020, pe fundalul reducerii de 2,2 ori a indicatorului în cauză în luna noiembrie 2020 față de noiembrie 2019.

141
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna noiembrie și ianuarie-noiembrie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna noiembrie și ianuarie-noiembrie 2021

Exporturile de mărfuri realizate în ianuarie-noiembrie 2021 au însumat 2819,5 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 25,4%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020, iar importurile de mărfuri au însumat 6419,6 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 32,4%.

455
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 1,1% mai puțin față de luna corespunzătoare din anul precedent. Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 276,8 milioane pasageri-km, sau de 1,4 ori mai mult comparativ cu luna noiembrie 2020, pe fundalul reducerii de 2,2 ori a indicatorului în cauză în luna noiembrie 2020 față de noiembrie 2019.

205
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldovaîn luna decembrie 2021 și în anul 2021

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldovaîn luna decembrie 2021 și în anul 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 au crescut cu 13,93%, inclusiv la produse alimentare cu 17,46%, mărfuri nealimentare cu 12,06% și servicii prestate populaţiei cu 11,56%.

541
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar generalîn anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar generalîn anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, rețeaua învățământului primar și secundar general cuprinde 1231 unități, fiind alcătuită din 99 școli primare, 786 gimnazii, 338 licee și 8 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

393
Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2020

Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2020

Biroului Național de Statistică prezintă informația privind demografia întreprinderilor în anul 2020. Demografia întreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare şi de desființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprinderilor nou create, aceste date fiind relevante pentru analize economice.

270
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna noiembrie 2021

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna noiembrie 2021

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna noiembrie 2021 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de octombrie curent cu 7,6%, față de noiembrie 2020 – cu 15,0% și față de decembrie 2020 – cu 14,3%.

314
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități3, inclusiv 16 instituții publice și 8 instituții private. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

345
Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2021

Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2021

Biroul Național de Statistică informează că în luna octombrie 2021 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,0%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna octombrie 2020 față de luna octombrie 2019 cu 7,8%.

203
Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2019-2020

Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2019-2020

Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2019 – 2020 numărul întreprinderilor inovatoare a constituit 448 unități și reprezintă 12,6% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare. Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 50% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări, 17% au realizat inovări de produse și/sau procese, 34% - au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

452
Produsul Intern Brut în trimestrul III 2021 și ianuarie-septembrie 2021

Produsul Intern Brut în trimestrul III 2021 și ianuarie-septembrie 2021

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul III 2021, a însumat 69,8 miliarde lei, prețuri curente. Comparativ cu trimestrul III 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 8,3% pe seria brută și cu 10,4% pe seria ajustată sezonier, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 cu 9,7%, în termeni reali.

293
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna octombrie și ianuarie-octombrie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna octombrie și ianuarie-octombrie 2021

Exporturile de mărfuri realizate în ianuarie-octombrie 2021 au însumat 2455,6 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 23,6%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020 iar importurile de mărfuri au însumat 5718,9 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 32,2%.

519
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnicîn anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnicîn anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, comparativ cu anul de studii precedent, numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic a rămas același. Astfel, rețeaua instituțiilor de învățământ profesional tehnic este alcătuită din 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 școli profesionale.

406
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-octombrie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-octombrie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna octombrie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 3,3% mai puțin față de luna corespunzătoare din anul precedent. Descreșterea în luna octombrie 2021 față de luna octombrie 2020 a fost cauzată, preponderent, de micșorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier - cu 194,0 mii pasageri, transportul feroviar - cu 18,5 mii pasageri și fluvial – cu 10,9 mii pasageri.

177
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-octombrie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-octombrie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna octombrie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 3,3% mai puțin față de luna corespunzătoare din anul precedent. Descreșterea în luna octombrie 2021 față de luna octombrie 2020 a fost cauzată, preponderent, de micșorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier - cu 194,0 mii pasageri, transportul feroviar - cu 18,5 mii pasageri și fluvial – cu 10,9 mii pasageri.

136
Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculatpentru luna septembrie 2021

Repartizarea salariaților conform mărimii salariului calculatpentru luna septembrie 2021

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării „Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie 2021”, câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat în luna septembrie a.c. a constituit 8996,5 lei.

444
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2021

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2021

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 12,44%, inclusiv la produse alimentare cu 15,49%, mărfuri nealimentare cu 11,28% și servicii prestate populaţiei cu 9,65%

351
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY