Comunicate

Resetare
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2023

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023 societățile de asigurare au încasat prime brute subscrise în valoare de 664,3 milioane lei sau cu 36,9% mai mult față de cele înregistrate în ianuarie-martie 2022.

1323
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2022

Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2022, conform datelor provizorii, a fost de 36,2 mii cazuri, fiind în descreștere semnificativă cu 9,3 mii cazuri (sau cu 20,5%) față de anul 2021.

3843
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2023

Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-martie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023 numărul de turiști și excursioniști, participanţi la turismul organizat de agențiile de turism şi turoperatori a înregistrat 44,5 mii persoane sau cu 18,6% mai mult față de ianuarie-martie 2022.

2738
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2023

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna aprilie 2023

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna aprilie 2023 prețurile producătorului în industrie s-au micșorat față de martie curent cu 0,3%, iar față de decembrie 2022 prețurile s-au majorat cu 3,5% și în comparație cu aprilie 2022 – cu 17,3%.

1601
Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2023

Lucrări de construcții executate în ianuarie-martie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023, volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 10,9%.

5598
Activitatea industriei în ianuarie-martie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-martie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna martie 2023 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,7%.

1931
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2023 și în ianuarie-martie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna martie 2023 și în ianuarie-martie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2023 au avut o valoare de 388,0 milioane dolari SUA, cu 9,0% mai mult, în raport cu luna februarie 2023 și cu 2,0% mai puțin comparativ cu luna martie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2023 au constituit 821,2 milioane dolari SUA, cu 9,1% mai mult, față de luna februarie 2023 și cu 9,7% mai mult, comparativ cu luna martie 2022

3306
Activitatea companiilor de leasing în anul 2022

Activitatea companiilor de leasing în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,5 miliarde lei sau cu 226,7 milioane lei (cu 13%) mai puțin față de anul 2021.

3916
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2023

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna aprilie 2023 faţă de luna martie 2023 au crescut cu 2,2%.

4391
Infrastructura străzilor din localitățile urbane în anul 2022

Infrastructura străzilor din localitățile urbane în anul 2022

În anul 2022, suprafața spațiilor verzi în localitățile urbane a constituit 6,6 mii ha, ceea ce reprezintă 12,7% din suprafața terenurilor din intravilanul localităților urbane. În anul 2022, lungimea porțiunilor de străzi orășenești iluminate a constituit 3,3 mii km, gradul de acoperire a străzilor urbane cu iluminare la nivel de țară constituind 81,2%.

3358
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2022

Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022, numărul născuților-vii a fost de 27,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4 mii copii (sau cu 8,1%) față de anul 2021. Din numărul copiilor născuți-vii, 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 107 băieți la 100 fete.

6042
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2023

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-martie 2023 faţă de perioada respectivă a anului 2022 a constituit 96,3%.

2242
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2022

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2022

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2022, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 21 școli doctorale (cu 5 unități mai puține față de anul 2021), organizate în 13 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

3086
Contravenții constatate în anul 2022

Contravenții constatate în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2022, au fost constatate 685,2 mii de contravenții sau cu 55,9 mii mai multe comparativ cu anul 2021.

4488
Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2023

Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2023, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 2032,1 milioane lei, constituind 94,8% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2022.

2026
Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2023

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2023 s-au eliberat 822 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 4,3% față de ianuarie-martie 2022.

1660
Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 2023

Tendințe în evoluția activității economice în trimestrul II 2023

Biroul Național de Statistică informează că, potrivit rezultatelor Anchetei de conjunctură realizată în trimestrul I 2023 conform opiniei managerilor întreprinderilor din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii, în trimestrul II 2023 se estimează o creștere moderată a activității economice (sold conjunctural +6,4%) și o relativă stabilitate a veniturilor din vânzări (sold conjunctural +3,7%).

2375
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2022

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022, activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 39 institute și centre de cercetare, 18 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități.

2282
Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2023

Activitatea industriei în ianuarie-februarie 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în luna februarie 2023 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 4,9%.

1393
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2022

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2022, educația timpurie a fost organizată în 1479 de instituții (cu 4 instituții mai puțin decât în anul precedent, din care 2 în mediul rural și 2 în urban), din care 809 de unități cu statut de creșă-grădiniță, 563 de grădinițe, 89 de școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe.

2163
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2023

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna martie 2023

Biroul Național de Statistică relatează că, în luna martie 2023 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de februarie curent cu 0,3%, față de decembrie 2022 – cu 3,8% și în comparație cu martie 2022 – cu 23,8%.

1316
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie 2023 și în ianuarie-februarie 2023

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie 2023 și în ianuarie-februarie 2023

Exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2023 au avut o valoare de 355,7 milioane dolari SUA, cu 7,2% mai mult, în raport cu luna ianuarie 2023 și cu 5,7% - comparativ cu luna februarie 2022. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2023 au constituit 752,4 milioane dolari SUA, cu 2,6% mai mult, față de luna ianuarie 2023 și cu 12,4% - comparativ cu luna februarie 2022,

3822
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2023

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2023

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna martie 2023 faţă de luna februarie 2023 au crescut cu 0,8%.

4280
Forța de muncă: ocuparea și șomajul în anul 2022

Forța de muncă: ocuparea și șomajul în anul 2022

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în anul 2022, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 890,0 mii persoane, fiind în creștere cu 2,1% față de anul 2021 (871,6 mii).

6714
Veniturile și cheltuielile populației în anul 2022

Veniturile și cheltuielile populației în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în anul 2022, veniturile disponibile ale populației în medie pe o persoană pe lună au constituit 4252,7 lei, fiind în creștere cu 21,2% față de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele mediu anual al prețurilor de consum) veniturile populației au înregistrat o diminuare cu 5,9%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2022, au constituit în medie pe o persoană 3711,9 lei, cu 22,1% mai mult comparativ cu nivelul anului precedent.

8365
Activitatea asigurătorilor în anul 2022

Activitatea asigurătorilor în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022 companiile de asigurări au încasat prime brute subscrise în valoare de 2471,5 milioane lei, sau cu 28,3% mai mult față de cel înregistrat în anul 2021.

2936
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2023

Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna februarie 2023

Biroul Național de Statistică relatează că în luna februarie 2023 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de ianuarie curent cu 2,1%, față de decembrie 2022 – cu 3,4% și în comparație cu februarie 2022 – cu 26,0%.

2336
Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă AFM, în trimestrul IV 2022, numărul tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-24 ani a constituit 42,2 mii, de 15-29 ani – 107,4 mii și a tinerilor în vârstă de 15-34 ani - 184,0 mii persoane.

2541
Produsul Intern Brut în trimestrul IV și ianuarie-decembrie 2022

Produsul Intern Brut în trimestrul IV și ianuarie-decembrie 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2022, a însumat 74,8 miliarde lei, prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul IV 2021, PIB s-a micșorat, în termeni reali, cu 10,6% pe seria brută și cu 11,8% pe seria ajustată sezonier. PIB estimat pentru anul 2022, conform datelor preliminare, a constituit 272,6 miliarde lei, în descreștere, în termeni reali, cu 5,9% față de anul 2021.

6133
Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul IV 2022

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2022, populația în afara forței de muncă de 15 ani și peste a constituit 1226,5 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,9% față de trimestrul IV 2021 (1250,3 mii).

2374
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!