Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 20231,2

Biroul Național de Statistică informează:
  • în luna octombrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 8,1%;
  • în ianuarie-octombrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,9%.

Majorarea producției (serie brută) în octombrie 2023 față de luna octombrie 2022 (cu 8,1%) a fost determinată de creșteri în industria prelucrătoare (+8,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+16,2%), generând creșterea producției pe total industrie respectiv cu 7,3% și 1,1% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-12,4%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,3%.

În luna octombrie 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 4,3% față de luna octombrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria prelucrătoare (+5,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,2%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-17,7%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în octombrie 2011-octombrie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,9%. Micșorarea producției a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-9,7%) și în industria prelucrătoare (-5,4%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-octombrie 2023 comparativ cu ianuarie-octombrie 2022 s-a micșorat cu 4,3%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-9,4%) și în industria prelucrătoare (-6,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+7,0%) (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

Octombrie 2023 față de octombrie 2022

Ianuarie-octombrie 2023
față de ianuarie-octombrie 2022

 Informativ: ianuarie-octombrie 2022
față de ianuarie-octombrie 2021

TOTAL

B

108,1

96,1

96,3

S

104,3

95,7

97,0

Industria extractivă

B

87,6

90,3

99,8

S

82,3

90,6

99,7

Industria prelucrătoare

B

108,1

94,6

96,7

S

105,6

93,7

97,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

116,2

105,3

93,0

S

114,2

107,0

92,6

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

 

Precizări metodologice:

Informații relevante:

 Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER