Activitatea industriei în ianuarie-septembrie 20231,2

Biroul Național de Statistică informează:
  • în luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 1,5%
  • în ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 5,4%.

Majorarea producției (serie brută) în septembrie 2023 față de luna septembrie 2022 (cu 1,5%) a fost determinată de creșteri în industria extractivă (+0,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+30,1%, generând creșterea producției pe total industrie cu 2,2%), (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-0,7%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,7%.

În luna septembrie 2023, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 0,3% față de luna septembrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+0,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+17,7%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-1,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

Evoluția producției industriale în septembrie 2011-septembrie 2023 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 5,4%. Micșorarea producției a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-8,8%) și în industria prelucrătoare (-7,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+4,7%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-septembrie 2023 comparativ cu ianuarie-septembrie 2022 s-a micșorat cu 5,2%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-8,0%) și în industria prelucrătoare (-7,5%). Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+6,2%) (ved. Tabelul 1).

 Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-33, %

 

 

Septembrie 2023 față
de 
septembrie 2022

Ianuarie-septembrie 2023 față de ianuarie-septembrie 2022

Informativ:  ianuarie-septembrie 2022
față de ianuarie-septembrie 2021

TOTAL

B

101,5

94,6

97,7

S

100,3

94,8

97,8

Industria extractivă

B

100,3

91,2

98,0

S

100,8

92,0

98,6

Industria prelucrătoare

B

99,3

92,7

98,4

S

99,0

92,5

98,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

130,1

104,7

93,5

S

117,7

106,2

92,7

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției industriale sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER