Tinerii NEET în trimestrul III 20231

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă” (AFM)2, în trimestrul III 2023, tinerii de 15-34 ani au fost reprezentați de următoarele categorii de persoane:
  • tinerii care nu fac parte din populația ocupată și care nu urmează un nivel de educație și un curs de formare profesională (formează grupul NEET3), proporția cărora a constituit 28,6%, fiind în descreștere cu 1,5 puncte procentuale față de nivelul trimestrului III 2022 (30,1%);
  • tinerii care nu fac parte din populația ocupată, dar urmează un nivel de educație și/sau un curs de formare profesională, care au atins ponderea de 26,0%, sau cu 0,3 puncte procentuale mai mult față de trimestrul III 2022 (25,7%);
  • tinerii care fac parte din populația ocupată, dar nu urmează un nivel de educație și un curs de formare profesională, care au constituit 36,6%, fiind în creștere cu 1,8 puncte procentuale față de trimestrul III 2022;
  • tinerii care fac parte din populația ocupată și, totodată, urmează un nivel de educație și/sau un curs de formare profesională, care au marcat 3,5%, fiind în creștere cu 1,8 puncte procentuale față de trimestrul III 2022 (1,7%);
  • tinerii care sunt plecați peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă de până la un an și nu urmează un nivel de educație și/sau un curs de formare profesională, care au constituit 5,3%, fiind în descreștere cu 2,4 puncte procentuale față de nivelul trimestrului III 2022 (7,7%).

Numărul total al tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-34 ani a constituit 167,1 mii de persoane, în vârstă de 15-24 ani - 38,5 mii de persoane, de 15-29 ani – 100,3 mii de persoane. În toate aceste trei grupe de vârstă majoritatea o alcătuiesc femeile (51,4% în grupa de 15-24 ani, 65,4% la cea de 15-29 ani și 64,4% la cea de 15-34 ani).

În totalul tinerilor NEET cu vârsta cuprinsă între 15-34 ani predomină persoanele de 30-34 ani, cu o pondere de 40,0%, urmate de tinerii de 25-29 ani, , cu o pondere de - 37,0%. Cota parte a tinerilor în vârstă de 20-24 ani constituie 17,8% și a celor de 15-19 ani – 5,2%. În funcție de sexe, majoritatea în totalul tinerilor NEET o formează, la fel, grupele de vârstă 30-34 ani (41,6% pentru bărbați și, respectiv, 39,0% pentru femei) și 25-29 ani (26,9% - pentru bărbați și 42,6% pentru - femei).

Ponderea tinerilor NEET în numărul total de tineri cu vârsta de 15-24 ani a constituit 15,5%, în rândul tinerilor de 15-29 ani – 25,4% și în rândul celor de 15-34 ani – 28,6% (indicatorODD 8.6.14). În rândul tinerilor de 15-19 ani rata NEET a fost de 6,5%, la 20-24 ani – 26,4%, la 25-29 ani – 41,9% și la tinerii de 30-34 ani - 35,2%. Rata cea mai mare a fost înregistrată la femeile de 25-29 ani (55,8%).

În toate aceste grupe de vârstă indicatorul înregistrează valori mai înalte în rândul femeilor în comparație cu bărbații, ecartul de gen fiind de 1,9 puncte procentuale la tinerii de 15-24 ani, 14,5 p.p la tinerii de 15-29 ani și, respectiv, de 15,6 p.p la tinerii de 15-34 ani (Figura 1).

Descarcă datele în format .xlsx

Rata tinerilor NEET în trimestrul III 2023 a înregistrat valori în scădere în comparație cu trimestrul III 2022 (cu 1,5 puncte procentuale în rândul persoanelor cu vârsta de 15-24 ani, cu 1,7 puncte procentuale în rândul tinerilor de 15-29 ani și cu 1,5 puncte procentuale în rândul celor de 15-34 ani). Totodată, valoarea indicatorului pentru toate cele trei grupe de vârstă este în creștere față de trimestrul II 2023 (Figura 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Analiza indicatorilor în funcție de sexe relevă faptul că, rata NEET a înregistrat valori mai înalte în rândul bărbaților (cu 0,6 puncte procentuale la tinerii de 15-24 ani și, respectiv, cu 0,5 puncte procentuale la tinerii de 15-29 ani) și mai scăzute în rândul femeilor (cu 3,3 puncte procentuale la tinerii de 15-24 ani și cu 3,9 puncte procentuale la tinerii 15-29 ani), comparativ cu perioada respectivă a anului 2022 (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

În distribuția tinerilor NEET după categorii, în funcție de motivul pentru care persoana nu lucrează sau nu studiază/învață, predomină persoanele care îngrijesc de familie, cu o pondere de 30,1% în grupa de vârstă 15-24 ani, 43,0% în grupa celor de 15-29 ani și 45,3% la persoanele de 15-34 ani (la persoanele de 25-29 ani – 51,0%). O altă categorie o formează tinerii care au un loc de muncă peste hotare sau care intenționează să plece la lucru peste hotare. Odată cu înaintarea în vârstă procentul acestora în totalul tinerilor crește: 24,5% la tinerii de 15-24 ani, 24,1% la cei de 15-29 ani și 26,0% - la tinerii de 15-34 ani (la persoanele de 30-34 ani – 29,0%) (Figura 4).

Structura acestor categorii în funcție de sexe scoate în evidență diferențe de gen semnificative la toate trei grupe de vârstă. Femeile formează majoritatea persoanelor cu responsabilități familiale, înregistrând valori cuprinse între 54,5% și 67,1% (în grupa 30-34 ani – 71,1%), în timp ce bărbații dețin ponderi cuprinse între 2,3% și 5,8%. Pe de altă parte, bărbații dețin ponderi mai mari comparativ cu femeile în categoria persoanelor care au un loc de muncă peste hotare sau care intenționează să plece la lucru peste hotare: 38,7% la bărbații de 15-24 ani (11,1% la femei), 52,6% la cei de 15-29 ani (9,0% la femei) și 54,3% la bărbații de 15-34 ani (10,4% la femei). La bărbații în vârstă de 25-29 ani această pondere este de 69,0%.

Descarcă datele în format .xlsx

În rândul tinerilor NEET, indiferent de grupa de vârstă sau sex, predomină persoanele cu studii gimnaziale, având ponderi de 39,7% la tinerii de 15-24 ani, 30,5% la cei de 15-29 ani și 29,5% la persoanele de 15-34 ani. Totodată, la grupa de vârstă 15-19 ani marea majoritate este formată de tinerii cu studii gimnaziale (54,8%). Odată cu înaintarea în vârstă, valoarea acestui indicator descrește ajungând la 27,9% la persoanele de 30-34 ani.

În grupele de vârstă de 15-24 ani și 15-29 ani, tinerii cu studii gimnaziale sunt urmați de cei cu nivelul de educație profesional tehnic secundar (18,4% și, respectiv, 23,0%), în timp ce la grupa de vârstă de 15-34 ani pe al doilea loc se situează tinerii cu studii superioare (24,2%). Valoarea acestui indicator crește odată cu înaintarea în vârstă ajungând la 35,7% la persoanele de 30-34 ani.

Plasarea pe locul doi a studiilor superioare în rândul tinerilor NEET se datorează femeilor din grupa de vârstă de 15-34 ani înregistrând o pondere de 28,0%. Totodată, în rândul bărbaților, în toate grupele de vârstă, tinerii cu studii gimnaziale sunt urmați de cei cu nivelul de educație profesional tehnic secundar (21,3% la tinerii de 15-24 ani, 26,0% la cei de 15-29 ani și 22,8% la tinerii de 15-34 ani) (Figura 5).

Descarcă datele în format .xlsx

Repartizarea tinerilor în funcție de participarea acestora la ocupare sau procesul de educație/formare diferă mult de la o grupă de vârstă la alta. Astfel, pentru tinerii de 15-19 ani activitatea principală este dobândirea unei profesii: 83,9% din ei nu lucrează, dar sunt încadrați în procesul de educație/formare profesională. În rândul persoanelor de 20-24 ani ponderea acestei categorii scade până la 30,9%. În grupele de vârstă 25-29 ani și 30-34 ani ponderea acestei categorii de tineri este nesemnificativă.

Cota parte a tinerilor care lucrează și care nu sunt cuprinși în procesul de educație/formare crește pe măsura înaintării în vârstă. Această categorie constituie 5,1% la tinerii de 15-19 ani și ajunge la 56,5% la tinerii de 30-34 ani.

Categoria tinerilor care fac parte din ocupare și care, în același timp, participă la procesul de educație/formare reprezintă un grup mic de persoane. Ponderea cea mai mare a acestora, de 4,9%, a fost înregistrată la tinerii de 20-24 ani.

În numărul total de tineri o categorie aparte o formează persoanele plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru pentru o perioadă mai mică de un an care nu urmează un nivel de educație sau formare profesională. Cea mai mare pondere în această categorie a fost înregistrată la tinerii de 25-29 ani (9,5%) (Figura 6).

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Note:
1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a râului Nistru și mun. Bender.
2 Ancheta Forței de muncă (AFM) constituie o cercetare statistică prin sondaj asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md / rubrica Metadate / Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.
3 Tineri NEET: tineri care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație (din limba engleză: „Persons Not in Employment, Education or Training). Se estimează pentru grupele de vârstă 15-24 ani, 15-29 ani și 15-34 ani.
4 Indicatorul global SDG 8.6.1 se estimează pentru tinerii în vârstă de 15-24 aniIndicatorul respectiv Eurostat, SDG_08_20 – se estimează pentru tinerii în vârstă de 15-29 ani .

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția forței de muncă, ocupării și șomajului în unele state ale lumii:

ILO:

Eurostat:

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economicăObiectivele de Dezvoltare Durabilă

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER