Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2023/241,2

Biroul Național de Statistică informează că, în anul de studii 2023/24: 

  • rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 21 de unități;
  • la începutul anului de studii, în instituțiile de învățământ superior erau înscriși 56,5 mii de studenți, din care 42,1 mii la ciclul I – studii superioare de licență, 9,5 mii la ciclul II – studii superioare de master și 4,9 mii la studii superioare integrate3;
  • în instituțiile de învățământ superior au fost înmatriculate 14,7 mii de persoane la ciclul I (inclusiv studii superioare integrate) și 5,0 mii de persoane la ciclul II;
  • personalul de conducere, ştiinţifico-didactic și didactic din instituțiile de învățământ superior numără 3,7 mii de persoane (personal de bază).

În anul de studii 2023/24, își desfășoară activitatea 21 de instituții de învățământ superior, dintre care 17 unități (inclusiv 9 instituții publice și 8 instituții private) sunt prezente în municipiul Chișinău și câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia (Tabelul 1A din Anexă).

La începutul anului de studii 2023/24, în instituțiile de învățământ superior erau înscriși 56,5 mii de studenți, valoare apropiată de cea din anul de studii precedent. Totodată, comparativ cu anul de studii 2022/23, numărul de studenți s-a diminuat cu 1,7% în instituțiile de învățământ superior publice și a înregistrat o creștere cu 6,4% în instituțiile de învățământ superior private. Astfel, din totalul studenților înscriși în învățământul superior, 83,4%, urmau programe de studii în instituții de învățământ superior publice și 16,6% în cele private.

Din numărul total de studenți cuprinși în învățământul superior la începutul anului de studii 2023/24, o pondere de 62,9% erau înscriși la forma de studii cu frecvență, iar 37,1% urmau programe de studii cu frecvență redusă. Comparativ cu anul de studii 2022/23, în funcție de forma de învățământ, se evidențiază învățământul cu frecvență redusă, fiind înregistrată o descreștere a numărului de studenți cu 3,3% în instituțiile publice și o creștere cu 7,7% în cele private.

Peste jumătate din studenții instituțiilor publice urmau studii în bază de contract (56,8%), deși, la forma de învățământ cu frecvență se atestă o preponderență a studenților cu finanțare bugetară (61,1%), respectiv la studii cu frecvență redusă majoritatea fiind în bază de contract (92,1%).

Tabelul 1. Studenți în învățământul superior pe forme de învățământ, 2022/23-2023/244persoane

 

2022/23

2023/24

Total studenți

din care:

Total studenți

din care:

 

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

 

Total 

56 758

33 728

35 830

56 527

33 416

36 141

 

cu frecvență  

35 594

21 184

16 074

35 536

21 139

16 406

 

cu frecvență redusă

21 164

12 544

19 756

20 991

12 277

19 735

 

Instituții publice

47 942

28 492

27 014

47 149

27 971

26 763

 

cu frecvență  

31 571

18 592

12 051

31 318

18 500

12 188

 

cu frecvență redusă

16 371

9 900

14 963

15 831

9 471

14 575

 

Instituții private

8 816

5 236

8 816

9 378

5 445

9 378

 

cu frecvență  

4 023

2 592

4 023

4 218

2 639

4 218

 

cu frecvență redusă

4 793

2 644

4 793

5 160

2 806

5 160

 

Descarcă datele în format .xlsx

Din numărul total de studenți, 65,2% au vârste cuprinse între 19-23 de ani (vârste teoretic corespunzătoare învățământului superior), în creștere cu 1,8 p.p5 comparativ cu anul de studii 2022/23.

La începutul anului de studii 2023/24, din totalul studenților înscriși în învățământul superior, 74,5% urmau programe de studii superioare de licență, ciclul I (+0,4 p.p. față de anul de studii 2022/23), 16,8% ‒ programe de studii superioare de master, ciclul II (-1 p.p.) și 8,7% ‒ programe de studii superioare integrate (+0,6 p.p.).

Tabelul 2. Studenți în învățământul superior pe programe de studii, 2022/23-2023/24, persoane

 

2022/23

2023/24

Total studenți

din care în instituții

Total studenți

din care în instituții

publice

private

publice

private

total

în bază de contract

total

în bază de contract

Total

56 758

47 942

27 014

8 816

56 527

47 149

26 763

9 378

Ciclul I

42 056

34 598

21 951

7 458

42 090

34 282

22 035

7 808

Ciclul II

10 093

8 735

3 273

1 358

9 525

7 955

2 813

1 570

Studii superioare integrate

4 609

4 609

1 790

4 912

4 912

1 915

Distribuția pe sexe a studenților din învățământul superior relevă o preponderență a femeilor (59,1%). Femeile au format o majoritate în rândul studenților la toate programele de studii, ponderea femeilor fiind mai mare la studiile superioare integrate (71,7%) și la master (63,6%), mai scăzută în cazul studiilor superioare de licență (56,6%).

Înmatricularea. În anul de studii 2023/24, în învățământul superior au fost înmatriculate 14,7 mii de persoane la ciclul I6 (cu 7,8% mai mult față de anul de studii precedent) și 5,0 mii de persoane la ciclul II (cu 8,9% mai mult) (Tabelul 2A din Anexă).

Din 14,7 mii de persoane înmatriculate la ciclul I, majoritatea sunt cu studii liceale (72,9%), 23,0% – cu studii profesional tehnice postsecundare, 2,9% – cu studii medii de cultură generală și 1,2% deja au studii superioare.

În instituțiile de învățământ superior publice, la ciclul I au fost înmatriculate 12,4 mii de persoane, 64 la sută dintre aceștia fiind în bază de contract. Totodată, la ciclul II, din total înmatriculați (4,1 mii de persoane) circa 66 la sută erau cu finanțare bugetară. Comparativ cu anul de studii 2022/23, instituțiile publice au înregistrat o creștere a numărului de înmatriculări, cu 5,6% la ciclul I și cu 1,5% la ciclul II.

În instituțiile de învățământ superior private au fost înmatriculate 2,3 mii de persoane la ciclul I și 0,9 mii de persoane la ciclul II (în creștere cu câte 0,4 mii per ciclu față de anul de studii 2022/23).

La nivelul ciclului I, asemenea anului de studii 2022/23, cel mai mare număr de înmatriculări a fost în domeniul business, administrare și drept7 (39,0%), urmat de domeniul educație (11,6%), precum și inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcții (10,9%), și TIC (10,6%). Totodată, comparativ cu anul de studii 2022/23, se remarcă schimbări în structura pe domenii, ponderi în creștere la domeniile business, administrare și drept (+1,1 p.p.), TIC (+0,5 p.p.), precum și ponderi mai mici pentru domeniile inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcţii (-0,8 p.p.), arte şi ştiinţe umanistice (-0,7 p.p.).

Descarcă datele în format .xlsx

La ciclul II, s-au menținut ponderi mai ample la domeniile business, administrare și drept (40,7% din total înmatriculați la ciclul II) și educație (20,3%). De altfel, comparativ cu anul de studii 2022/23, se observă că domeniul business, administrare și drept a înregistrat cea mai mare creștere a ponderii celor înmatriculați la ciclul II (cu 2,8 p.p), precum și că, domeniul educație ‒ cea mai mare descreștere (cu 2 p.p).

Descarcă datele în format .xlsx

Absolvenți. În anul 2023, ciclul I au absolvit 8,7 mii de persoane și ciclul II ‒ 5,2 mii de persoane (inclusiv studii superioare integrate) (Tabelul 3A din Anexă). Comparativ cu anul 2022, în 2023 s-a înregistrat o creștere cu 4,9% a numărului de absolvenți la ciclul I și o descreștere cu 6,7% a numărului de absolvenți la ciclul II. Ponderea absolventelor a fost superioară absolvenților de sex masculin, atât la ciclul II (64,6% din totalul la acest nivel), cât și la ciclul I (61,7%).

Personal de conducere, ştiinţifico-didactic și didactic. În anul de studii 2023/24, în instituțiile de învățământ superior își desfășoară activitatea 3,7 mii de persoane (personal de bază), în descreștere cu 1,9% față de anul de studii precedent. Din total personal, 53,1% dețin titlu științific de doctor în științe și 7,7% de doctor habilitat. În funcție de titlul științifico-didactic, putem menționa că, 4 din 10 persoane dețin titlul de conferențiar universitar, iar circa 8 la sută ‒ titlul de profesor universitar. Personalul feminin reprezintă 56,5% din totalul personalului care asigură activitatea de conducere, ştiinţifico-didactică și didactică în învățământul superior.

Studenţi din alte ţări: În baza informațiilor colectate privind studenţii din alte ţări, la începutul anului de studii 2023/24, numărul studenților străini a constituit 5,2 mii de persoane, fiind în creștere cu 4,0% comparativ cu anul de studii precedent. Ponderile cele mai mari se remarcă pentru studenții din România (51,7%, în creștere cu 7,6 p.p. fată de anul de studii 2022/23), Israel (10,3%, în descreștere cu 4,8 p.p.), India (21,1%, în creștere cu 4,7 p.p.) și Ucraina (7,5%, în descreștere cu 7,1 p.p.).

Anexe:

Informații relevante:

Note:

1 Datele reflectă situația la data de 1 octombrie.
2 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
3 Ciclul I și ciclul II de studii superioare în următoarele domenii, reglementate prin norme de drept internațional: medicină și farmacie; medicină veterinară; arhitectură.
4 Datele nu includ studenți străini.
5 Puncte procentuale.
6 Inclusiv la studii superioare integrate, la anul compensator.
7 Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 482/2017.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER