Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2023/241,2

Biroul Național de Statistică informează că, la începutul anului de studii 2023/24: 

  • rețeaua instituțiilor de învățământ profesional tehnic (secundar și postsecundar) a fost alcătuită din 88 de instituții, dintre care 13 centre de excelență, 37 de colegii și 38 de școli profesionale;
  • numărul de elevi înmatriculați la aceste instituții în anul de studii 2023/24 a fost de 16,0 mii de persoane, dintre care 10,2 mii - cu finanțare bugetară;
  • numărul total de elevicare studiau a constituit 46,1 mii de persoane, dintre care 27,1 mii - cu finanțare bugetară;
  • numărul cadrelor didactice a fost de 3,6 mii persoane.

Învățământul profesional tehnic secundar

La începutul anului de studii 2023/24, învățământul profesional tehnic secundar a fost organizat în 5 centre de excelență și 38 de școli profesionale (cu 3 instituții mai puține, față de începutul anului de studii precedent). Numărul de elevi a constituit 13,9 mii de persoane, în scădere cu 3,5% față de anul de studii 2022/23.

Distribuția numărului de elevi pe programe de studii arată că, practic, în proporție egală elevii urmau instruirea în meserii conexe cu durata de studii de 3 ani și într-o meserie cu durata de 2 ani (47,3% și, respectiv, 42,1%), învățământul dual cu durata de studii de 1-2 ani era urmat de 10,4%, în timp ce 0,2% - o meserie cu durata de 1 an.

Tabelul 1. Elevi în învățământul profesional tehnic secundar, pe programe de studii, 2022/23-2023/24, persoane

 

2022/23

2023/24

Total
elevi

din care:

Total
elevi

din care:

fete

cu finanțare bugetară

fete

cu finanțare bugetară

Total

14 357

3 815

13 831

13 860

3768

13 362

În baza studiilor gimnaziale:

      

 pentru o meserie (durata de 2 ani)

6 337

1 869

6 040

5840

1 803

5569

 pentru meserii conexe (durata de 3 ani)

6 664

1 196

6 439

6 558

1 134

6 350

În învățământul dual (durata de 1-2 ani)

1 307

709

1 304

1 441

825

1 428

În baza studiilor medii de cultură generală și liceale (durata de 1 an)

49

41

48

21

6

15

Descarcă datele în format .xlsx

Distribuția elevilor pe sexe relevă o pondere de 72,8% pentru băieți, înregistrând o descreștere a acesteia cu 0,6 puncte procentuale comparativ cu anul de studii 2022/23.

Trei pătrimi din numărul total de elevi studiau în domeniul general al ingineriei, prelucrării și construcțiilor.

Descarcă datele în format .xlsx

Înmatricularea. În anul de studii 2023/24 a rămas la nivelul anului precedent și a constituit 6,8 mii de persoane. Din totalul persoanelor înmatriculate 6,5 mii (95,6%) au fost cu finanțare bugetară. Majoritatea elevilor (97,2%) au fost înmatriculați în baza certificatului de studii gimnaziale.

Pe programe de studii, 3,3 mii (49%) dintre elevii înmatriculați au optat pentru instruirea într-o meserie, 2,6 mii (38%) au ales instruirea în meserii conexe, iar 0,9 mii (13%) au ales învățământul dual. În comparație cu anul de studii 2022/23, numărul elevilor înmatriculați în învățământul dual a scăzut cu 6,2%.

Cele mai solicitate meserii rămân a fi următoarele: bucătar (8,1% din total înmatriculați), mecanic auto (7,7%), cofetar (3,7%), electrogazosudor-montator (3,6%), tencuitor (3,4%), cusătoreasă în industria confecțiilor (2,6%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (2,0%) placator cu plăci (1,9%). Totodată, unele meserii dintre acestea se regăsesc şi în meseriile conexe. Astfel, se remarcă preferințe pentru următoarele meserii conexe: electrician-electronist auto – mecanic auto (6,4%), operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – operator introducere, validare și prelucrare date (4,7%), electromontor utilaj electric – lăcătuş-electrician utilaj electric (4,3%), bucătar – chelner (3,9%), electrogazosudor-montator – tăietor cu gaze (3,2%).

Absolvenți. În anul 2023 numărul absolvenților a constituit 5,4 mii de persoane, în scădere cu 3,2% comparativ cu anul precedent. Din totalul de absolvenți, ponderi mai mari revin celor care au obținut calificări în următoarele meserii: inginerie și activități inginerești (40,8%), fabricare și prelucrare (17,5%), arhitectură și construcții (17,9%), servicii personale (14,3%).

Învățământul profesional tehnic postsecundar

La începutul anului de studii 2023/24, învățământul profesional tehnic postsecundar a fost organizat în 13 centre de excelență3 și 37 de colegii (cu 1 instituție mai mult, față de anul de studii precedent). Numărul de elevi a constituit 32,3 mii de persoane, în creștere cu 2,2% față de anul de studii 2022/23.

Majoritatea elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar studiau în instituțiile publice (28,2 mii, sau 87,3%), iar 51,2% dintre aceștia ‒ în bază de contract. Numărul de elevi înscriși în instituțiile private a fost de 4,1 mii de persoane, în creștere cu 7,6%, comparativ cu anul de studii precedent.

Distribuția elevilor pe sexe relevă o pondere de 53,7% pentru fete şi 46,3% pentru băieți. Ponderea elevilor la forma de învățământ cu frecvență redusă a fost de 0,6% .

Tabelul 2. Elevi în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar, 2022/23-2023/24, persoane

 

2022/23

2023/24

Total
elevi

din care:

Total
elevi

din care:

fete

pe bază de contract

fete

pe bază de contract

Total

31 574

17 090

17 876

32 273

17 341

18 526

Instituții publice

27 748

14 832

14 050

28 156

14 972

14 409

Instituții private

3 826

2 258

3 826

4 117

2 369

4 117

Descarcă datele în format .xlsx

În ceea ce privește distribuția elevilor pe domenii generale se atestă ponderi mai mari a celor din domeniile inginerie, prelucrare și construcții (23,7%), afaceri, administrare și drept (22,4%), sănătate și asistență socială (17,4%), urmate de TIC (11,4%) și servicii (9,5%).

Descarcă datele în format .xlsx

Înmatricularea. În anul de studii 2023/24 au fost înmatriculați 9,3 mii de elevi, înregistrând o crește de 0,8% comparativ cu anul de studii precedent. Majoritatea elevilor au fost înmatriculați în baza certificatului de studii gimnaziale (93,5%).

Din totalul de 8,1 mii de persoane înmatriculate în instituțiile publice, 3,7 mii erau cu finanțare bugetară (45,7 %), iar 4,4 mii în bază de contract (54,3%).

Numărul elevilor înmatriculați în instituțiile private (1,2 mii) a fost analogic celui din anul de studii 2022/23.

Cele mai solicitate specialități au fost următoarele: îngrijirea bolnavilor (9,7% din total înmatriculați), contabilitate (5,7%), jurisprudență (5,3%), turism (4,3%), educație timpurie (4,2%), învățământ primar și administrarea aplicațiilor web (câte 3,4%), programare şi analiza produselor de program (2,9%), planificare și administrarea afacerilor (2,7%).

Absolvenți. În anul 2023 numărul absolvenților a constituit 6,5 mii de persoane, în creștere cu 3,0% comparativ cu anul precedent. Cele mai mari ponderi de absolvenți se regăsesc în următoarele domenii generale: inginerie, prelucrare și construcții (26,7%), afaceri, administrare și drept (20,2%), sănătate și asistență socială (17,2%), TIC (10,9%) și servicii (9,6%).

Anexe:

Note:

1 Situaţia la data de 1 octombrie.
2 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului și mun. Bender.
3 Inclusiv 5 centre de excelență în care procesul educațional este desfășurat atât pentru învățământul profesional tehnic secundar, cât și pentru învățământul profesional tehnic postsecundar.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER