Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 20221

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2022, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 21 școli doctorale (cu 5 unități mai puține față de anul 2021)2, organizate în 13 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice. Din cele 13 instituții de învățământ superior organizatoare de studii superioare de doctorat, 10 unități aveau forma de proprietate de stat.

În anul 2022, numărul total de studenți la studii superioare de doctorat (ciclul III) a constituit 1601 de persoane (exclusiv cetățeni străini), în scădere (cu 4,7%) comparativ cu anul 2021. Din numărul total de studenți la studii superioare de doctorat, 76,8% erau înscriși la studii cu frecvență redusă. Comparativ cu anul 2021, numărul de studenți cu frecvență redusă a înregistrat o descreștere cu 6,4%, pe când în cazul studiilor cu frecvență, se atestă o creștere cu 1,4%. 

Ponderea femeilor în numărul total de studenți care desfășoară studii superioare de doctorat rămâne a fi superioară celei a bărbaților (56,2% și, respectiv, 43,8%).

Tabelul 1. Studenții care desfășoară studii superioare de doctorat,
pe forme de învățământ, în anii 2021 și 2022

 

2021

2022

Total

inclusiv studii:

T otal

inclusiv studii:

cu frecvență

cu frecvență redusă 

cu frecvență

cu frecvență redusă

Total, inclusiv:

1 680

367

1 313

1 601

372

1 229

a) în funcție de gen:

      

- masculin

756

168

588

702

144

558

- feminin

924

199

725

899

228

671

b) după modul de finanțare:

      

- de la bugetul de stat

1 225

267

958

1 196

284

912

- în bază de contract

455

100

355

405

88

317

Descarcă datele în format .xlsx

În anul 2022, cu finanțare de la bugetul de stat, la studii superioare de doctorat erau înscriși 1196 de studenți (74,7% din total). Comparativ cu anul 2021, numărul total de studenți cu finanțare de la bugetul de stat a scăzut cu 2,4%, în bază de contract ‒ cu 11,0%. După forma de instruire numărului de studenți cu finanțare de la bugetul de stat la forma cu frecvență a crescut cu 6,4%, iar în cazul studiilor cu frecvență redusă a scăzut cu 4,8%. Numărul studenților cu finanțare în bază de contract a fost în scădere pentru ambele forme de învățământ (cu frecvență ‒ cu 12,0% și cu frecvență redusă ‒ cu 10,7%).

Distribuția studenților pe domenii științifice relevă o creștere ușoară a ponderii în cazul domeniului științe sociale și economice (50,7% în anul 2022, comparativ cu 50,3% în anul 2021). Cel mai mare număr de studenți atrag domeniile științe medicale și juridice (21,4% și, respectiv, 17,6%), fiind urmate de științe economice (12,4%) și științe umaniste (11,9%).

Alte domenii științifice sunt mai puțin reprezentate, în structura studenților la studiile de doctorat, în special, științe agricole (2,7%) și științe militare și informații (0,8%).

Descarcă datele în format .xlsx

Repartizarea numărului de studenți pe domenii științifice în funcție de gen, relevă faptul că, trei domenii rămân a fi predominate de femei, precum științele umaniste (61,3%), științele medicale (60,2%) și științele sociale și economice (56,4%), iar alte trei predominate de bărbați ‒ științele agricole (58,1%), științele inginerești și tehnologii (55,8%) și științele naturii (51,5%).

În anul 2022 distribuția numărului studenților pe grupe de vârstă prezintă unele diferențe, comparativ cu anul 2021, în special o reducere cu 1,7 p.p.4 pentru grupa de vârstă 31-34 ani și o creștere cu 3,2 p.p. pentru grupa de vârstă 40-49 ani.

Descarcă datele în format .xlsx

Studenți înmatriculați la studii superioare de doctorat. În anul 2022, la studii superioare de doctorat au fost înmatriculate 313 persoane (exclusiv cetățeni străini), în scădere cu 16,3% comparativ cu anul precedent. Peste trei pătrimi dintre studenții înmatriculați (75,4%) au fost înscriși la studii cu finanțare de la bugetul de stat. Comparativ cu anul 2021, a scăzut numărul de studenți înmatriculați cu finanțare de la buget (cu 17,8%) și în bază de contract (cu 11,5%).

Scăderea numărului de persoane înmatriculate cu frecvență redusă (cu 3,5%), comparativ cu anul 2021, nu a schimbat esențial situația privind prioritatea acestei forme de învățământ în opțiunea studenților înmatriculați (în anul 2022 ‒ 66,8% și, respectiv, în anul 2021 ‒ 70,3%). În același timp, numărul de persoane înmatriculate cu frecvență a înregistrat o creștere cu 3,5% comparativ cu anul 2021.

Din numărul total de studenți înmatriculați la studii superioare de doctorat în anul 2022, ponderea femeilor a constituit 57,2%. Comparativ cu anul 2021, se constată o scădere a numărului de studenți înmatriculați în proporții egale, atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților (Tabelul 2).

Tabelul 2. Numărul studenților înmatriculați la studii superioare de doctorat,
pe forme de învățământ, în anii 2021 și 2022

 

2021

2022

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvență 

cu frecvență redusă 

cu frecvență

cu frecvență redusă

Total, inclusiv:

374

111

263

313

104

209

a) în funcție de gen:

      

- masculin

161

55

106

134

41

93

- feminin

213

56

157

179

63

116

b) după modul de finanțare:

      

- de la bugetul de stat

287

86

201

236

78

158

- în bază de contract

87

25

62

77

26

51

Descarcă datele în format .xlsx

Absolvenți ai studiilor superioare de doctorat. În anul 2022, studiile superioare de doctorat au fost absolvite de 301 persoane (exclusiv cetățeni străini), fiind în creștere cu 5,6% comparativ cu anul precedent. Absolvenții studiilor superioare de doctorat cu frecvență redusă constituie 73,1% din totalul de absolvenți, în scădere cu 1,3 p. p. comparativ cu anul precedent. Ponderea absolventelor în numărul total de absolvenți este de 52,8%.

Tabelul 3. Numărul de absolvenți ai studiilor superioare de doctorat,
pe forme de învățământ, în anii 2021 și 2022

 

2021

2022

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvență

cu frecvență redusă

cu frecvență

cu frecvență redusă

Total, inclusiv:

285

73

212

301

81

220

a) în funcție de gen:

      

- masculin

128

37

91

142

41

101

- feminin

157

36

121

159

40

119

b) după modul de finanțare:

      

- de la bugetul de stat

178

51

127

201

51

150

- în bază de contract

107

22

85

100

30

70

Descarcă datele în format .xlsx

Studenți din alte țări la studii superioare de doctorat. În anul 2022, numărul de studenți străini la programele de studii superioare de doctorat a constituit 508 persoane, în descreștere cu 8,0% comparativ cu anul 2021. Majoritatea studenților străini, analogic anilor anteriori rămân a fi din România (482 persoane sau 94,9%). Ponderea femeilor în numărul total de studenți străini la studii superioare de doctorat a fost de 70,1%, în descreștere cu 1,1 p.p. comparativ cu anul 2021.

Programe de postdoctorat. În anul 2022, numărul total al postdoctoranzilor a constituit 42 persoane. Proporția femeilor și cea a bărbaților a fost egală, câte 50%. Peste jumătate din postdortoranzi (59,5%) au vârsta cuprinsă între 40-49 de ani. La programele de postdoctorat au fost înmatriculate 20 de persoane (31 de persoane în anul 2021), iar au absolvit programele de postdoctorat 14 persoane (în anul 2021- 9 persoane).

Note:

1 Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului și mun. Bender.
2 Reorganizare prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării conform Hotărârii de Guvern nr. 485/2022.
3 Conform Nomenclatorului specialităților științifice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 199/2013.
4 Puncte procentuale.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER