Despre

Statistica educației se referă la educația formală, datele provin din cercetările statistice realizate anual prin instituțiile abilitate, conform Codului Educației, să organizeze şi să desfăşoare programe formale de învăţământ în țară și asigură informațiile necesare pentru descrierea stării de funcționare şi a nivelului de performanță a sistemului educational. Rezultatele cercetărilor statistice permit analiza evoluţiei în domeniul educaţiei în spaţiu şi în timp. Datele statistice sunt destinate celor care monitorizează și evaluează situația în domeniul educațional, precum și celor ce dezvoltă politici bazate pe dovezi.

Statistica privind activitatea de cercetare-dezvoltare este obținută prin cercetări statistice anuale de tip exhaustiv, completate de către toate tipurile de unități care desfășoară în principal sau secundar activitate de cercetare-dezvoltare. Datele statistice produse sunt necesare pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere. Informația este destinată beneficiarilor interni și este comparabilă la nivel internațional.
Datele anual sunt publicate.
 

Vezi mai mult
 

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
12.12.202214:00ComunicatActivitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic Anul de studii 2022/23BNS
19.12.202214:00ComunicatActivitatea instituțiilor de învățământ superiorAnul de studii 2022/23BNS
27.12.202214:00ComunicatActivitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar generalAnul de studii 2022/23BNS
 
 

Contacte