Comunicate

Resetare
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2021 studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 26 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

297
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 38 de institute și centre de cercetare, 19 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 de unități au forma de proprietate de stat.

280
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

În anul 2021 educația timpurie a fost organizată în 1483 instituții, din care 811 unități cu statut de creșă-grădiniță, 566 grădinițe, 88 școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2020, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări nesemnificative, în special, s-a micșorat numărul de grădinițe și școli-grădinițe, iar numărul de creșe-grădinițe a crescut.

283
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar generalîn anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar generalîn anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, rețeaua învățământului primar și secundar general cuprinde 1231 unități, fiind alcătuită din 99 școli primare, 786 gimnazii, 338 licee și 8 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

394
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități3, inclusiv 16 instituții publice și 8 instituții private. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

346
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnicîn anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnicîn anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, comparativ cu anul de studii precedent, numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic a rămas același. Astfel, rețeaua instituțiilor de învățământ profesional tehnic este alcătuită din 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 școli profesionale.

407
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020

Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2020, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 39 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

171
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2020, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 61 unități, inclusiv 39 institute și centre de cercetare, 15 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 48 unități au forma de proprietate de stat, 10 unități – privată și 3 unități alte forme de proprietate.

303
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

În anul 2020, educația timpurie a fost organizată în 1485 instituții, din care 808 unități cu statut de creșă-grădiniță, 568 grădinițe, 90 școli-grădinițe, 17 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2019, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări, în special, a crescut numărul de grădinițe și a scăzut numărul de creșe-grădinițe.

159
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, rețeaua unităților școlare din învățământul primar și secundar general este alcătuită din 106 școli primare, 787 gimnazii, 338 licee și 10 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Din totalul de 1241 instituții de învățământ primar și secundar general, 98,1% aparțin sectorului public și 74,5% funcționează în mediul rural.

342
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități, inclusiv 16 instituții de stat și 8 instituții private. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

294
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, similar cu 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 școli profesionale. La începutul anului de studii 2020/21, numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 44,9 mii persoane, inclusiv 12,6 mii persoane ‒ în centre de excelență, 18,4 persoane ‒ în colegii și 13,9 persoane ‒ în școli profesionale.

299
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019

Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2019, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 42 școli doctorale, organizate în 18 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

280
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2019, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 63 unități, inclusiv 40 institute și centre de cercetare, 16 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 50 unități sau circa 80 la sută au forma de proprietate de stat.

219
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2019

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2019

În anul 2019, rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost constituită din 1486 unități, inclusiv 829 – cu statut de creșă-grădiniță, 543 grădinițe, 89 școli-grădinițe, 23 centre comunitare și 2 creșe. După destinație s-au distins 3 tipuri de instituții: 1474 – cu destinație generală, 5 – sanatoriale și 7 – speciale.

281
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/20

Anul de studii 2019/20 a început, în învățământul primar și secundar general, cu o rețea constituită din 1226 unități, inclusiv 103 școli primare, 762 gimnazii, 348 licee și 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. În afară de acestea, în țară funcționează 29 de filiale ale gimnaziilor și liceelor, ale căror date au fost incluse în rapoartele instituțiilor de bază.

299
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20

În anul de studii 2019/20, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 27 unități, inclusiv 18 instituții de stat și 9 – nestatale. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 23 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

181
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20

În anul de studii 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 scoli profesionale. Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 43,6 mii persoane, inclusiv 12,4 mii ‒ în centre de excelență, 17,7 mii ‒ în colegii și 13,5 mii ‒ în școli profesionale. Activitatea educațională și de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 3,9 mii cadre didactice.

253
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2018

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2018

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2018, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

224
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2018

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2018

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2018 s-a desfășurat în 64 unități, inclusiv 40 institute și centre de cercetare, 17 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 unități sau 80 la sută au forma de proprietate de stat.

194
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2018

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2018

Biroul Național de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2018. Către sfârșitul anului 2018 în țară funcționau 1484 instituții de educație timpurie, inclusiv 835 – cu statut de creșă-grădiniță, 541 – grădinițe, 83 – școli-grădinițe, 23 – centre comunitare și 2 creșe. După destinație s-au distins 3 tipuri de instituții: 1471 – cu destinație generală, 5 – sanatoriale și 8 – speciale.

209
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2018/19

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2018/19

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul de studii 2018/19 învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1246 instituții, inclusiv 103 școli primare, 780 gimnazii, 350 licee și 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general s-a majorat cu 3 unități.

244
Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2018/19

Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2018/19

Biroul Naţional de Statistică comunică că reţeaua instituţiilor de învățământ superior este formată din 29 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 10 – nestatale. Majoritatea instituţiilor de învățământ superior îşi au sediul în municipiul Chişinău – 25 unităţi şi câte 1 unitate – în municipiile Bălţi, Cahul şi Comrat, şi orașul Taraclia.

208
Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2018/19

Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2018/19

În anul de studii 2018/19 reţeaua instituțiilor de învăţământ profesional tehnic cuprinde 89 unităţi, din care 13 centre de excelenţă, 34 colegii şi 42 şcoli profesionale. Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic la începutul anului de studii 2018/19 a constituit 44,3 mii persoane, inclusiv 13,0 mii ‒ în centre de excelenţă, 17,4 mii ‒ în colegii şi 13,9 mii ‒ în şcoli profesionale.

280
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2017

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2017

În anul 2017, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

165
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017

În anul 2017 rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost supusă unui șir de schimbări, numărul acestora fiind corelat cu populația din grupa de vârstă 0-6 ani. Și-au sistat activitatea 10 instituții de educație timpurie, câte 4 unități în UTA Găgăuzia și regiunea Nord și câte 1 – în regiunea Centru și Sud, toate fiind din mediul rural. În mun. Chișinău și-a sistat activitatea o instituție cu forma de proprietate privată.

149
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 17 instituţii de învăţământ superior şi 7 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 unităţi sau 80 la sută au forma de proprietate de stat.

177
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/18

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/18

Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul de studii 2017/18 învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1243 instituții, inclusiv 102 școli primare, 775 gimnazii, 352 licee și 14 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

238
Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2017/18

Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2017/18

La începutul anului de studii 2017/18, numărul de studenţi a fost de 65,5 mii persoane, înregistrând o diminuare cu 9,2 mii comparativ cu anul de studii precedent. Numărul de studenţi în instituțiile de stat a fost de 55,3 mii persoane, reprezentând 84,4% din totalul studenţilor.

182
Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2017/18

Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2017/18

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic în anul de studii 2017/18.

231
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY