Comunicate

Resetare
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2022/23

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2022/23

Biroul National de Statistică comunică că la începutul anului de studii 2022/23,în învățământul primar și secundar general erau înscriși 334,5 mii de elevi, cu 0,6% mai puțin comparativ cu anul de studii precedent. Din punct de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 51% din elevi sunt băieți; 55,1% din elevi își fac studiile în mediul urban.

2879
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2022/23

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2022/23

Biroul National de Statistică comunică că la începutul anului de studii 2022/23, în învățământul superior erau cuprinși 56,7 mii de studenți, în descreștere cu 4,8% față de anul de studii precedent. Din numărul total de studenți o pondere de 62,7% erau înscriși la forma de învățământ cu frecvență, iar 37,3% la studii cu frecvență redusă.

2590
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2022/23

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2022/23

Biroul Național de Statistică comunică că la începutul anului de studii 2022/23 numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 46,0 mii de persoane, inclusiv 12,8 mii de persoane ‒ în centre de excelență, 20,0 mii de persoane ‒ în colegii și 13,2 mii de persoane ‒ în școli profesionale.

1487
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2021 studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 26 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

498
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 38 de institute și centre de cercetare, 19 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 de unități au forma de proprietate de stat.

512
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

În anul 2021 educația timpurie a fost organizată în 1483 instituții, din care 811 unități cu statut de creșă-grădiniță, 566 grădinițe, 88 școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2020, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări nesemnificative, în special, s-a micșorat numărul de grădinițe și școli-grădinițe, iar numărul de creșe-grădinițe a crescut.

501
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar generalîn anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar generalîn anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, rețeaua învățământului primar și secundar general cuprinde 1231 unități, fiind alcătuită din 99 școli primare, 786 gimnazii, 338 licee și 8 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

606
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități3, inclusiv 16 instituții publice și 8 instituții private. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

520
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, comparativ cu anul de studii precedent, numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic a rămas același. Astfel, rețeaua instituțiilor de învățământ profesional tehnic este alcătuită din 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 școli profesionale.

640
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020

Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2020, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 39 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

278
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2020, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 61 unități, inclusiv 39 institute și centre de cercetare, 15 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 48 unități au forma de proprietate de stat, 10 unități – privată și 3 unități alte forme de proprietate.

478
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

În anul 2020, educația timpurie a fost organizată în 1485 instituții, din care 808 unități cu statut de creșă-grădiniță, 568 grădinițe, 90 școli-grădinițe, 17 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2019, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări, în special, a crescut numărul de grădinițe și a scăzut numărul de creșe-grădinițe.

255
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, rețeaua unităților școlare din învățământul primar și secundar general este alcătuită din 106 școli primare, 787 gimnazii, 338 licee și 10 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Din totalul de 1241 instituții de învățământ primar și secundar general, 98,1% aparțin sectorului public și 74,5% funcționează în mediul rural.

491
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități, inclusiv 16 instituții de stat și 8 instituții private. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

446
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, similar cu 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 școli profesionale. La începutul anului de studii 2020/21, numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 44,9 mii persoane, inclusiv 12,6 mii persoane ‒ în centre de excelență, 18,4 persoane ‒ în colegii și 13,9 persoane ‒ în școli profesionale.

440
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019

Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2019, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 42 școli doctorale, organizate în 18 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

364
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2019, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 63 unități, inclusiv 40 institute și centre de cercetare, 16 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 50 unități sau circa 80 la sută au forma de proprietate de stat.

319
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2019

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2019

În anul 2019, rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost constituită din 1486 unități, inclusiv 829 – cu statut de creșă-grădiniță, 543 grădinițe, 89 școli-grădinițe, 23 centre comunitare și 2 creșe. După destinație s-au distins 3 tipuri de instituții: 1474 – cu destinație generală, 5 – sanatoriale și 7 – speciale.

382
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/20

Anul de studii 2019/20 a început, în învățământul primar și secundar general, cu o rețea constituită din 1226 unități, inclusiv 103 școli primare, 762 gimnazii, 348 licee și 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. În afară de acestea, în țară funcționează 29 de filiale ale gimnaziilor și liceelor, ale căror date au fost incluse în rapoartele instituțiilor de bază.

462
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20

În anul de studii 2019/20, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 27 unități, inclusiv 18 instituții de stat și 9 – nestatale. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 23 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

286
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20

În anul de studii 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 scoli profesionale. Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 43,6 mii persoane, inclusiv 12,4 mii ‒ în centre de excelență, 17,7 mii ‒ în colegii și 13,5 mii ‒ în școli profesionale. Activitatea educațională și de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 3,9 mii cadre didactice.

386
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2018

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2018

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2018, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

322
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2018

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2018

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2018 s-a desfășurat în 64 unități, inclusiv 40 institute și centre de cercetare, 17 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 unități sau 80 la sută au forma de proprietate de stat.

301
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2018

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2018

Biroul Național de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2018. Către sfârșitul anului 2018 în țară funcționau 1484 instituții de educație timpurie, inclusiv 835 – cu statut de creșă-grădiniță, 541 – grădinițe, 83 – școli-grădinițe, 23 – centre comunitare și 2 creșe. După destinație s-au distins 3 tipuri de instituții: 1471 – cu destinație generală, 5 – sanatoriale și 8 – speciale.

325
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2018/19

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general, la începutul anului de studii 2018/19

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul de studii 2018/19 învățământul primar și secundar general se desfășoară în 1246 instituții, inclusiv 103 școli primare, 780 gimnazii, 350 licee și 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general s-a majorat cu 3 unități.

379
Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2018/19

Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2018/19

Biroul Naţional de Statistică comunică că reţeaua instituţiilor de învățământ superior este formată din 29 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 10 – nestatale. Majoritatea instituţiilor de învățământ superior îşi au sediul în municipiul Chişinău – 25 unităţi şi câte 1 unitate – în municipiile Bălţi, Cahul şi Comrat, şi orașul Taraclia.

350
Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2018/19

Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2018/19

În anul de studii 2018/19 reţeaua instituțiilor de învăţământ profesional tehnic cuprinde 89 unităţi, din care 13 centre de excelenţă, 34 colegii şi 42 şcoli profesionale. Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic la începutul anului de studii 2018/19 a constituit 44,3 mii persoane, inclusiv 13,0 mii ‒ în centre de excelenţă, 17,4 mii ‒ în colegii şi 13,9 mii ‒ în şcoli profesionale.

453
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2017

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2017

În anul 2017, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

254
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017

În anul 2017 rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost supusă unui șir de schimbări, numărul acestora fiind corelat cu populația din grupa de vârstă 0-6 ani. Și-au sistat activitatea 10 instituții de educație timpurie, câte 4 unități în UTA Găgăuzia și regiunea Nord și câte 1 – în regiunea Centru și Sud, toate fiind din mediul rural. În mun. Chișinău și-a sistat activitatea o instituție cu forma de proprietate privată.

215
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 17 instituţii de învăţământ superior şi 7 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 unităţi sau 80 la sută au forma de proprietate de stat.

254
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY