Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnicîn anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic
în anul de studii 2021/221,2

Biroul National de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2021/22.

Învățământul profesionaltehnic

În anul de studii 2021/22 comparativ cu anul de studii precedent numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic a rămas același (91 unități). Astfel, rețeaua instituțiilor de învățământ profesional tehnic este alcătuită din 13 centre de excelență (inclusiv 1 instituție privată), 36 colegii (inclusiv 6 instituții private) și 42 școli profesionale. La începutul anului de studii 2021/22, numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 46,0 mii persoane (cu 2,5% mai mult comparativ cu anul de studii precedent), inclusiv 12,7 mii persoane ‒ în centre de excelență, 19,4 mii persoane ‒ în colegii și 13,9 mii persoane ‒ în școli profesionale.

Activitatea educațională și de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 3,8 mii cadre didactice.

Învățământul profesional tehnic secundar

La începutul anului de studii 2021/22, învățământul profesional tehnicsecundar cuprindea 15,0 mii de elevi, înregistrând o ușoară descreștere comparativ cu anul de studii precedent (cu 0,1 mii). Distribuția pe programe de studii arată că practic în proporție egală elevii urmau instruirea în meserii conexe cu durata de studii de 3 ani și într-o meserie cu durata de 2 ani (46,0% și, respectiv, 45,8%), învățământul dual cu durata de 1-2 ani urmau 7,7%, iar 0,5% ‒ o meserie cu durata de 1 an.

Tabelul 1. Elevi în învățământul profesional tehnic secundar,pe programe de studii, 2020/21-2021/22, persoane

2020/21

2021/22

Total
elevi

din care:

Total
elevi

din care:

fete

cu finanțare bugetară

fete

cu finanțare bugetară

Total 

15 077

4 104

14 376

15 015

4 016

14 330

În baza studiilor gimnaziale:

- pentru o meserie (durata de 2 ani)

6 871

2 083

6 493

6 877

2 107

6 513

- pentru meserii conexe (durata de 3 ani)

6 930

1 389

6 615

6 907

1 326

6 594

În învățământul dual (durata de 1-2 ani)

1 228

604

1 228

1 158

535

1 158

În baza studiilor medii de cultură generală și liceale (durata de 1 an)

48

28

40

73

48

65

Datele tabelului în format .xlsx

Distribuția pe sexe a elevilor din învățământul profesional tehnic secundar relevă o pondere de 73,3% a băieților, precum și o creștere a acesteia cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu anul de studii 2020/21.

În structura elevilor pe vârste s-au înregistrat ponderi mai mari în cazul vârstelor de 16 și 17 ani (30,3% și, respectiv, 30,6%), cât și pentru vârsta de 18 ani –17,5% (vârste corespunzătoare învățământului profesional tehnic secundar). Trei pătrimi din numărul total de elevi își fac studiile în domeniul general inginerie, prelucrare și construcții.

Datele graficului în format .xlsx

Înmatricularea. În anul de studii 2021/22 au fost înmatriculate 7,1 mii persoane, cu 2,7% mai puțin comparativ cu anul de studii precedent. Majoritatea elevilor au fost înmatriculați în baza certificatului de studii gimnaziale (97,2%) și cu finanțare bugetară (95,3%).

Pe programe de studii, peste o jumătate dintre elevii înmatriculați au optat pentru instruirea într-o meserie (3,8 mii sau 53,5%), puțin peste o treime – pentru instruirea la meserii conexe (2,4 mii sau 33,8%), iar 0,8 mii (sau 11,3%) pentru învățământul dual. Comparativ cu anul de studii 2020/21, numărul elevilor înmatriculați pentru instruirea într-o meserie a crescut cu 2,7%, iar a celor înmatriculați la meserii conexe a scăzut cu 7,7%. Ponderea persoanelor cu studii medii de cultură generală sau liceale care au ales acest nivel educațional a fost de 1,4%.

Cele mai solicitate meserii rămân a fi următoarele: mecanic auto (9,3% din total înmatriculați), bucătar (6,2%), tencuitor (3,9%), electrogazosudor-montator (3,2%), placator cu plăci (3,0%), cofetar (2,7%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (2,6%), cusătoreasă în industria confecțiilor (2,6%). Totodată, unele meserii dintre acestea se regăsesc şi în meseriile conexe. Astfel, se remarcă preferințe pentru următoarele meserii conexe: electrician-electronist auto – mecanic auto (5,6%), electrogazosudor-montator – tăietor cu gaze (4,3%), bucătar – chelner (4,1%), electromontor utilaj electric – lăcătuş-electrician utilaj electric (3,7%), operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – operator introducere, validare si prelucrare date (2,9%).

Absolvenți. În anul 2021, numărul de absolvenți a constituit 5,7 mii persoane, în creștere cu 1,8% comparativ cu anul precedent. Din totalul de absolvenți, ponderi mai mari revin celor care au obținut calificări în următoarele domenii de educație: inginerie și activități inginerești (36,7%), fabricare și prelucrare (21,0%), arhitectură și construcții (19,5%), servicii personale (11,9%).

Învățământul profesionaltehnicpostsecundar

La începutul anului de studii 2021/22, în învățământul profesional tehnic postsecundar studiau 31,0 mii elevi, în creștere cu 4,0% față de anul de studii precedent. Majoritatea elevilor din învățământul profesional tehnic postsecundar își fac studiile în instituțiile publice (27,5 mii sau 88,7%), iar 50,9% dintre aceștia ‒ în bază de contract. Comparativ cu anul de studii 2020/21, se remarcă o creștere de 1,3 ori a numărului de elevi înscriși în instituțiile private (respectiv 3,5 mii față de 2,6 mii).
 
Structura elevilor pe vârste se prezintă astfel: 4,3% din elevii înscriși la acest nivel educațional au vârsta de până la 16 ani, 23,7% – 16 ani, 23,1% – 17 ani, 21,3% – 18 ani, 17,7% – 19 ani, iar 9,9% dintre elevi au vârste de 20 ani și peste. Distribuția elevilor pe sexe relevă o pondere de 54,5% pentru fete şi 45,5% pentru băieți. Ponderea elevilor la forma de învățământ cu frecvență redusă este de 0,7% .

Tabelul 2. Elevi în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar, 2020/21-2021/22, persoane

2020/21

2021/22

Total
elevi

din care:

Total
elevi

din care:

fete

pe bază de contract

fete

pe bază de contract

Total 

29 766

16 146

16 425

30 983

16 875

17 493

Instituții publice

27 167

14 459

13 826

27 529

14 764

14 039

Instituții private

2 599

1 687

2 599

3 454

2 111

3 454

Datele tabelului în format.xlsx

În ceea ce privește distribuția pe domenii generale se atestă ponderi mai mari a elevilor din domeniile inginerie, prelucrare și construcții (25,5%), afaceri, administrare și drept (21,1%), sănătate și asistență socială (17,5%), urmate de TIC (10,5%) și servicii (10,1%).

Datele graficului în format.xlsx

Înmatricularea. În anul de studii 2021/22, au fost înmatriculate 9,3 mii persoane, înregistrând o creștere de 6,9% comparativ cu anul de studii precedent. Majoritatea elevilor au fost înmatriculați în baza certificatului de studii gimnaziale (92,5%).

Din totalul de 8,0 mii persoane înmatriculate în instituțiile publice, 3,8 mii erau cu finanțare bugetară (47,5%), iar 4,2 mii în bază de contract (52,5%). Comparativ cu anul de studii 2020/21, numărul elevilor înmatriculați în instituțiile publice a înregistrat o creștere de 3,9% pe total, în timp ce în cazul celor în bază de contract cu 5,0%, al celor cu finanțare bugetară cu 2,7%.

Numărul elevilor înmatriculați în instituțiile private (1,3 mii) comparativ cu anul de studii 2020/21 a înregistrat o creștere cu 30 la sută.

Cele mai solicitate specialități sunt următoarele: îngrijirea bolnavilor (10,6% din total înmatriculați), contabilitate (6,1%), educație timpurie (5,4%), turism (3,7%), învățământ primar (3,3%), planificare și administrarea afacerilor (3,2%), administrarea aplicațiilor web (3,1%), jurisprudență (2,7%), programare şi analiza produselor de program (2,6%), exploatarea tehnică a transportului auto (2,3%).

Absolvenți. În anul 2021, numărul absolvenților a constituit 6,2 mii persoane, în scădere cu 1,6% față de anul precedent. Cele mai mari ponderi de absolvenți se regăsesc în domeniile generale: inginerie, prelucrare și construcții (29,9%), afaceri, administrare și drept (20,4%), sănătate și asistență socială (16,5%), servicii (11,0%) și TIC (9,7%).

 

  • Anexă (3 tabele format .xlsx)

Note:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 1 octombrie.
2 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

Informații relevante:

Persoană de contact:
Chirița Larisa
secția statistica educației, științei și culturii
tel.: 067 770 862

2021 absolvenţi absolvenţi cadre didactice cifre colegii date indicatori înmatricularea instituție nestatală învățământul dual învățământul profesional tehnic meserii moldova numărul de elevi şcoli profesionale statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER