Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/211,2

Biroul Național de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ superior (pentru nivelurile învățământului superior de licență și master) în anul de studii 2020/21.

În anul de studii 2020/21, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități, inclusiv 16 instituții de stat (cu 2 unități mai puține față de 2019/203) și 8 instituții private (cu 1 unitate mai puțin față de 2019/204) (Tabelul 1 din Anexă). Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

La începutul anului de studii 2020/21, numărul de studenți la studii superioare de licență (ciclul I) și master (ciclul II) era de 59,0 mii persoane (fără studenți străini), în creștere cu 2,2 mii față de 2019/20 (Tabelul 1). Numărul de studenți la forma de învățământ cu frecvență a constituit 36,9 mii (cu 0,8 mii sau 2,1% mai mult față de anul de studii 2019/20), cu o pondere de 62,5% din totalul studenților la studii superioare. În instituțiile de stat aceștia au deținut 64,9%, în timp ce în instituțiile private s-au înregistrat proporții egale pentru ambele forme de învățământ – cu și fără frecvență.

În instituțiile de învățământ superior de stat numărul de studenți a constituit 49,5 mii persoane, reprezentând 83,9% din totalul studenților. Comparativ cu anul de studii 2019/20, numărul de studenți în instituțiile de stat a crescut cu 1,8 mii persoane sau 3,8%. Efectivul de studenți a înregistrat creșteri diferite în funcție de forma de finanțare și forma de învățământ. Astfel, numărul studenților cu studii în bază de contract la forma cu frecvență redusă s-a majorat cu 6,1% (sau cu 0,9 mii persoane) și numărul studenților cu finanțare bugetară la forma cu frecvență - cu 4,5% (sau cu 0,9 mii persoane). În același timp, în cadrul instituțiilor de stat ponderea studenților în bază de contract se menține superioară ponderii studenților cu finanțare bugetară – 56,1% și, respectiv, 43,9%.

În instituțiile de învățământ superior private numărul de studenți a constituit 9,5 mii persoane, reprezentând 16,1% din totalul studenților. În instituțiile private, creșterea numărului de studenți cu 0,4 mii persoane s-a constatat în cazul celor cu frecvență redusă (sau cu 9,6%).

Majoritatea studenților au vârste cuprinse între 19-23 ani (63,7%), în descreștere cu 1,8 puncte procentuale față de anul de studii 2019/20. Totodată, învățământul superior atrage și categoriile de vârstă non-tradiționale la acest nivel, studenții cu vârsta de 30 ani și peste reprezintă 15,1% (în creștere cu 1,7 p. p.).

Tabelul 1. Studenți în învățământul superior pe forme de învățământ, 2019/20-2020/21, persoane

 

2019/20

2020/21

Total studenți

din care:

Total studenți

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

56 840

33 268

36 086

59 033

34 443

37 298

cu frecvență  

36 163

21 363

16 683

36 915

21 761

16 557

cu frecvență redusă

20 677

11 905

19 403

22 118

12 682

20 741

Instituții de stat

47 745

27 754

26 991

49 549

28 709

27 814

cu frecvență  

31 395

18 340

11 915

32 173

18 734

11 815

cu frecvență redusă

16 350

9 414

15 076

17 376

9 975

15 999

Instituții private

9 095

5 514

9 095

9 484

5 734

9 484

cu frecvență  

4 768

3 023

4 768

4 742

3 027

4 742

cu frecvență redusă

4 327

2 491

4 327

4 742

2 707

4 742

 

 

 

 

 

 

 

Pe programe de studii distribuția este următoarea: 73,3% dintre studenți erau înscriși la studii superioare de licență (ciclul I), 19,5% ‒ la studii superioare de master (ciclul II) și 7,2% ‒ la studii superioare integrate (Tabelul 2).

Tabelul 2. Studenți în învățământul superior pe programe de studii, 2019/20-2020/21, persoane

 

2019/20

2020/21

Total studenți

din care în instituții

Total studenți

din care în instituții

 

private

de stat

private

de stat

 

total

în bază de contract

total

în bază de contract

 

Total

56 840

9 095

47 745

26 991

59 033

9 484

49 549

27 814

 

Studii superioare de licență (ciclul I)

41 771

7 551

34 220

21 687

43 257

7 910

35 347

22 368

 

Studii superioare de master (ciclul II)

10 968

1 544

9 424

3 888

11 504

1 574

9 930

3 991

 

Studii superioare integrate5

4 101

4 101

1 416

4 272

4 272

1 455

 

Distribuția pe sexe a studenților din învățământul superior relevă o pondere mai mare a femeilor (58,3%). Totodată, la studiile superioare integrate ponderea studentelor este de 69,8% din cei înscriși în acest program, la studiile superioare de master ‒ 62,0%, iar la studiile superioare de licență ‒ 56,3%.

Înmatricularea. În anul de studii 2020/21, în învățământul superior au fost înmatriculate 15,55 mii persoane la ciclul I6 (cu 2,0 mii mai mult față de 2019/20) și 6,0 mii persoane la ciclul II (în ușoară creștere, cu 0,1 mii față de 2019/20) (Tabelul 2 din Anexă).

În instituțiile de învățământ superior de stat, la ciclul I au fost înmatriculați 13,0 mii studenți, 64,3% dintre aceștia fiind cu finanțare în bază de contract. Totodată, la ciclul II se observă o situație inversă, din 5,2 mii studenți înmatriculați, 60 la sută  ̶  cu finanțare bugetară.

Numărul de studenți înmatriculați în instituțiile private a constituit 2,6 mii persoane la ciclul I și 0,8 mii la ciclul II.

Creșterea numărului de studenți înmatriculați este înregistrată atât în instituțiile de învățământ de stat, cât și în cele private, în special la ciclul I: cu 1,4 mii a crescut numărul studenților înmatriculați în bază de contract în instituțiile de stat (sau cu 20,9%) și cu 0,5 mii  ̶  în instituțiile private (sau cu 22,1%). 

La nivelul ciclului I, domeniul business, administrare și drept rămâne a fi cel mai atractiv (41,3% din total înmatriculați la acest nivel), în creștere cu 3,3 puncte procentuale față de 2019/20 (Figura 1).

În anul de studii 2020/21, atât la ciclul I au fost înmatriculați studenți la ciclul II la domeniul sănătate, fapt ce a modificat structura pe domenii, deși s-a menținut cel mai solicitat domeniul business, administrare și drept (42,3%), urmat de educație (19,7%) (Figura 2).

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la ciclul I (inclusiv anul compensator), majoritatea sunt în baza studiilor liceale (71,0%), 24,5% – studiilor profesional tehnice postsecundare, 3,1% – medii de cultură generală și 1,4% deja au studii superioare.

AbsolvențiÎn anul 2020, 9,4 mii persoane au absolvit ciclul I și 5,2 mii – ciclul II (inclusiv studii superioare integrate) (Tabelul 3 din Anexă). Comparativ cu anul 2019, s-a înregistrat scăderea numărului de absolvenți atât la ciclul I (cu 12,3%), cât și la ciclul II (cu 5,3%). Ponderea absolventelor a fost superioară atât la ciclul II (64,3% din totalul la acest nivel), cât și la ciclul I (59,3%).

Personal de conducere, ştiinţifico-didactic și didacticÎn instituțiile de învățământ superior și-au desfășurat activitatea 4,1 mii persoane (personal de bază), cu 4,7% mai puțin comparativ cu anul de studii 2019/20. Din total personal, 2,4 mii persoane dețin titlu științific (sau 58,5%), dintre care 87,0% de doctor în științe și 13,0% de doctor habilitat. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 54,4%, fiind mai mare în cazul personalului didactic (60,2%), funcției de lector universitar (59,1%) și de conferențiar universitar (54,9%).

Studenţi din alte ţări: În baza informațiilor colectate privind studenţii din alte ţări, la începutul anului de studii 2020/21, numărul studenților străini a constituit 4,6 mii persoane, similar cu anul de studii precedent. Ponderile cele mai mari se remarcă pentru studenții străini din România (46,2%, fiind în creștere cu 6,1 puncte procentuale față de anul de studii 2019/20),  Israel (28,6%, în descreștere cu 7 p.p.) şi India (13,2%, în creștere cu 1,1 p.p.).

 

Note:

1 Datele reflectă situația la începutul anului de studii, la data de 1 octombrie și nu includ studenți străini. 
2 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
3 Reorganizare prin fuziune (Hotărârea Guvernului nr.595 din 31.07.2020).
4 Şi-a sistat activitatea Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații.
5 Ciclul I și ciclul II de studii superioare în următoarele domenii, reglementate prin norme de drept internațional: medicină și farmacie; medicină veterinară; arhitectură. 
6 Inclusiv la studii superioare integrate.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Chirița Larisa
secția statistica educației, științei și culturii
tel.: 067 770 862

2020 absolvenți cifre cu frecvență date fără frecvență forme de învățământ indicatori înmatricularea instituții de stat instituții private învățământ superior moldova numărul de studenți statistica statistici studenți studenți înmatriculați studii superioare

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER