Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2019, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 63 unități, inclusiv 40 institute și centre de cercetare, 16 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 50 unități sau circa 80 la sută au forma de proprietate de stat.

La 31 decembrie 2019 își desfășurau activitatea de cercetare-dezvoltare 4058 salariați2, fiind în scădere cu 8,8% fată de sfârșitul anului 2018. Ponderea femeilor în totalul salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare era de 50,2%, fiind cu 0,6 puncte procentuale mai mică fată de anul 2018. Din salariații care au desfășurat activitate de cercetare-dezvoltare, 71 la sută au lucrat cu normă întreagă de timp.

După nivelul de pregătire profesională, din totalul de 4058 de salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare 1568 persoane sau 38,6% aveau studii de doctorat și postdoctorat, 1778 persoane (43,8%) – studii superioare de master și licență, 277 persoane (6,8%) – studii profesional tehnice postsecundare și 435 persoane (10,7%) – alt nivel de pregătire.

Pe categorii de ocupații, majoritatea salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare era formată din cercetători – 2767 persoane sau 68,2%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale fată de anul 2018. Personalul auxiliar și salariații care execută funcții conexe activității instituției dețineau o pondere de 25% din total salariați (în scădere cu 0,6 p.p.), iar tehnicienii - 6,8%, fiind unica categorie de salariați care a înregistrat o creștere cu 1 p.p.

Tabelul 1. Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare după ocupații, în 2018-2019

Persoane

Structură, %

2018

2019

2018

2019

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

4 451

2 263

4 058

2 037

100,0

100,0

100,0

100,0

cercetători

3 054

1 483

2 767

1 315

68,6

65,5

68,2

64,6

tehnicieni

257

167

275

187

5,8

7,4

6,8

9,2

personal auxiliar

576

319

510

292

12,9

14,1

12,6

14,3

alte categorii de salariați

564

294

506

243

12,7

13,0

12,4

11,9

În anul 2019, numărul de femei cercetători a scăzut, astfel, la 100 bărbați cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare reveneau 91 femei cercetători (respectiv 94 femei la 100 bărbați în 2018).

Referitor la distribuția pe grupe de vârste se constată, că fiecare al patrulea cercetător a depășit vârsta de 64 ani. În același timp, o pondere importantă a fost înregistrată pentru cercetătorii din grupa de vârstă 55-64 ani (21%), iar mai puțini cercetători s-au regăsit în grupa de vârstă 25-34 ani (15,7%).

Cel mai mare număr de cercetători au activat în domeniul științelor naturale (36,8%), iar cei mai puțini cercetători ‒ în domeniul științelor umaniste (9,5%). Comparativ cu anul 2018, este evident, că a crescut ponderea cercetătorilor din domeniul științelor naturale (cu 1,3 puncte procentuale) și a scăzut ponderea cercetătorilor din domeniul științelor sociale (cu 1 p.p.).  

Tabelul 2. Cercetători pe domenii științifice, în 2018-2019

Persoane

Structură, %

2018

2019

2018

2019

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători - total

3 054

1 483

2 767

1 315

100,0

100,0

100,0

100,0

științe naturale

1 083

542

1 018

516

35,5

36,6

36,8

39,2

științe inginerești și tehnologice

445

103

403

83

14,6

6,9

14,6

6,3

științe medicale

369

205

339

192

12,1

13,8

12,2

14,6

științe agricole

392

195

352

169

12,8

13,2

12,7

12,9

științe sociale

464

285

393

230

15,2

19,2

14,2

17,5

științe umaniste

301

153

262

125

9,8

10,3

9,5

9,5

Ponderea femeilor cercetători este superioară celei a bărbaților în trei domenii - științe sociale (58,5%), medicale (56,6%) și naturale (50,7%), minoritară - în domeniul științelor inginerești și tehnologice (20,6%), iar, în așa domenii ca științele umaniste și agricole, s-au înregistrat diferențe neesențiale ale ponderilor în favoarea bărbaților.

Tabelul 3. Cercetători cu titluri științifice pe domenii științifice, în 2018-2019

2018

2019

doctor habilitat

doctor în științe

doctor habilitat

doctor în științe

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Total

inclusiv femei

Cercetători cu titluri științifice

363

81

1 286

629

346

77

1 217

579

științe naturale

125

22

488

236

123

23

483

235

științe inginerești și tehnologice

31

1

121

25

30

1

122

27

științe medicale

66

20

153

93

61

18

146

82

științe agricole

34

4

134

40

33

5

127

36

științe sociale

55

19

234

149

49

16

208

130

științe umaniste

52

15

156

86

50

14

131

69

Structură  -% -

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

științe naturale

34,4

27,2

38,0

37,5

35,5

29,8

39,7

40,6

științe inginerești și tehnologice

8,5

1,2

9,4

4,0

8,7

1,3

10,0

4,7

științe medicale

18,2

24,7

11,9

14,8

17,6

23,4

12,0

14,2

științe agricole

9,4

4,9

10,4

6,3

9,5

6,5

10,4

6,2

științe sociale

15,2

23,5

18,2

23,7

14,2

20,8

17,1

22,4

științe umaniste

14,3

18,5

12,1

13,7

14,5

18,2

10,8

11,9

La nivel general, cercetătorii cu titluri științifice (doctor și doctor habilitat) dețin 56,5% din numărul total de cercetători. Totodată, în domeniul științelor umaniste, peste două treimi din cercetători au titluri științifice, pe când în domeniul științelor inginerești și tehnologice ‒ peste o treime. În același timp, ponderea cercetătorilor cu  titlul științific de doctor în numărul total de cercetători este de 44%, iar cu titlul științific de doctor habilitat ‒ de 12,5%. Femeile cercetători cu titlul științific de doctor reprezintă 47,6% din total cercetători cu acest titlu, în timp ce femeilor cercetători cu titlul științific de doctor habilitat le revine 22,3%. Comparativ cu anul 2018, se atestă o scădere a numărului de cercetători cu titlul științific de doctor cu 69 persoane (5,4%) și cu titlul științific de doctor habilitat cu 17 persoane (4,7%).

În anul 2019, cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au însumat 498,0 milioane lei, reprezentând 0,24% din produsul intern brut3 (indicator ODD 9.5.1. Pe tipuri de cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, ponderea majoritară o dețin cheltuielile curente (97,3%), respectiv 2,7%  ‒ cele capitale. Cheltuielile efectuate în unitățile cu forma de proprietate de stat constituie 88,5% din cheltuielile totale pentru cercetare-dezvoltare. Comparativ cu anul 2018, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare s-au mărit, atât la unitățile de stat (cu 7,6 milioane sau 1,8%), cât și în sectorul privat  (cu 5,9 milioane sau cu 11,5%).  

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 2018-2019, milioane lei

2018

2019

Total

inclusiv în

Total

inclusiv în

unitățile de stat

unitățile de stat

Cheltuieli  ̶  total4

484,5

433,1

498,0

440,7

cheltuieli curente5

469,5

419,4

484,5

428,7

cheltuieli capitale6

15,0

13,7

13,5

12,0

În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal (363,7 milioane lei sau 75,1%), fiind în creștere cu 34,1 milioane lei față de anul 2018. În același timp, celelalte două componente de cheltuieli curente (materiale și alte) s-au diminuat cu 19,1 milioane lei.

În anul 2019 s-a investit 11,5 milioane lei pentru dotarea cu echipamente a unităților, care au desfășurat activitate de cercetare-dezvoltare (85,2% din cheltuielile capitale), cu 1,8 milioane lei mai puțin față de anul anterior.

Din totalul cheltuielilor curente de cercetare-dezvoltare, 56,4% au fost destinate cercetării aplicative, 28,6% – cercetării fundamentale și 15,0% – pentru dezvoltarea tehnologică. Comparativ cu anul 2018, ponderea cheltuielilor curente destinate cercetării aplicative a înregistrat o creștere cu 1,8 puncte procentuale, în timp ce ponderea cheltuielilor curente pentru dezvoltarea tehnologică s-a redus cu 2 p.p., iar în cazul cercetării fundamentale fiind relativ constantă.

Tabelul 5. Cheltuieli curente pentru cercetare-dezvoltare pe domenii științifice, în anul 2019milioane lei

Total

inclusiv pe domenii științifice:

științe naturale

științe inginerești și tehnologice

științe medicale

științe agricole

științe sociale

științe umaniste

 

Cheltuieli curente  ̶  total

484,5

178,8

90,0

57,5

81,2

39,2

37,8

 

cercetare fundamentală

138,5

73,1

9,0

8,0

2,5

16,5

29,4

 

cercetare aplicativă

273,4

97,0

24,1

42,5

78,7

22,7

8,4

 

dezvoltare tehnologică

72,6

8,7

56,9

7,0

 

În funcție de domeniile științifice, structura cheltuielilor curente se prezintă astfel: științe naturale – 36,9%, inginerești și tehnologice – 18,6%, agricole – 16,7%, medicale – 11,9%, sociale – 8,1% și umaniste – 7,8%.

Comparativ cu anul 2018, ponderea cheltuielilor curente a crescut în domeniile științelor medicale (cu 1,3 puncte procentuale) și a celor umaniste (cu 0,7 p. p.), s-a redus în domeniul științelor inginerești și tehnologice (cu 1,8 p. p.), iar în celelalte domenii modificarea ponderilor fiind nesemnificativă.

 

Note:

1 Activitatea de cercetare-dezvoltare nu include pregătirea cadrelor, activitatea de producție, activitatea organelor de gestionare, servicii științifice și tehnologice (inclusiv biblioteca).
2 În numărul total al salariaților nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse  persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează.
3 Date provizorii.
4 Cheltuieli interne.
5 Exclusiv uzură şi/sau amortizare.
6 Noțiune utilizată în statistica cercetare-dezvoltare, conform Clasificației bugetare (Nr.208 din 24.12.2015) fiind active nefinanciare  

 Informații relevante:

  

sdg-ro-09.png

 

Persoană de contact:
Vasiliev Maria
șef secție statistica educației, științei și culturii
tel.: 067 770 088

2020 activitate de cercetare-dezvoltare bărbați cercetători centre de cercetare cercetare-dezvoltare cercetări aplicative cercetării fundamentale cercetători cifre date dezvoltarea tehnologică femei cercetători indicatori moldova statistica statistici tehnicienii

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER