Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/221, 2

Biroul National de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ superior (pentru ciclul I - studii superioare de licență și ciclul II - studii superioare de master) în anul de studii 2021/22.

În anul de studii 2021/22, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități3, inclusiv 16 instituții publice și 8 instituții private (la fel ca și în anul de studii precedent) (Tabelul 1 din Anexă). Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

La începutul anului de studii 2021/22, în învățământul superior erau cuprinși 59,7 mii studenți, în ușoară creștere comparativ cu anul de studii precedent (cu 1,2%).

Ponderea studenților la forma de învățământ cu frecvență era superioară (62,6%) celei cu frecvență redusă (37,4%).

În instituțiile de învățământ superior publice erau înscriși 50,2 mii studenți, cu 1,4% mai mult comparativ cu anul de studii 2020/21, reprezentând 84,1% din totalul studenților. Peste jumătate din studenții instituțiilor publice urmau studiile în bază de contract (56,6%). În același timp, la forma de învățământ cu frecvență se atestă o preponderență a studenților cu finanțare bugetară (62%), la frecvență redusă majoritatea fiind în bază de contract (92%).

În învățământul superior din sectorul privat, numărul de studenți a constituit 9,5 mii persoane, înregistrând o valoare destul de aproape de cea din anul de studii 2020/21, reprezentând 15,9% din totalul studenților. Totodată, numărul de studenți ușor s-a redus per total, iar în cazul celor cu frecvență redusă puțin a crescut.

Tabelul 1. Studenți în învățământul superior pe forme de învățământ, 2020/21-2021/22

 

2020/21

2021/22

Total studenți

din care:

Total studenți

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

59 033

34 443

37 298

59 647

35 049

37 887

cu frecvență  

36 915

21 761

16 557

37 362

22 101

17 026

cu frecvență redusă

22 118

12 682

20 741

22 285

12 948

20 861

Instituții publice

49 549

28 709

27 814

50 197

29 388

28 437

cu frecvență  

32 173

18 734

11 815

32 683

19 055

12 347

cu frecvență redusă

17 376

9 975

15 999

17 514

10 333

16 090

Instituții private

9 484

5 734

9 484

9 450

5 661

9 450

cu frecvență  

4 742

3 027

4 742

4 679

3 046

4 679

cu frecvență redusă

4 742

2 707

4 742

4 771

2 615

4 771

Datele tabelului în format .xlsx

Din numărul total de studenți, 63,0% au vârste cuprinse între 19-23 de ani (vârste corespunzătoare învățământului superior), în descreștere cu 0,7 p.p.4 comparativ cu anul de studii 2020/21. În același timp, se atestă creșterea ponderii studenților cu vârsta de 30 ani și peste (de la 15,1% în 2020/21 la 16,7%).

Din totalul studenților înscriși în învățământul superior, 73,1% urmau programe de studii superioare de licență (-0,2 p.p. față de 2020/21), 19,5% ‒ programe de studii superioare de master și 7,4% ‒ programe de studii superioare integrate (+0,2 p.p. față de 2020/21).

Tabelul 2. Studenți în învățământul superior pe programe de studii, 2020/21-2021/22

 

2020/21

2021/22

Total studenți

din care în instituții

Total studenți

din care în instituții

publice

private

publice

private

total

în bază de contract

total

în bază de contract

Total

59 033

49 549

27 814

9 484

59 647

50 197

28 437

9 450

Studii superioare de licență (ciclul I)

43 257

35 347

22 368

7 910

43 621

35 822

22 765

7 799

Studii superioare de master (ciclul II)

11 504

9 930

3 991

1 574

11 594

9 943

3 997

1 651

Studii superioare integrate

4 272

4 272

1 455

4 432

4 432

1 675

Datele tabelului în format .xlsx

Distribuția pe sexe a studenților din învățământul superior relevă o preponderență a femeilor (58,8%). Totodată, pe programe de studii ponderea studentelor fiind de 69,9% la studiile superioare integrate, 62,1% ‒ la studiile superioare de master și 56,7% ‒ la studiile superioare de licență.

Înmatricularea. În anul de studii 2021/22, în învățământul superior au fost înmatriculați 14,7 mii studenți la ciclul I6 (cu 5,2% mai puțin față de 2020/21) și 5,9 mii studenți la ciclul II (cu 1,7% mai puțin). Comparativ cu anul de studii 2020/21, s-au înregistrat scăderi ale numărului de studenți înmatriculați la toate programele de studii, cu exepția studiilor superioare de master și doar în instituțiile private (Tabelul 2 din Anexă).

În instituțiile de învățământ superior publice, la ciclul I au fost înmatriculați 12,4 mii studenți, circa 63% dintre aceștia fiind cu finanțare în bază de contract.

Totodată, la ciclul II, situația fiind inversă, din 5,0 mii studenți înmatriculați, 60 la sută  ̶  cu finanțare bugetară.

Numărul de studenți înmatriculați în instituțiile private a constituit 2,3 mii persoane la ciclul I și 0,9 mii la ciclul II.

La nivelul ciclului I, domeniul business, administrare și drept rămâne a fi cel mai atractiv (40,4% din total înmatriculați la ciclul I), urmat de domeniul educație (13,2%) și inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcții (11,0%). Cele mai mari diferențe comparativ cu anul de studii 2020/21 s-au înregistrat la domeniile: servicii (-1,2 p.p.), business, administrare și drept (-0,9 p.p.), TIC (+0,8 p.p.), educație (+0,7 p.p.)7.

Datele graficului în format .xlsx

La ciclul II, în anul de studii 2021/22 s-a menținut cel mai solicitat domeniul business, administrare și drept (42,8% din total înmatriculați la ciclul II), urmat de educație (19,3%). Comparativ cu anul de studii 2020/21, numărul de studenți la acest program a înregistrat altă distribuție practic la toate domeniile, în special, se evidențiază creșterea ponderii studenților înmatriculați la științe sociale, jurnalism și relații publice (cu 1,6 p.p).

Datele graficului în format .xlsx

Din 14,7 mii persoane înmatriculate la ciclul I, majoritatea au fost admiși în baza studiilor liceale (76,7%), 19,1% – studiilor profesional tehnice postsecundare, 3,2% – medii de cultură generală și 1,0% deja au studii superioare.

Absolvenți. În anul 2021, a fost înregistrat un număr de 8,7 mii absolvenți ai ciclului I și 5,4 mii absolvenți ai ciclului II (inclusiv ai studiilor superioare integrate) (Tabelul 3 din Anexă). Comparativ cu anul 2020, s-a înregistrat o diminuare de 7,5% a numărului de absolvenți la ciclul I și o creștere de 2,8% a numărului de absolvenți la ciclul II. Ponderea absolventelor a fost superioară atât la ciclul II (62,8% din totalul la acest nivel), cât și la ciclul I (60%).

Personal de conducere, ştiinţifico-didactic și didactic. În anul de studii 2021/22, în instituțiile de învățământ superior își desfășoară activitatea 4,0 mii persoane (personal de bază), cu 2,4% mai puțin comparativ cu anul de studii precedent. Din total personal, 2,4 mii persoane dețin titlu științific (sau 60%), dintre care 87,5% de doctor în științe și 12,5% de doctor habilitat. Ponderea femeilor o devansează pe cea a bărbaților (55% și, respectiv, 45%).

Studenţi din alte ţări: În baza informațiilor colectate privind studenţii din alte ţări, la începutul anului de studii 2021/22 numărul studenților străini a constituit 5,2 mii persoane, în creștere cu 13,0% comparativ cu anul de studii precedent. Ponderile cele mai mari se remarcă pentru studenții străini din România (51,6%, fiind în creștere cu 5,4 p.p. fată de anul de studii 2020/21), Israel (19,1%, în descreștere cu 9,5 p.p.), India (13,4%, în creștere cu 0,2 p.p.) și Ucraina (7,9%, în creștere cu 5,5 p.p.).

 

Note:

1 Datele reflectă situația la începutul anului de studii, la data de 1 octombrie, și nu includ studenți străini.
2 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
4 Puncte procentuale
5 Ciclul I și ciclul II de studii superioare în următoarele domenii, reglementate prin norme de drept internațional: medicină și farmacie; medicină veterinară; arhitectură 
6 Inclusiv la studii superioare integrate, la anul compensator

Informații relevante:

Persoană de contact:
Chirița Larisa
secția statistica educației, științei și culturii
tel.: 067 770 862

2021 absolvenți cifre cu frecvență date fără frecvență forme de învățământ indicatori înmatricularea instituții de stat instituții private învățământ superior moldova numărul de studenți statistica statistici studenți studenți înmatriculați studii superioare

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER