Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2022/231,2

Biroul National de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general la începutul anului de studii 2022/23.

În anul de studii 2022/23 activau 1218 instituții de învățământ primar și secundar general (cu 13 instituții mai puțin decât în anul precedent), rețeaua fiind alcătuită din 92 de școli primare, 781 de gimnazii, 336 de licee, 7 școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică3 și 2 școli serale (Tabelul 1 din Anexă). Din totalul unităților, 98,1% aparțin sectorului public, 74,3% din total instituții activează în mediul rural.

La începutul anului de studii 2022/23, în învățământul primar și secundar general erau înscriși 334,5 mii de elevi, cu 0,6% mai puțin comparativ cu anul de studii precedent (Tabelul 1 din Anexă). Din punct de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 51% din elevi sunt băieți; 55,1% din elevi își fac studiile în mediul urban (Tabelul 2 din Anexă).

Datele graficului în format .xlsx

Din totalul elevilor cuprinși în învățământul primar și secundar general, 326,2 mii erau înscriși în instituțiile publice (sau 97,5%) (Tabelul 1 din Anexă). Comparativ cu anul de studii 2021/22, se remarcă scăderea numărului de elevi în instituțiile publice (cu 2,5 mii sau cu 0,8%) și majorarea în cele private (cu 0,3 mii sau cu 4,3%).

În ceea ce privește distribuția numărului de elevi în profil teritorial, la nivel de regiuni, 30,2% din totalul elevilor au fost înscriși în instituțiile de învățământ primar și secundar general din mun. Chișinău, 27,6% - din regiunea Centru, 24,4% - din regiunea Nord, 12,6% - din regiunea Sud, 4,7% - din UTA Găgăuzia, 0,5% din UATSNși mun. Bender, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării (Tabelul 4 din Anexă).

Ponderea copiilor înscriși în clasa I care au urmat programe de educație preșcolară a constituit 96,5%. În cadrul învățământului primar au fost organizate 1,2 mii de grupe cu program prelungit, frecventate de circa 33 mii de elevi (în anul de studii 2021/22 respectiv 0,9 mii grupe, frecventate de 23,8 mii de elevi). Cele mai multe grupe cu program prelungit au fost în mun. Chișinău (1,1 mii de unități), frecventate de 30,2 mii de elevi (91,2%).

La începutul anului de studii 2022/23 în învățământul seral erau cuprinși 914 elevi, reprezentând 0,3% din numărul total al elevilor din învățământul primar și secundar general (Tabelul 1 din Anexă).

Numărul elevilor înscriși în învățământul special în anul de studii 2022/23 (în școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică) este de 532 de copii, în scădere cu 3,4% comparativ cu anul precedent.

Din totalul de 334,5 mii de elevi din învățământul primar și secundar general, 80,8% urmează studiile în limba română, 19,1% – în limbă rusă și 0,1% - în engleză (Tabelul 3 din Anexă). Totodată, distribuția elevilor după limba de instruire relevă că în regiunea Centru majoritatea elevilor fac studii în limba română (96,5%), urmată de regiunea Sud (82,7%). La fel, ponderi semnificative ale elevilor care urmează studiile în limba română dețin regiunea Nord (79%) și mun. Chișinău (78,2%), iar în UTA Găgăuzia 92,5% urmează studiile în limba rusă. În instituțiile de învățământ primar și secundar general din UATSN și mun. Bender, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, limba de predare a fost limba română (pentru 96,7% din total elevi).

În anul de studii 2022/23, în ierarhia limbilor străine studiate de către elevi, cea mai solicitată a rămas limba engleză ‒ 250,9 mii de elevi din 917 instituții de învățământ primar și secundar general (75,0% din total elevi, în creștere cu 1,1 p.p.5 față de anul de studii precedent). Valori importante s-au înregistrat pentru numărul de elevi care studiază limba franceză ‒ 98,1 mii de elevi din 791 de instituții (29,3%, în descreștere cu 0,9 p.p.) și limba rusă6 ‒ 87,7 mii de elevi din 751 de instituții (26,2%, în descreștere cu 1,9 p.p.). Pe medii de reședință preferințele sunt diferite, 63% din total elevi care studiază engleza sunt din mediul urban, pe când în cazul limbilor franceză și rusă, peste 60 la sută din elevi sunt din mediul rural.

În învățământul primar au fost cuprinși 41% din numărul total de elevi, în învățământul gimnazial ‒ 47,6% și în cel liceal ‒ 11,4%. Structura numărului elevilor pe niveluri și medii de reședință relevă că învățământul liceal este mai atractiv în mediul urban.

Datele graficului în format .xlsx

În ceea ce privește repartizarea pe sexe și pe niveluri educaționale, fetele predomină în nivelul liceal.

Datele graficului în format .xlsx

Absolvenți. În anul 2022 învățământul gimnazial a fost absolvit de către 31,5 mii de elevi, în creștere cu 4,1% comparativ cu anul precedent (Tabelul 5 din Anexă). Din total absolvenți ai învățământului gimnazial 52,9% sunt din mediul rural.

În același timp, învățământul liceal a fost absolvit de către 11,6 mii de persoane, în creștere cu 2,5% față de anul 2021. Din numărul total de absolvenți ai liceelor 81 la sută sunt din mediul urban. Ponderea absolvenților care au obținut diploma de bacalaureat în numărul absolvenților din promoția curentă a constituit 89,7% sau cu 2,3 p.p. mai puțin comparativ cu anul 2021.

Cei mai mulți absolvenți ai gimnaziilor s-au înregistrat în regiunea Centru (9,3 mii de persoane), iar cel mai mare număr de absolvenți ai liceelor – în mun. Chișinău (4,6 mii).

Datele graficului în format .xlsx

Baza tehnico-materială. La începutul anului de studii 2022/23, din 1218 instituții de învățământ primar și secundar general, 1198 de unități desfășurau procesul educațional în încăperi proprii, iar 20 de instituții în încăperi arendate. Din total instituții, 1017 sunt amplasate în încăperi standardizate, iar 201– în încăperi reamenajate.

La începutul anului de studii 2022/23, în învățământul primar și secundar general se numără 25,2 mii de cabinete școlare și laboratoare. Majoritatea instituțiilor dispun de bibliotecă și cantină sau bufet (respectiv 97,0% și 94,5%), 89,7% din instituții de punct medical și 86,3%  ̶  de sală sportivă, 70,4 la sută  ̶  de sală de lectură, iar 52,3 la sută  ̶  de ateliere școlare.

Instituțiile de învățământ primar și secundar general au în dotare 40,5 mii de calculatoare utilizate în scopuri educaționale (sau cu 9,5% mai mult față de anul de studii 2021/22), din care 18,6 mii (45,9%) sunt conectate în rețea școlară comună, iar 35,0 mii (86,4%) au conexiune la Internet. În același timp, 22,2 mii de calculatoare sunt utilizate de către elevi, 17,2 mii de către personalul didactic și 1,1 mii de calculatoare utilizate în cadrul bibliotecilor. Comparativ cu anul de studii 2021/22 a crescut atât numărul de calculatoare utilizate de către elevi (cu 10,4%), cât și de personalul didactic (cu 8,2%).

Cadre didactice și de conducere. În anul de studii 2022/23, cadrele didactice și de conducere din învățământul primar și secundar general constituie 26,3 mii de persoane (sau cu 0,9% mai puțin față de anul de studii precedent) (Tabelul 6 din Anexă), inclusiv 3,4 mii de persoane – personal de conducere (12,9%) și 22,9 mii de persoane ̶ personal didactic (87,1%).

Repartizarea cadrelor didactice și de conducere pe grupe de vârstă relevă că o pondere importantă o dețin cei cu vârste cuprinse între 50-59 de ani (26,7%), fiind practic la nivelul anului de studii 2021/22, în timp ce ponderea cadrelor didactice și de conducere tinere cu vârste sub 30 de ani s-a diminuat cu 0,7 p.p., iar a celor cu vârste 60 de ani și peste a crescut cu 0,7 p.p.

Datele graficului în format .xlsx

Cadrele didactice de sex feminin dețin o pondere de 87% din total, ponderea personalului de conducere de sex feminin constituie 92,9%. Peste o jumătate din cadrele didactice și de conducere au vechimea în muncă pedagogică de 20 ani și peste (57,3%).

Anexe:

Note:

1 Situația la începutul anului de studii, la data de 20 septembrie.
2 Informația este prezentata fără datele raioanelor din partea stânga a Nistrului și mun. Bender, cu excepția instituțiilor situate pe acest teritoriu care se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.
3 Instituții speciale și școli auxiliare.
4 Unități administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.
5 Puncte procentuale.
6  Pentru elevii cu instruire în limba română.

Informații relevante:

2022/2021 2022/2023 absolvenți anul de studii băieți carte elevi fete instituții învățământul primar învățământul secundar general învățământul special licee manual școli gimnaziale școli primare

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER